2320 - Lepsze oznakowanie przystanku autobusowego przy ul. Nowaka-Jeziorańskiego

23.01.2017 23:26 W trakcie realizacji
awatar Krzysztof Król
autor projektu

Stan realizacji projektu

Wybrany wykonawca jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, termin jej przygotowania: do 31 sierpnia 2018 r.

Oddane głosy

1430
Realizowany przez: Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Praga Południe
Aktualizacja: 01.08.2018 10:46

Celem projektu jest poprawienie oznakowania chodnika i drogi rowerowej przy przystanku Bohaterewicza 02, aby uniknąć kolizji między pieszymi a rowerzystami.

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • sport

Koszt całkowity projektu

9 480,00 zł

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego za skrzyżowaniem z ul. Fieldorfa, przystanki autobusowe Bohaterewicza 02.

Istotne informacje o lokalizacji

Ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego za skrzyżowaniem z ul. Fieldorfa, przystanek autobusowy Bohaterewicza 02.


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt dotyczy terenu publicznego, który jest ogólnodostępny.

Pełny opis projektu

W obrębie przystanku, mimo rozdzielenia ruchu pieszego i rowerowego, dochodzi do sytuacji konfliktowych – możliwych kolizji.

Projekt ma na celu poprawienie poziomego oznakowania ciągu pieszego na chodniku przy przystanku poprzez wymalowanie znaków zgodnych ze znakami pionowymi (piktogramy pieszych P-26 oraz ciągła linia oddzielająca ciąg pieszy od rowerowego wymalowana na krawężniku rozdzielającym – odzwierciedlenie obowiązującego w tym miejscu znaku pionowego C-13/16 – droga dla pieszych i rowerów).

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecnie część pieszych przy przystanku Bohaterewicza 02 porusza się ciągiem rowerowym, zamiast korzystać z chodnika. W sezonie ciepłym przy dużym ruchu rowerowym może dochodzić do sytuacji niebezpiecznych. Poprawa oznakowania wskaże pieszym którędy mają się poruszać. Podobne oznakowanie oddzielające ciągi piesze od rowerowych sprawdza się wzdłuż pozostałej części ulicy.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1) Malowanie grubowarstwowe piktogramów - 1 860 zł (znaki "droga dla rowerów"),
2) Malowanie cienkowarstwowe - 1 320 zł (linie separacyjne),
3) Oznakowanie pionowe - 800 zł (dwie sztuki),
4) Dokumentacja Stałej Organizacji Ruchu - 3 000 zł.
5) Dokumentacja Czasowej Organizacji Ruchu wraz ze wdrożeniem - 2 500 zł.

Całkowity koszt projektu: 9 480,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.