2524 - Drzewa nie umierają stojąc - plener rzeźbiarski

21.03.2017 09:45 Niewybrany w głosowaniu
awatar Wiesław Zaborowski
autor projektu

Plener rzeźbiarski rzeźby drewnianej po wycince drzew i przed nowymi nasadzeniami. Drzewo ze starych drzew można wykorzystać jako materiał rzeźbiarski do rzeźb plenerowych i wspólnie z uczelniami artystycznymi urządzić plener, następnie wystawę i ustawić rzeźby na terenach uzgodnionych z władzami dzielnicy.
W plenerze weźmie udział od 10 do 15 artystów zaproponowanych przez ASP.

Oddane głosy

77

Kategoria projektu

  • kultura
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

60 000,00 zł

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny, Obszar 1 - Żoliborz Centralny


Lokalizacja projektu

dogodny rejon Żoliborza Centralnego wskazany przez władze dzielnicy

Istotne informacje o lokalizacji

Dogodna przestrzeń do urządzania Parku Rzeźby. Rzeźby mogłyby być ustawione w rożnych miejscach dzielnicy.


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Rzeźbiarze tworzyliby swoje prace w przestrzeni publicznej na oczach widzów w porze dziennej, w czasie niezakłócającym spokoju sąsiadów. Rzeźby byłyby ogólnie dostępne w przestrzeni publicznej.

Pełny opis projektu

Zamiast utylizacji drewna, proponuję organizację pleneru rzeźbiarskiego i wykorzystanie tego materiału przez artystów, a następnie ustawienie rzeźb w przestrzeni miejskiej.
Projekt wymaga koordynacji z zarządcą zieleni i uczelnią lub uczelniami artystycznymi w kraju. Plener wymagałby ustalenia z w/w zasad uczestnictwa, tematyki prac. Artyści pracowaliby w plenerze na oczach mieszkańców co wpłynęłoby na odczucia estetyczne, ale także na pogłębienie więzi sąsiedzkich.
Plener zakończyłby się wystawą i ew. wyborem prac najciekawszych w ocenie krytyków, artystów i mieszkańców. Prace po zakończeniu pleneru byłyby ustawione na stałe w wybranych miejscach dzielnicy. Niektóre prace mogłyby być sprzedane na licytacji na cele dobroczynne. Można włączyć organizacje charytatywne. Projekt opracowany w uzgodnieniu ze Stowarzyszeniem Żoliborzan.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dbanie o estetykę dzielnicy, kulturę mieszkańców, więzi sąsiedzkie. Zamiast utylizacji drewna jego twórcze wykorzystanie.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt projektu ograniczyłby się do kosztu pobytu artystów nie zamieszkałych w Warszawie, wynagrodzenia krytyków, oznakowania projektu itp. 30000 pln . Koszt transportu rzeźb na stałą lokalizację - 5000 pln. Koszt nagród dla najlepszej pracy wybranej przez krytyków - 5000 pln, przez artystów - 5000 pln, przez mieszkańców - 5000 pln. Ekspozycja 3 nagrodzonych rzeźb wg decyzji władz dzielnicy.

Całkowity koszt projektu: 60 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.