1924 - Naprawa trasy przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszego

23.01.2017 20:53 Zrealizowano
awatar Marcin Jackowski
autor projektu

Stan realizacji projektu

W trakcie realizacji prac lekko wyrównano największe nierówności, zaniżone miejsca, gdzie stagnowała woda zasypane zostały kruszywem, a całość tego odcinka ścieżki została przysypana pospółką jako materiałem najbardziej zbliżonym właściwościami do lokalnej gleby.

Oddane głosy

512
Realizowany przez: Lasy Miejskie-Warszawa
Aktualizacja: 20.09.2018 15:05

Poprawa jakości jednej z tras przez Las Lindego od skrzyżowania ul. Karskiej z ul. Twardowską do skrzyżowania ul. Lindego z ul. Kasprowicza.

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Koszt całkowity projektu

30 000,00 zł

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny, Stare Bielany


Lokalizacja projektu

Las Lindego


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Bez ograniczeń

Pełny opis projektu

Projekt obejmuje naprawę nawierzchni ścieżki przez Las Lindego od skrzyżowania ul. Karskiej z ul. Twardowską do skrzyżowania ul. Lindego z ul. Kasprowicza (przebieg zobrazowano na mapce - plik SciezkaLasLindego-przebieg.jpg)
Las Lindego to miejsce masowej rekreacji ale też trasy o znaczeniu komunikacyjnym (np. dla dojazdu rowerem na Wolumen, do szpitala, na AWF). Jakość ścieżek leśnych pozostawia wiele do życzenia.
W Lesie Lindego istnieje gęsta sieć ścieżek, które pozostaną bez zmian. Projekt przewiduje jedynie miejscowe naprawy nawierzchni na jednej z tras o największym znaczeniu i potencjale dla ruchu rowerowego. Przez naprawy rozumie się zasypanie zagłębień, w których gromadzi się woda, wyrównanie odcinków, na których wystają korzenie, wzmocnienie odcinków piaszczystych. (przykładowe utrudnienia na załączonych zdjęciach)

Celem jest poprawa wygody i bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego na opisanej trasie, która spośród wielu ścieżek Lasu Lindego ma istotne znaczenie jako powiązanie targowiska Wolumen z rejonami AWF, osiedli Ruda, Marymont, Skarpa Marymoncka.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt jest kontynuacją projektu z ubiegłorocznej edycji BP „Wygodna trasa przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszego”, w której zajął drugie miejsce w obszarze. Wysoka lokata tego projektu w poprzedniej edycji BP i 387 oddanych głosów świadczy o potrzebie takich działań.
Wówczas zakres projektu został ograniczony i wykreślono z niego naprawę nawierzchni, mimo że pozostawia ona bardzo wiele do życzenia. Na trasie występują liczne zagłębienia, w których gromadzi się woda i błoto, miejsca piaszczyste, korzenie, pnie i doły wykopane przez psy. Miejscowe nawiezienie ziemi lub odpowiednio dobranego kruszywa różnej gęstości pozwoli wyeliminować te mankamenty.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt napraw ścieżki leśnej – 30 tys. zł

Całkowity koszt projektu: 30 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty utrzymania (np. okresowego uzupełniania ubytków nawierzchni)


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (1)

  • Łukasz Poławski  20.07.2017 11:44
    Ścieżki w lasach miejskich powinny mieć charakter naturalny i tak powinny być utrzymywane i użytkowane. Zasypywanie ścieżek leśnych i tworzenie sztucznych nawierzchni utwardzonych niesie za sobą w konsekwencji mniejszego kontaktu z naturą i likwidacji powierzchni biologicznie czynnej w lesie. Przywożony żwir lub gleba niewiadomego pochodzenia może powodować rozprzestrzenianie nasion gatunków obcych w otulinie rezerwatu przyrody Las Bielański. Utwardzone ścieżki są tez mniej komfortowe i zdrowe dla biegaczy.

Zaloguj się, aby komentować.