2517 - Potok nowych drzew

21.03.2017 09:45 W trakcie realizacji
awatar autor_58875ec909e95
autor projektu

Stan realizacji projektu

Podpisano umowę użyczenia terenu ze spółdzielnią mieszkaniowa oraz umowę na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew (termin wykonania to 28.02.2018 r.). Po otrzymaniu wyników ekspertyzy konieczne było uzyskanie decyzji na wycinkę chorych drzew. Wykonana została ekspertyza dendrologiczna drzew, na podstawie której wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z wnioskiem na usunięcie 9 szt. drzew (będących w złym stanie zdrowotnym oraz zagrażających ludziom i mieniu). W dniu 21.08.2018 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonawce nasadzeń. Po wyłonieniu Wykonawcy zostanie podpisana umowa na realizację prac. Szacowany termin zakończenia realizacji projektu to listopad 2018 r.

Oddane głosy

301
Realizowany przez: Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz
Aktualizacja: 29.08.2018 12:03

wymiana 14 starych drzew rosnących na parkingu osiedlowym i przy blokach Potocka 6, 8 i Mickiewicza 64 na 14 nowych drzew. Wycinak kilkudziesięcioletnich topoli , rekultywacja gruntu, posadzenie i pielęgnacja niższych drzew. Preferowany gatunek : klon czerwony, globosum lub zwyczajny

Kategoria projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

48 000,00 zł

Dzielnica

ŻoliborzLokalizacja projektu

ul. Potocka 6, 8, i Mickiewicza 64

Istotne informacje o lokalizacji

teren osiedlowy sp. mieszkaniowej Marymont Potok przy blokach Potocka 6 i Mickiewicza 64, parking osiedlowy przy bloku Potocka 8

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

projekt dot. terenu publicznego we władaniu Spółdzielni Mieszkaniowej "Marymont Potok"

Pełny opis projektu

Na terenie osiedlowym przy blokach Potocka 6 i Mickiewicza 64 rośnie w sumie 5 topoli. Na parkingu przy bloku Potocka 8 rośnie kolejnych 9 topoli. Są to drzewa, które mają przynajmniej 30 lat (pobliskie bloki zbudowano na początku lat 80.XX wieku), są więc stare, wybujałe (osiągają 8-9. piętra)), mają odrosty, połamane gałęzie, niektóre rosną w kępach - wyglądają nieatrakcyjnie. Topole są też uciążliwe (pylą na wiosnę, trzeba je przycinać na dużej wysokości) i stanowią zagrożenie dla ludzi i zaparkowanych samochodów (kruche gałęzie spadają z dużej wysokości podczas coraz częstszych w naszym klimacie huraganów). Zachodzi potrzeba posadzenia nowych drzew, które staną się ozdobą osiedla i będą łatwiejsze w pielęgnacji. Proponuję posadzić w miejscu 9 topoli wyciętych na parkingu gatunek klon zwyczajny kolumnowy (Acer platanoides "Columnare"). W miejscu pozostałych pięciu topoli rosnących na trawnikach osiedlowych przed blokami Mickiewicza 64 i Potocka 6 proponuje do wyboru: klon kulisty (globosum) lub klon czerwony po wcześniejszej ekspertyzie dendrologicznej topól, ich wycince i rekultywacji gruntu. Nowe klony będą wymagały podlewania i zabiegów pielęgnacyjnych.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Usunięcie strych, nieestetycznych i stwarzających zagrożenie drzew oraz ich zastąpienie drzewami szlachetniejszego gatunku poprawi wygląd osiedla i bezpieczeństwo przechodniów, kierowców korzystających z parkingu przy ul. Potockiej 8.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Urealniony kosztorys:
Ekspertyza dendrologiczna 14 szt – szacunkowy koszt za 1 drzewo ok. 1 000 x 14 szt. = 14 000 zł.
Wycinka 14 szt. topoli – szacunkowy koszt za 1 drzewo 400 zł x 14 szt. = 5 600 zł
Wymiana gruntu przed posadzeniem 14 nowych drzew + transport - szacunkowy koszt za 1 drzewo wynosi 500 zł x 14 szt. = 7 000 zł
Posadzenie 14 klonów i ich pielęgnacja – szacunkowy koszt 1 szt. drzewa (np. klon Globosum o obw. 18-20 cm) wraz z pielęgnacją przez pierwszy rok od posadzenia 1 500 zł x 14 szt. = 21 000 zł.
Koszty oznakowania projektu w ramach budżetu partycypacyjnego – 400 zł
Całkowity koszt projektu bez zmian.

Całkowity koszt projektu: 48 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszty pielęgnacji (przycinanie i formowanie korony klonów) i podlewanie przez 3 lata: 200 zł/drzewo x 14 = 6 300 zł


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 6 300,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.