Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Rewitalizacja zieleni ul. Jaracza

2305
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Śródmieście
Przywiśle
Autor pomysłu Krzysztof Rytel
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
107 490 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 462 głosów za tym projektem
Projekt przewiduje rewitalizację istniejących drzew przez powiększanie mis, wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę i powietrze, obsadzanie mis zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!) i montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami. Planowane jest także posadzenie przy ulicy nowych drzew.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
03.01.2019 14:53

W ramach projektu dokonano poszerzenia mis istniejących drzew oraz przygotowano grunt do posadzenia nowych roślin. W kwietniu 2019 r. planowane jest dokończenie projektu - zasadzenie drzew.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Zarząd Terenów Publicznych

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Śródmieście
Obszar objęty pomysłem:
Przywiśle
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ulice: Jaracza, Solec
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
-
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt przewiduje rewitalizację istniejących drzew przez powiększanie mis, wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę i powietrze, obsadzanie mis zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!) i montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami. Planowane jest także posadzenie przy ulicy nowych drzew.
Opis projektu
W ramach projektu zostaną zmodernizowane misy istniejących drzew oraz nasadzone nowe drzewa jako uzupełnienie szpalerów. Zastosowane zostaną pilotażowo najnowocześniejsze metody, niestosowane dotąd szerzej w Warszawie, gwarantujące właściwe warunki dla życia drzew.

Zamiast dotychczasowej ziemi wokół drzew zastosowane zostaną podłoża strukturalne, które są mieszanką kruszyw o różnej średnicy i żyznej gleby z domieszką hydrożelu. Są one przepuszczalne dla wody, powietrza i korzeni drzew, a jednocześnie przenoszą ciężar nawierzchni. Misy zostaną obsadzone zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!). Montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami. Wytyczne do modernizacja istniejących mis i nowych nasadzeń w załączniku. Powierzchnie mis muszą wynosić min. 4 m2 (ostateczne wielkości wynikać będą ze szczegółowego projektu). Ponadto zostanie dosadzonych 8 nowych drzew. Wszystkie misy i zieleńce zostaną ogrodzone wygrodzeniami typu ZOM i obsadzone zielenią okrywową lub zadarniającą (nie trawnikiem). Misy drzew w ul. Jaracza zostaną wyposażone w dreny, umożliwiające ich zasilanie wodą z nawozami mineralnymi - w porach najbardziej suchych. Dreny muszą być wykonane z tworzyw innych niż PVC. Kształt modernizowanych mis przy drzewach oraz możliwość wykonania nowych nasadzeń drzew bezwzględnie wymaga szczegółowej analizy uzbrojenia podziemnego oraz możliwości wprowadzenia zmian w stałej organizacji ruchu, co dokonane zostanie na etapie projektowania.
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt ma na celu ochronę istniejących drzew i zapewnienie im właściwych warunków. A dodatkowo wdrożenie nowoczesnych i skutecznych metod ochrony drzew w warunkach śródmiejskich - z wyższej półki, dotąd w Warszawie niestosowanych.

Według specjalistów (patrz: http://bit.ly/204JFIp ), aby zachować drzewa w centrum miasta konieczna jest wymiana gleby pod drzewami na tzw. podłoże strukturalne, złożone z kruszyw o różnym uziarnieniu. Pozwala ono rozwijać się korzeniom, a jednocześnie dobrze przenosi obciążenie chodników. Istniejące misy muszą zostać powiększone i obsadzone roślinnością atrakcyjną wizualnie, i zapewniającą utrzymanie spulchnienia gleby. Aby zapobiec wjeżdżaniu samochodów muszą one zostać wygrodzone niskimi barierkami.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Całkowity koszt projektu: 107 490,00zł brutto, w tym:

- wykonanie projektu – 15 000,00 zł brutto
- projekt organizacji ruchu: 6 000,00zł brutto
- wymiana - podłoże strukturalne- pod drzewami istniejącymi : 10 000,00zł brutto (4m3x500,00zł x 5);
- materiał roślinny wraz z sadzeniem: 12 000,00zł brutto (1 500, 00zł x 8szt.);
- wymiana - podłoże strukturalne- pod drzewami nowo posadzonym: 16 000,00zł brutto (4m3x500,00zł x 8);
metalowe wygrodzenie mis drzew: 15 600,00zł brutto (1200,00zł x 13szt.);
- korekta mis i krawężniki : 26 000,00zł brutto (2 000,00zł x 13szt.);
- nasadzenia pod drzewami : 6 500,00zł brutto (10x50,00zł x 13szt.);
- naklejka informacyjna z oznaczeniem budżetu partycypacyjnego: 390,00zł brutto
(30,00zł x 13szt.).
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
107 490,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
•Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 7 865,00zł.
- podlewanie drzew w sezonie wegetacyjnym: 1690,00zł brutto (130,00zł x 13);
- mulczowanie mis drzew: 1 105,00zł brutto (85,00zł x 13);
- pielenie: 1 950,00zł brutto (150,00zł x13);
-naprawa lub wymiana metalowych wygrodzeń: 3 120,00zł brutto (przyjęto 20%wartości montażu nowych wygrodzeń).
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
7 865,00 zł

Modyfikacje

20.03.2017 17:27
Autor projektu
06.05.2017 17:40
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście
06.05.2017 17:40
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście
06.05.2017 17:44
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście
08.05.2017 14:02
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście
09.06.2017 14:45
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany