1808 - Zielone skwery Pragi 3

23.01.2017 19:53 W trakcie realizacji
awatar Krzysztof Michalski
autor projektu

Stan realizacji projektu

W lutym 2018 r. został wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej oraz została podpisana umowa. Dokumentacja projektowa została wykonana w czerwcu 2018 r. Następnie zostanie przeprowadzony przetarg i podpisana umowa na wykonanie prac w terenie. Zakończenie realizacji zaplanowano na 31 października br.

Oddane głosy

468
Realizowany przez: Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Północ
Aktualizacja: 16.08.2018 15:10

Projekt jest kontynuacją zwycięskich projektów zielonych z 2 i 3 edycji BP i przewiduje stworzenie skwerów sąsiedzkich na ulicy Kawęczyńskiej/Objazdowej, Kijowskiej i Marcinkowskiego/Jagiellońskiej.

Kategoria projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

184 400,00 zł

Dzielnica

Praga-PółnocLokalizacja projektu

Kawęczyńska/Objazdowa - działka nr 28, obr. 41406
Kijowska - działka nr 44/1, obr. 41407
Marcinkowskiego/Jagiellońska - działki nr 47/3 i 47/4, obr. 41506

Istotne informacje o lokalizacji

Działki miejskie


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt będzie dostępny całodobowo dla wszystkich mieszkańców i osób odwiedzających Pragę Północ

Pełny opis projektu

Projekt „Zielone skwery Pragi 3” przewiduje: stworzenie skwerów sąsiedzkich na ulicy Kawęczyńskiej/Objazdowej, Kijowskiej i Marcinkowskiego/Jagiellońskiej.
Istniejące i planowane do utworzenia skwery znajdują się na działkach miejskich.
Skwer na ul. Kawęczyńskiej/Objazdowej zostanie wydzielony z terenu szkoły i przyłączony do skweru im. M. i M. Radziwiłłów (poprzez rozbiórkę ogrodzenia oraz budowę alejek parkowych i oświetlenia).

Na ul. Kijowskiej powstanie skwer tuż przy Dworcu Wschodnim.

Na ul. Marcinkowskiego/Jagiellońskiej zostaną wykonane uzupełnienia nasadzenia na pustej zielonej działce między istniejącymi budynkami.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Głównym założeniem projektu jest stworzenie terenów zielonych w bliskiej dla mieszkańców okolicy (skwer blisko domu). Stworzenie części skwerów posłuży lepszemu zagospodarowaniu pustych od wielu lat działek miejskich .

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Skwer Objazdowa/Kawęczyńska:
- rozbiórka ogrodzenia betonowo-stalowego od strony skweru M. i M. Radziwiłłów, ul. Kawęczyńskiej i Objazdowej (do bramy) oraz budowa nowego, na wysokości kortu tenisowego 50 000 zł
- 4 latarnie wraz z zasilaniem - 28 000 zł
- 4 ławki parkowe z oparciem - 4 800 zł
- 100 m kw alejki parkowej - 9 000 zł
- projekt budowlany - 5 000 zł

Kijowska
- nasadzenia drzew o obw. 18-22 cm wraz z 3-letnią pielęgnacją - 15 drzew x 2 500 zł = 37 500 zł
- ławki z oparciem (6 szt.) do montażu w "zatokach" chodnikowych - 7 200 zł
- kosze na śmieci (betonowe 70 l) - 6 szt. - 4 200 zł
- projekt budowlany - 2 500 zł

Marcinkowskiego/Jagiellońska
- 4 latarnie wraz z zasilaniem - 28 000 zł
- ławki z oparciem (3 szt.) - 3 600 zł (wraz z montażem)
- kosze na śmieci (betonowe 70 l) - 3 szt. - 2 100 zł
- projekt budowlany - 2 500 zł

Całkowity koszt projektu: 184 400,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty sprzątania - 3000 zł
Koszty dostarczania energii elektrycznej - 200 zł x 12 miesięcy = 2400 zł
Roczna pielęgnacja drzew - 3000 zł


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 8 400,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.