2313 - Rewitalizacja Parku Kaskada

23.01.2017 23:24 Niewybrany w głosowaniu
awatar MJN#Żoliborz
autor projektu

Park Kaskada to jeden z najładniejszych parków na Żoliborzu, a przy tym jeden z bardziej zapomnianych. Leżący trochę na uboczu jest miejscem, które może odzyskać dawny blask. Pierwotnie był to ogród letniej rezydencji żony Jana III Sobieskiego - Marii.

Oddane głosy

112

Kategoria projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

349 500,00 zł

Dzielnica

ŻoliborzLokalizacja projektu

Park Kaskada

Istotne informacje o lokalizacji

Park Kaskada znajduje się na skraju Żoliborza w przy jego północnej granicy. Oddziela część Marymontu od hałaśliwej trasy Armii Krajowej.


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z projektu będą korzystać spacerujący i odpoczywający mieszkańcy oraz osoby, które w parku chcą pobiegać, lub uprawiać inny sport na powietrzu. Dzięki odnowieniu stawu, ustawieniu ławek oraz innych elementów „małej architektury” Park Kaskada będzie sprzyjał odpoczynkowi w cieniu drzew i spacerom z dziećmi, tak jak to miało miejsce kiedyś. Duży obszar zieleni daje cień i schronienie w trakcie gorących letnich miesięcy co jest szczególnie ważne dla osób starszych.

Pełny opis projektu

Realizacja projektu rewitalizacji Parku Kaskada będzie uwzględniała potrzeby mieszkańców okolicznych osiedli oraz pozostałych mieszkańców Żoliborza.
Istniejąca obecnie infrastruktura, wysychający staw, starzejące i zamierające drzewa, niedostateczna liczba ławek i koszy na śmieci wpływają na małą atrakcyjność tego cudownego parku Żoliborza.
W ramach projektu przewiduje się:
Opracowanie koncepcji spójnej rewitalizacji Parku Kaskada w zakresie odnowienia trawników, uzupełnienia drzew, ujednolicenia i dodania ławek oraz koszy na śmieci.
Projekt ma również na celu uwzględnienie i utrzymanie prozdrowotnych i społecznych funkcji
• zapewnienie odpowiedniego zacienienia wpływającego zarówno na komfort mieszkańców i użytkowników w skali lokalnej jak redukcję efektu miejskiej wyspy ciepła w ujęciu ogólnomiejskim
• utworzenie atrakcyjnego ale kameralnego miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców.
Konieczne jest usprawnienie stawu oraz ustawienie nowych ławek dla mieszkańców i koszy na śmiecie.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Park Kaskada to jeden z najstarszych parków w Warszawie. Niegdyś wspaniały kompleks zieleni dziś jest zapomniany i w bardzo złym stanie. Brakuje obiektów mających służyć mieszkańcom.
Pragniemy przywrócić mieszkańcom Żoliborza Park Kaskada jako kameralne, pełne zieleni i dobrej atmosfery miejsca wypoczynku.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Wykonanie projektu – 20 000 zł
2. Inspektor nadzoru- 5 000 zł;
3. Wymiana starych ławek 25 szt.- 45 000 zł brutto (1 szt. 1 800 zł);
4. Odnowienie ławek żeliwnych (oczyszczenie,pomalowanie, wymiana desek)- 22 szt. - 11 000 zł (1 szt.- 500 zł)
5. Wymiana koszy 20 szt.- 18 000 zł brutto (1 szt. 900 zł);
6. Kosze na psie odchody 9 szt.- 15 300 zł (1 szt. 1700 zł);
7. Dosadzenie 30 szt. drzew- 50 000 zł brutto;
8. Koszt założenia 100 m² trawnika wraz z roczną pielęgnacją- 1 000 zł brutto- 1000 m² wyniesie 10 000 zł;
9. Odnowienie alejek żwirowych ok 1020 mb (wszystkie alejki żwirowe)- 173 400 zł (1 mb ok 170 zł)
10. Tablica z regulaminem parku oraz oznakowaniem budżetu partycypacyjnego 1 szt.- 1 800 zł;

Całkowity koszt projektu: 349 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Utrzymanie zieleni w odpowiednim stanie oraz utrzymanie czystości w rejonie Parku Kaskada.


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 20 000,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.