2385 - Uzupełnienie drogi rowerowej przy ul. Jugosłowiańskiej

23.01.2017 23:46 W trakcie realizacji
awatar Krzysztof Król
autor projektu

Stan realizacji projektu

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej ogłoszono w lipcu 2017 r. i rozstrzygnięto. Dokumentacja została opracowana, obecnie trwa jej zatwierdzanie. Następnie zostaną zlecone prace budowlane.

Oddane głosy

1109
Realizowany przez: Zarząd Dróg Miejskich
Aktualizacja: 13.08.2018 14:27

Droga rowerowa przy ul. Jugosłowiańskiej powinna zostać połączona z ciągami rowerowymi wzdłuż ul. Fieldorfa i Bora Komorowskiego.

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • sport

Koszt całkowity projektu

89 000,00 zł

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny, Gocław


Lokalizacja projektu

Ul. Jugosłowiańska od ul. Fieldorfa do ronda z ul. Kwiatkowskiego.

Istotne informacje o lokalizacji

Ul. Jugosłowiańska została kilka lat temu wyposażona w drogę rowerową. Jednakże nie została ona połączona z drogą wzdłuż ul. Fieldorfa, co utrudnia korzystanie z niej i przejazd do innych części osiedla.


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt dotyczy terenu publicznego, który jest ogólnodostępny.

Pełny opis projektu

Projekt ma na celu:
1) wyznaczenie drogi rowerowej oraz przejazdów przez ulice osiedlowe po południowej stronie ulicy od skrzyżowania z ul. Fieldorfa do ronda z ul. Kwiatkowskiego, co umożliwi korzystanie z jedynego przejazdu rowerowego przy skrzyżowaniu z ul. Fieldorfa;
2) połączenie drogi rowerowej przy ul. Jugosłowiańskiej z istniejącą już wzdłuż ul. Fieldorfa drogą rowerową oraz realizowanymi w 2017 r. pasami rowerowymi na ul. Meissnera, co ułatwi poruszanie się rowerem po osiedlu Gocław Iskra;

W projekcie nie przewidziano przejazdów rowerowych z sygnalizacją świetlną przez ul. Bora-Komorowskiego z uwagi na koszty przekraczające limity dla projektu. W tym momencie nie ma innej możliwości połączenia w/w dróg w ramach budżety obywatelskiego.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Przy omawianej ulicy droga rowerowa nie ma połączenia z infrastrukturą istniejącą i planowaną do realizacji w 2017 r. Jednostki miejskie nie będą podejmować w najbliższym czasie prac w tym kierunku. Połączenie wszystkich fragmentów pozwoli stworzyć jeden spójny korytarz komunikacyjny. Ułatwi to poruszanie się rowerem wzdłuż obu stron ul. Jugosłowiańskiej.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Przesyłam kosztorys
budowa drogi dla rowerów (150 m): 75 000 zł
budowa chodnika (15 m): 6 000 zł
dokumentacja projektowa: 8 000 zł
łącznie: 89 000 zł

Całkowity koszt projektu: 89 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


ModyfikacjeKomentarze (1)

  • alulindas  12.04.2018 09:08

    Komentarz został usunięty przez autora


Zaloguj się, aby komentować.