2305 - Rewitalizacja zieleni ul. Jaracza

23.01.2017 23:22 W trakcie realizacji
awatar Krzysztof Rytel
autor projektu

Stan realizacji projektu

Wykonano projekt rewitalizacji zieleni wraz z projektem organizacji ruchu. Trwa przygotowywanie procedury wyboru wykonawcy prac w terenie.

Oddane głosy

462
Realizowany przez: Zarząd Terenów Publicznych
Aktualizacja: 13.08.2018 11:50

Projekt przewiduje rewitalizację istniejących drzew przez powiększanie mis, wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę i powietrze, obsadzanie mis zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!) i montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami. Planowane jest także posadzenie przy ulicy nowych drzew.

Kategoria projektu

  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

107 490,00 zł

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny, Przywiśle


Lokalizacja projektu

ulice: Jaracza, Solec

Istotne informacje o lokalizacji

-

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Efekty ogólnodostępne, dostępne dla wszystkich, o każdej porze.

Pełny opis projektu

W ramach projektu zostaną zmodernizowane misy istniejących drzew oraz nasadzone nowe drzewa jako uzupełnienie szpalerów. Zastosowane zostaną pilotażowo najnowocześniejsze metody, niestosowane dotąd szerzej w Warszawie, gwarantujące właściwe warunki dla życia drzew.

Zamiast dotychczasowej ziemi wokół drzew zastosowane zostaną podłoża strukturalne, które są mieszanką kruszyw o różnej średnicy i żyznej gleby z domieszką hydrożelu. Są one przepuszczalne dla wody, powietrza i korzeni drzew, a jednocześnie przenoszą ciężar nawierzchni. Misy zostaną obsadzone zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!). Montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami. Wytyczne do modernizacja istniejących mis i nowych nasadzeń w załączniku. Powierzchnie mis muszą wynosić min. 4 m2 (ostateczne wielkości wynikać będą ze szczegółowego projektu). Ponadto zostanie dosadzonych 8 nowych drzew. Wszystkie misy i zieleńce zostaną ogrodzone wygrodzeniami typu ZOM i obsadzone zielenią okrywową lub zadarniającą (nie trawnikiem). Misy drzew w ul. Jaracza zostaną wyposażone w dreny, umożliwiające ich zasilanie wodą z nawozami mineralnymi - w porach najbardziej suchych. Dreny muszą być wykonane z tworzyw innych niż PVC. Kształt modernizowanych mis przy drzewach oraz możliwość wykonania nowych nasadzeń drzew bezwzględnie wymaga szczegółowej analizy uzbrojenia podziemnego oraz możliwości wprowadzenia zmian w stałej organizacji ruchu, co dokonane zostanie na etapie projektowania.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ma na celu ochronę istniejących drzew i zapewnienie im właściwych warunków. A dodatkowo wdrożenie nowoczesnych i skutecznych metod ochrony drzew w warunkach śródmiejskich - z wyższej półki, dotąd w Warszawie niestosowanych.

Według specjalistów (patrz: http://bit.ly/204JFIp ), aby zachować drzewa w centrum miasta konieczna jest wymiana gleby pod drzewami na tzw. podłoże strukturalne, złożone z kruszyw o różnym uziarnieniu. Pozwala ono rozwijać się korzeniom, a jednocześnie dobrze przenosi obciążenie chodników. Istniejące misy muszą zostać powiększone i obsadzone roślinnością atrakcyjną wizualnie, i zapewniającą utrzymanie spulchnienia gleby. Aby zapobiec wjeżdżaniu samochodów muszą one zostać wygrodzone niskimi barierkami.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Całkowity koszt projektu: 107 490,00zł brutto, w tym:

- wykonanie projektu – 15 000,00 zł brutto
- projekt organizacji ruchu: 6 000,00zł brutto
- wymiana - podłoże strukturalne- pod drzewami istniejącymi : 10 000,00zł brutto (4m3x500,00zł x 5);
- materiał roślinny wraz z sadzeniem: 12 000,00zł brutto (1 500, 00zł x 8szt.);
- wymiana - podłoże strukturalne- pod drzewami nowo posadzonym: 16 000,00zł brutto (4m3x500,00zł x 8);
metalowe wygrodzenie mis drzew: 15 600,00zł brutto (1200,00zł x 13szt.);
- korekta mis i krawężniki : 26 000,00zł brutto (2 000,00zł x 13szt.);
- nasadzenia pod drzewami : 6 500,00zł brutto (10x50,00zł x 13szt.);
- naklejka informacyjna z oznaczeniem budżetu partycypacyjnego: 390,00zł brutto
(30,00zł x 13szt.).

Całkowity koszt projektu: 107 490,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

•Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 7 865,00zł.
- podlewanie drzew w sezonie wegetacyjnym: 1690,00zł brutto (130,00zł x 13);
- mulczowanie mis drzew: 1 105,00zł brutto (85,00zł x 13);
- pielenie: 1 950,00zł brutto (150,00zł x13);
-naprawa lub wymiana metalowych wygrodzeń: 3 120,00zł brutto (przyjęto 20%wartości montażu nowych wygrodzeń).


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 7 865,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.