2409 - Usprawnienie ruchu pieszego, nowe drzewa

23.01.2017 23:52 W trakcie realizacji
awatar Patryk Słowicki
autor projektu

Stan realizacji projektu

Realizację projektu przewiduje się na okres pomiędzy II a IV kwartałem bieżącego roku. Pierwsze będą prowadzone prace związane z wykonaniem dokumentów projektowo - kosztorysowych. Następnie wybrany wykonawca projektu, a na koniec roboty.

Oddane głosy

607
Realizowany przez: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Ochota
Aktualizacja: 19.02.2018 15:16

Projekt zakłada:
– Usprawnienia dla pieszych: poszerzenie, zapewnienie ciągłości oraz zagwarantowania całej szerokości chodnika dla pieszych tam, gdzie teraz mają problem z przejściem (Białobrzeska 9–11, Geodetów 12–Grójecka 124, Urbanistów 4, Urbanistów 10).
– Ochronę zieleni, tj. trawników i korzeni drzew, przed niszczeniem (Białobrzeska, Bobrowskiego, Geodetów) oraz uzupełnienie żywopłotu (Grójecka 124).
– Nasadzenia nowych drzew (Architektów, Geodetów, Urbanistów).

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

41 430,00 zł

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny, Szczęśliwice


Lokalizacja projektu

Kwartał pomiędzy ulicami: Opaczewską, Grójecką, Korotyńskiego, Urbanistów, Białobrzeską.


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Chodniki, zieleń miejska – dostępne bez ograniczeń.

Pełny opis projektu

Piesi będą mieli wygodniejsze przejście chodnikami, trawniki i korzenie drzew zostaną zabezpieczone przed niszczeniem, zostaną zasadzone drzewa w nowych miejscach:

1) Wąski chodnik między Grójecką 124 a Geodetów 12 (wzdłuż uliczki): poszerzenie o pół metra, zabezpieczenie słupkami (wzdłuż ogrodzenia słupki wąskie jak przy Geodetów 12; przy stacji RWE składane).

2) Zabezpieczenie korzeni drzew i trawników słupkami wzdłuż krawężnika:
– po bokach wlotu drogi wewnętrznej prowadzącej między Białobrzeską 3 i 5 (bit.ly/szcz-piesz2a),
– jw., między Białobrzeską 7 i 9 (bit.ly/szcz-piesz2b),
– drzewa przy Bobrowskiego 10 (bit.ly/szcz-piesz2c)

3) Architektów/Geodetów (przy garażach): zabezpieczenie trawnika barierkami. Usunięcie starych płyt z obrzeża. Zrekultywowanie terenu, zasadzenie krzewów (bit.ly/szcz-piesz3).

4) Montaż separatorów (ograniczników) parkingowych na miejscach postojowych przy chodniku wzdłuż Architektów 10–Dickensa 19).
**Chodnik ma 135 cm szerokości (http://bit.ly/szcz-piesz4). Auta często są zaparkowane kołami do samego krawężnika, a najeżdżanie na chodnik maską pojazdu powoduje, że na chodniku zostaje mniej niż metr. Żeby ułatwić kierowcom parkowanie, a pieszym zagwarantować całą szerokość chodnika, zostaną zamontowane na jezdni separatory w odległości min. 50 cm od krawężnika. (Nie wpływa to na liczbę miejsc postojowych).

5) Jw. na jezdni drogi wewnętrznej wzdłuż Urbanistów 4 (i dalej, w kierunku pawilonu), gdzie także chodnik ma 135 cm.

6) Białobrzeska 9, 9A, 11: (a) Połączenie chodnika przedzielonego drogą wewnętrzną (podniesienie jej do poziomu chodnika) – połączenie chodnika ułatwi przejście wszystkim i zwiększy bezpieczeństwo poprzez spowolnienie aut wyjeżdżających zbyt szybko zza budynku. (b) Postawienie słupków uniemożliwiających wjazd na chodnik przy Białobrzeskiej 9A – słupki umożliwią swobodne przejście pieszym.

7) Nasadzenia drzew:
– między Urbanistów 4 i 6 (jedno drzewo),
– między Urbanistów 6 i 8 (jedno drzewo),
– Powstańców Wielkopolskich/Geodetów przy garażach (dwa drzewa, proponowany gatunek: jabłoń ozdobna), dodatkowo trawnik zostanie zrekultywowany i zabezpieczony barierkami przed niszczeniem,
– przy Architektów 19, na wysokości ściany szczytowej budynku od Architektów (dwa drzewa, gatunek o docelowo dużej wysokości i rozłożysty; bit.ly/szcz-piesz7d).

8) Uzupełnienie żywopłotu wzdłuż Grójeckiej 124 (od ulicy), 15 mb.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

1) Szczęśliwice są terenem, po którym w dużej mierze poruszamy się pieszo:
– poszerzenie chodnika,
– zapewnienie ciągłości chodnika,
– zagwarantowanie pieszym przejścia
poprawią warunki poruszania się pieszo wszystkim, a szczególnie osobom starszym i niepełnosprawnym.

2) Ochrona istniejącej zieleni przed parkującymi autami poprawi stan zieleni miejskiej.

3) Nowe drzewa sprawią, że nasza okolica będzie jeszcze bardziej zielona, a poruszanie się po niej przyjemniejsze dla pieszych. Zieleń ma też wpływ na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Drzewa (obwód 16–18 cm): 6 * 1300 zł = 7800 zł
Separatory parkingowe (wysokość min. 12 cm): (57 m + 28 m) * 110 zł = 9350 zł
Słupki: 37 * 240 zł = 8880 zł
Chodniki: (7,5 m2 + 15 m2) * 200 zł = 4500 zł
Barierki (typ warszawski, "zom"): (15 m +15 m) * 150 zł = 4500 zł
Rekultywacja terenu, zasianie trawy: 100 m2 * 22 zł = 2200 zł
Krzewy: 5 m2 * 5 szt. * 30 zł = 750 zł
Żywopłot: 15 mb * 230 zł = 3450 zł

Wszystkie kwoty uwzględniają koszt materiału, robociznę/montaż itd.

Całkowity koszt projektu: 41 430,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

6 drzew x 200 zł = 1200 zł rocznie (pielęgnacja przez pierwsze trzy lata)
Roczne utrzymanie zieleni: 5 m2 * 13 zł + 15 mb * 13 zł = 260 zł
Roczne utrzymanie chodników (sprzątanie i odśnieżanie):7,5 m2 * 12 zł = 90 zł


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 1 550,00 złKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.