2227 - Uzupełnienie drogi rowerowej przy Fieldorfa.

23.01.2017 23:03 W trakcie realizacji
awatar Krzysztof Król
autor projektu

Stan realizacji projektu

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej ogłoszono w styczniu 2017 r. i unieważniono z powodu braku ofert. Kolejny przetarg ogłoszono w lipcu 2017 r. i rozstrzygnięto. Na ukończeniu jest opracowywanie dokumentacji projektowej. Po jej odebraniu i uzgodnieniu zostaną zlecone prace w terenie.

Oddane głosy

777
Realizowany przez: Zarząd Dróg Miejskich
Aktualizacja: 13.08.2018 14:32

Połączenie istniejących dróg rowerowych celem ułatwienia poruszania się wzdłuż ul. Fieldorfa pomiędzy osiedlami Grochów Południowy a Gocław.

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • sport

Koszt całkowity projektu

60 000,00 zł

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny, Grochów Południowy


Lokalizacja projektu

Ul. Fieldorfa od ul. Perkuna do ul. Ostrobramskiej

Istotne informacje o lokalizacji

Ul. Fieldorfa od ul. Perkuna do ul. Ostrobramskiej


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt dotyczy terenu publicznego, który jest ogólnodostępny.

Pełny opis projektu

Projekt ma na celu:
1) wyznaczenie brakującego odcinka drogi rowerowej (nawierzchnia asfaltowa jak na odcinku do ul. Ostrobramskiej) po wschodniej stronie ul. Fieldorfa (od ul. Perkuna do wjazdu na parking przy ul. Fieldorfa 40), co umożliwi bezpieczną podróż rowerem do szkół, przychodni, sklepów i terenów zielonych – istniejące drogi rowerowe nie zapewniają łatwego dojazdu do celów wzdłuż ulicy Fieldorfa;
2) połączenie planowanego ciągu z istniejącymi drogami rowerowymi wzdłuż ul. Fieldorfa, oraz ul. Ostrobramską, co ułatwi poruszanie się rowerem pomiędzy osiedlem Grochów Południowy a Gocław,
3) remont i poszerzenie chodnika, który będzie zapewniał swobodne przejście pieszym.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Przy omawianej ulicy drogi rowerowe są wydzielone (asfaltową nawierzchnią) albo wyznaczone w ciągach pieszo-rowerowych (linie i znaki rowerów na kostce). Przy kolejnych inwestycjach Zarząd Dróg Miejskich dodawał nowe kawałki ścieżek rowerowych w formie dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych. Jednakże mimo deklaracji nie doszło do ich uzupełnienia w miejscach wskazywanych przez mieszkańców. Należy te prace zakończyć poprzez połączenie wszystkich fragmentów w jeden spójny korytarz komunikacyjny. Ułatwi to poruszanie się rowerem wzdłuż ul. Fieldorfa w relacjach północ-południe. Zarząd Dróg Miejskich nie zgodził się w toku opiniowania projektu na wyznaczenie w tym miejscu ciągu pieszo-rowerowego z uwagi na jego substandardowych charakter.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

asfaltowa droga dla rowerów o długości 70 m: 28 000 zł
poszerzenie i wymiana nawierzchni chodnika na długości 70 m: 28 000 zł
dokumentacja projektowa: 4 000 zł
łącznie: 60 000 zł

Całkowity koszt projektu: 60 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.