2356 - Piękna ulica Francuska - zielona i bezpieczna

23.01.2017 23:36 W trakcie realizacji
awatar Kuba Czajkowski
autor projektu

Stan realizacji projektu

W lutym 2018 r. przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej. Nie wpłynęła żadna oferta. W kwietniu 2018 r. rozpoczęto drugie postępowanie, które również unieważniono w związku z brakiem ofert. W maju przeprowadzono kolejne postępowanie w trybie porównania ofert, po którym udało się podpisać umowę. Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Termin jej dostarczenia to połowa grudnia 2018 r.

Oddane głosy

769
Realizowany przez: Zarząd Dróg Miejskich
Aktualizacja: 14.08.2018 14:40

Chcemy pięknej, zielonej i zadbanej ulicy Francuskiej!

W ramach projektu przywrócenie stanu ulicy do stanu z rewitalizacji z 2010 tj. m.in. montaż ławek, stojaków na rowery, powiększenie terenów zielonych w miejscach wyłączonych z ruchu oraz nasadzenie nowych dużych drzew aby ulica Francuska była znów piękną i zieloną wizytówką Saskiej Kępy.

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

99 428,69 zł

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny, Saska Kępa


Lokalizacja projektu

Ulica Francuska


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców.

Pełny opis projektu

Celem projektu jest montaż ławek, stojaków na rowery, niskich barierek wygradzających, powiększenie terenów zielonych w miejscach wyłączonych z ruchu oraz nasadzenie nowych dużych drzew aby ulica Francuska była piękną, zieloną i bezpieczną wizytówką Saskiej Kępy.

Bezpieczeństwo mieszkańców jest też bardzo ważnym celem projektu, w szczególności w pobliżu skrzyżowań oraz przejść dla pieszych gdzie należy poprawić widoczność pieszych. Cel zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie zieleni niskiej w miejscach wyłączonych z ruchu.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Nasadzenia dorodnych drzew oraz innych roślin wraz drobną infrastrukturą będzie korzystne dla mieszkańców.
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

rozbiórka płyt betonowych 50x50x7 1,5m2 x 12,00zł = 18 zł
-rozbiórka opaski z kostki kamiennej na podsypce 64,5m2 x 21,71zł = 1 400,30 zł
-korytowanie tłucznia 15cm z wywozem 230,5m2 x 19,62zł = 4 522,21 zł
-rozbiórka obrzeży na ławie betonowej 8x30 131m x 7,84zł = 1 027,04 zł
-rozbiórka krawężników na ławie betonowej 20x30 129m x 16,00zł = 2 064,00 zł
-rozbiórka miejsc postojowych z kostki kamiennej 174m2 x 26,25zł = 4 567,50 zł
-korytowanie na głębokość 30cm 145m x 14,46zł = 2 096,70 zł
-Ustawienie krawężników 20x30 granitowych na ławie betonowej
145m x 238,46zł = 34 576,70 zł
-ustawienie obrzeży granitowych na betonie 128m x 162,94zł = 20 856,32 zł
-Ułożenie kostki kamiennej 4/6cm na podsypce cem-piask 64m2 x 110,13zł = 7 048,32 zł
-podbudowa z mieszanki z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr 15cm
64m2 x 40,65zł = 2 601,60 zł
-ustawienie ławek parkowych/ uliczna bez oparcia 10szt x 750zł = 7 500 zł
-ustawienie stojaków rowerowych 4szt x 800zł = 3 200 zł
-wykonanie murku typu „chińskiego” (np. producent Jadar ma coś takiego –forma piaskowych pustaków) wysokość murka 50cm ponad ziemią na ławie betonowej ok. 1000 zł
-wykonanie projektu (z powodu zmiany geometrii jezdni) ok. 5000 zł
-koszt rocznej pielęgnacji krzewów 0,56ar x 1250zł = 700 zł
-koszt dosadzenia róż 50szt x 25zł = 1 250zł

SUMA : 99 428,69 zł

Całkowity koszt projektu: 99 428,69 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.