1812 - Ochrona drzew Saskiej Kępy za pomocą specjalistycznych rozwiązań poprawiających ich żywotność i zwiększających bezpieczeństwo przechodniów

23.01.2017 19:58 W trakcie realizacji
awatar Dorota Zielińska
autor projektu

Stan realizacji projektu

W I kwartale br. w ramach prowadzonych prac zostanie opracowany dokładny zakres działań, następnie zostanie przygotowane i rozesłane zapytanie ofertowe do firm specjalistycznych. W II kwartale powinien zostać wyłoniony Wykonawca projektu z którym zostanie podpisana umowa. Po podpisaniu umowy, roboty powinny zostać wykonane do końca III kwartału 2018 r.

Oddane głosy

2057
Realizowany przez: Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga Południe
Aktualizacja: 20.03.2018 11:22

Specjalistyczne rozwiązania, które poprawią stan drzew i przedłużą im życie, a także sprawią, że drzewa będą zdrowsze i mniej kruche, a więc bezpieczniejsze dla przechodniów. Wiązania elastyczne w koronach drzew spowodują, że jeśli nawet podczas wichury konar złamałby się, to nie spadnie na samochód lub człowieka, ale zawiśnie na drzewie.

Kategoria projektu

 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

98 500,00 zł

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Saska Kępa

Istotne informacje o lokalizacji

Cały obszar Saskiej Kępy. Drzewa na terenach będących w zarządzie władz samorządowych i podległych im jednostek.


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt posłuży wszystkim mieszkańcom Warszawy, nie tylko Saskiej Kępy. Ludzie licznie przyjeżdżają tu na spacery, szukając wytchnienia od zgiełku miasta wśród zieleni. Mieszkańcom i przyjezdnym zależy, aby było tu zielono, żeby rosły tu stare drzewa, ale żeby były w dobrej kondycji i nie zagrażały przechodniom. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań dla ochrony drzew, zieleń Saskiej Kępy będzie lepiej chroniona, zdrowsza i bezpieczniejsza. Typowanie drzew do specjalistycznych zabiegów będzie się odbywało nie tylko z udziałem urzędników i dendrologów, ale też mieszkańców i organizacji ekologicznych działających na terenie dzielnicy.

