2497 - Likwidacja barier architektonicznych w Parku Żeromskiego

21.03.2017 09:45 Niewybrany w głosowaniu
awatar Krzysztof Zjawiński
autor projektu

Projekt zakłada modernizację istniejących pochylni przy schodach w Parku im. St. Żeromskiego pomiędzy pomnikiem Niepodległości, a fontanną Aliny na przejściu między wałami.

Oddane głosy

320

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi
  • zdrowie
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

55 000,00 zł

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny, Obszar 1 - Żoliborz Centralny


Lokalizacja projektu

Park im. St. Żeromskiego dz. ewid. nr 63 z obrębu 7-01-11

Istotne informacje o lokalizacji

przejście w parku pomiędzy pomiędzy dwoma wałami od fontanny Aliny do pomnika Niepodległości

Klasyfikacja projektuZasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

ogólnodostępne w godzinach otwarcia parku

Pełny opis projektu

Projekt zakłada wykonanie przebudowy (całkowitej rozbiórki i wykonanie nowej) pochylni-podjazdu dla niepełnosprawnych i rodziców z wózkami zgodnie z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami dotyczącymi warunków technicznych.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zlikwidowanie bariery architektonicznej

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

wykonanie projektu 10 000 zł
nadzór inwestorski 5 000 zł
rozbiórka istniejącej pochylni, murki oporowe, ułożenie nawierzchni pochylni z kostki wraz z robotami ziemnymi, uzupełnienie istniejącej kostki, poręcze (balustrady nierdzewne), inne prace potrzebne do realizacji projektu- 40 000 zł

Całkowity koszt projektu: 55 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Modyfikacje

  • 26.01.2017 17:02 - Koordynator w dzielnicy Żoliborz - sprawdź zmiany
  • 10.04.2017 12:44 - Wydział Ochrony Środowiska_Żoliborz_1 - sprawdź zmiany
  • 25.05.2017 11:18 - Wydział Ochrony Środowiska_Żoliborz_1 - sprawdź zmiany
  • 01.06.2017 09:45 - Wydział Ochrony Środowiska_Żoliborz_1 - sprawdź zmiany

Napisz do autora pomysłu

Autor pomysłu nie podał adresu e-mail. Nie możesz się z nim skontaktować.


Komentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.