2578 - Nasz kanałek! Strumień Bon-Belle-K

21.03.2017 09:45 Niewybrany w głosowaniu
awatar Krzysztof Zjawiński
autor projektu

Dla oczu i dla życia. Urozmaici spacer i wzbogaci życie w kanałku - Łasze Potockiej

Oddane głosy

110

Kategoria projektu

  • ochrona środowiska
  • zdrowie
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

168 000,00 zł

Dzielnica

ŻoliborzLokalizacja projektu

na osi ul. Promyka nad kanałkiem


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Dostępne przez cały rok, na czas zimowy - od grudnia do marca wyłączone z uwagi na zamarzanie

Pełny opis projektu

Na stoku pomiędzy instalacją M. Gomulickiego i brzegiem kanałku planuję budowę potoku wodnego o dł. ok. 30 m i szer. 4-6 m. Na istniejącym gruncie w lekkim zagłębieniu - ca 0,5 m należy na specjalnej folii ar. min. 1.0 - 1,5 mm ułożyć z kamieni polnych przylegających do siebie i zespolonych wodoodpornym cementem dno cieku wodnego. Szer. ok. 4 m max. do 6 m. Zachować murek oporowy, aby mogła powstać kaskada-wodospad. Na ciągu pieszym zbudować most w formie pokładu o wy. 4 m x 5 m na tym samym poziomie (bez uskoków) co chodnik. Bariera z drewna chroniąca boki mostu. Woda do cieku pobierana z kanałku za pośrednictwem pompy zanurzeniowej. Pompa umieszczona w studzience z 1-2 kręgów o średnicy 900-1100 położonych bezpośrednio na dno kanałku, wnętrze oczyszczone do warstwy wodonośnej. Od góry kręgi chronione pokrywą z drenami - dla umożliwienia napływu wody. Instalacja elektryczna poprowadzona od zasilania neonu bądź lamp ulicznych ze skrzynką bezpiecznikową nad brzegiem kanałku w rejonie mostu.
Uwagi po zweryfikowaniu:
kosztorys:
należy uwzględnić koszt wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej ok. 30.000,- zł projekt wielobranżowy uwzględnia wykonanie prac konstrukcyjno-budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych i ziemnych.
Należy także uwzględnić koszt nadzoru przez inspektorów branż elektrycznej, hydraulicznej, konstrukcyjno-budowlanej.
Za realizację nadzoru każdego z inspektorów przyjęto ok 6.000,- zł co łącznie daje 18.000,- zł.
Koszt projektu w tym materiałów, robocizny wykonanie i zamontowanie mostku został zwiększony i wynosi 120.000,-zł
Całkowity koszt wykonania projektu szacuje się na kwotę brutto 168.000,- zł
Kwestia podłączenia zasilania pompy wodnej kanałku do latarni odpada z racji zasilania ich w porze nocnej. Dodatkowo ZDM nie wyraża zgodny na podłączanie do sieci innych urządzeń niż latarnie.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Znakomite wzbogacenie wody stojącej w kanałku w dużą ilość tlenu dla rozwoju życia biologicznego i zwiększenia czystości wody. Doskonałe walory widokowe. W dalszej perspektywie czasowej możliwość rozwoju roślin wodnych na obszarze wyłożonym kamieniami.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wstępny kosztorys:
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 30000,- zł brutto
pełnienie nadzorów przez trzech inspektorów
branż konstrukcyjno budowlanej, elektrycznej i hydraulicznej 18000,- zł brutto (po 6000 każdy nadzór)
realizacja projektu (zakup materiału wykonanie wszystkich prac)
oraz oznaczenie projektu w terenie 120000,-zł brutto
-------------------------------
łącznie koszt 168000,- zł brutto

Całkowity koszt projektu: 168 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

sprzątanie 2000,-
energia 10000,-
konserwacja 4000,-


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 16 000,00 zł

Modyfikacje

  • 21.03.2017 12:44 - Wydział Ochrony Środowiska_Żoliborz_1 - sprawdź zmiany
  • 21.03.2017 12:48 - Wydział Ochrony Środowiska_Żoliborz_1 - sprawdź zmiany
  • 10.04.2017 11:46 - Wydział Ochrony Środowiska_Żoliborz_1 - sprawdź zmiany
  • 10.04.2017 11:48 - Wydział Ochrony Środowiska_Żoliborz_1 - sprawdź zmiany
  • 30.05.2017 15:50 - Wydział Ochrony Środowiska_Żoliborz_1 - sprawdź zmiany

Napisz do autora pomysłu

Autor pomysłu nie podał adresu e-mail. Nie możesz się z nim skontaktować.


Komentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.