Pełny opis projektu

Zostaną zastosowane specjalistyczne rozwiązania, które poprawią stan drzew na Saskiej Kępie i przedłużą im życie, a także sprawią, że drzewa będą zdrowsze i mniej kruche, a więc bezpieczniejsze dla przechodniów. Wiązania elastyczne w koronach drzew spowodują, że jeśli nawet podczas wichury konar złamałby się, to nie spadnie na samochód lub człowieka, ale zawiśnie na drzewie. Rozwiązania te to: założenie wiązań elastycznych na 30 drzew; wymiana wierzchniej warstwy gleby wokół drzewa + wykonanie otworów napowietrzających system korzeniowy dla 90 drzew; mikoryzy dla ok. 200 drzew. Przed zastosowaniem ww. rozwiązań powstanie specjalistyczne opracowanie dendrologiczne przedstawiające drzewa wybrane do ww. zabiegów, wraz z podaniem, które zabiegi są konieczne dla których drzew i specyfikacją dotyczącą szczegółów przeprowadzenia zabiegów. Opracowanie to wykona dendrolog związany z renomowaną placówką naukową, zajmujący się naukowo nowoczesnymi rozwiązaniami poprawiającymi stan drzew w miastach i mający w tej dziedzinie doświadczenie i dokonania. Typowanie drzew do specjalistycznych zabiegów będzie się odbywało nie tylko z udziałem urzędników i dendrologów, ale też mieszkańców i organizacji ekologicznych działających na terenie dzielnicy. Mieszkańcy i organizacje zostaną powiadomione przez urząd dzielnicy o możliwości zgłaszania drzew do ww. zabiegów poprawiających ich żywotność.
Dopełnieniem projektu będą dwa spotkania edukacyjne z dendrologiem dla mieszkańców i urzędników: 1 w terenie i 1 w postaci spotkania dyskusyjnego ze specjalistami (np. Prom Kultury lub Urząd Dzielnicy).
Opracowanie dendrologiczne, które będzie umieszczone w Internecie, i spotkania z dendrologiem będą dostępne dla zainteresowanych ochroną drzew mieszkańców Warszawy oraz dla urzędników. Na spotkaniach mieszkańców i urzędników z dendrologami omówione zostaną założenia projektu oraz podstawy oceny i metody ochrony i popranej pielęgnacji drzew. Dzięki spotkaniom ze specjalistami uczestnicy dowiedzą się jak oceniać drzewa i chronić je. Zdobędą podstawy wiedzy, jak odróżniać, czy drzewo trzeba za wszelką cenę chronić, czy np. usunąć, bo może powodować zagrożenie dla ludzi. Dzięki pogłębieniu wiedzy uczestników projektu będzie mniej konfliktów społecznych dotyczących ochrony drzew.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zieleń jest wizytówką Saskiej Kępy. Stare drzewa to jej największe piękno. Niestety są zaniedbane, zamiast specjalistycznych zabiegów stosowane są wobec nich najczęściej duże cięcia gałęzi lub wycinki, co generuje konflikty między mieszkańcami chcącymi chronić drzewa a urzędnikami oskarżanymi przez nich o dewastowanie drzew. Podłoże pod wieloma drzewami jest udeptane, źle napowietrzone, system korzeniowy poddany dużemu stresowi, przez co drzewa są w złej kondycji. Drzewa takie, z poobcinanymi gałęziami, schną, stają się bardziej kruche i mniej bezpieczne dla przechodniów. Dlatego potrzebne jest wprowadzenie specjalistycznych rozwiązań poprawiających stan drzew. Dzięki temu będzie mniej konfliktów społecznych a drzewa będą bezpieczniejsze dla przechodniów.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1.Założenie wiązań elastycznych na 31 drzew - 36 000zł (31x 1200 drzewo)
2.Wymiana wierzchniej warstwy gleby wokół drzewa + wykonanie otworów napowietrzających system korzeniowy dla 90 drzew - 45000 (90x 500 drzewo)
3. Mikoryzy - 13000 zł dla ok. 200 drzew (od 50 do 500 za drzewo, w zależności od wielkości)
4. Dwa spotkania z dendrologiem dla mieszkańców i urzędników: 1 w terenie i 1 w postaci spotkania dyskusyjnego ze specjalistami (np. Prom Kultury lub Urząd Dzielnicy) - 1 000 zł
5. Specjalistyczne opracowanie dendrologiczne przedstawiające drzewa wybrane do ww. zabiegów, wraz z podaniem, które zabiegi są konieczne dla których drzew i specyfikacją dotyczącą szczegółów przeprowadzenia zabiegów - 2300 zł

razem koszt 98 500 zł

Całkowity koszt projektu: 98 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


ModyfikacjeKomentarze (2)

 • alulindas  24.01.2017 17:36
  czy nie jest to ten sam projekt który w ubiegłym roku-zwyciężył? https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/3328
  Na podstawie raportu urzędnicy miejscy będą mogli lepiej dbać o drzewa, dowiedzą się więcej jak je chronić i pielęgnować, a nie tylko przycinać i wycinać. Dzięki pogłębieniu wiedzy mieszkańców i urzędników będzie mniej konfliktów społecznych na płaszczyźnie ochrony drzew.
  Inwentaryzacja i ocena dendrologiczna drzew na Saskiej Kępie oraz przygotowanie specjalistycznych zaleceń jak o nie dbać, pielęgnować i przedłużyć im życie. Dzięki ocenie dendrologicznej będzie także możliwe wytypowanie drzew do odpowiedniego zabezpieczenia, aby nie stanowiły zagrożenia dla mieszkańców. Specjalistom badającym drzewa będą towarzyszyli mieszkańcy, którzy chcą chronić drzewa. projekt ma kosztować 64 970,00 zł-ten obecnie składany już 98 500 zł-i w treści również ma polegać za przeglądzie drzew i spisaniu raportu i pouczeniu urzędników jak maja podcinać i pielęgnować drzewa
 • stop.ptaki  09.02.2017 20:57
  Na Saskiej Kępie jest bardzo wiele drzew. Ich ochrona wymaga znacznych nakładów i niestety nie da się ich wszystkich objąć odpowiednimi działaniami jedynie w ramach budżetu obywatelskiego dla jednego roku.

Zaloguj się, aby komentować.