2682 - Usprawnienie ruchu rowerów od al. KEN do Doliny Służewieckiej

21.03.2017 09:45 W trakcie realizacji
awatar autor_5889bb75e7ee6
autor projektu

Stan realizacji projektu

W grudniu 2017 r. ogłoszono przetarg na dokumentację projektową, następnie podpisano umowę z projektantem. Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Umowny termin jej dostarczenia to koniec sierpnia 2018 r.

Oddane głosy

1622
Realizowany przez: Zarząd Dróg Miejskich
Aktualizacja: 13.08.2018 15:25

Projekt zakłada wyznaczenie przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu al. KEN i ul. Surowieckiego, aby ułatwić jazdę ścieżką rowerową w al. KEN. Ponadto zakłada budowę alejki łączącej ścieżkę rowerową w parku Kozłowskiego z alejkami w rejonie budynków Koński Jar 9 i 10.

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi

Koszt całkowity projektu

557 000,00 zł

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny, Ursynów Wysoki Północny


Lokalizacja projektu

al. KEN pomiędzy ul. W. Surowieckiego a Doliną Służewiecką (w tym działka 5/3 z obrębu 11001)

Istotne informacje o lokalizacji

Skrzyżowanie al. KEN/Surowieckiego. Wydeptana ścieżka w pobliżu budynków Koński Jar 9 i 10.

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

użytkowanie całodobowe i całoroczne

Pełny opis projektu

Projekt zakłada dwa usprawnienia:
1. Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Surowieckiego na skrzyżowaniu z al. KEN (a także przejazdów przez al. KEN jeżeli będzie to możliwe w ramach przebudowy sygnalizacji) co pozwoli przekroczyć skrzyżowanie rowerzystom (dziś trzeba by to schodzić z roweru)
2. Budowę alejki rowerowej, która połączy ścieżkę rowerową w Parku Kozłowskiego z alejkami i lokalnymi uliczkami w rejonie budynków Koński Jar 9 i 10. Dziś w tym miejscu biegnie wydeptana dróżka, omijająca istniejące schody i skarpę. Nowa alejka asfaltowa ułatwi przejście i przejazd w tym miejscu.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Przejazd rowerowy ułatwi dalszą jazdę rowerzystom jadącym ścieżką wzdłuż al. KEN. Nowa alejka w Parku Kozłowskiego ułatwi zjazd z al. KEN do parku i stanowić będzie korzystne połączenie ze ścieżkami rowerowymi sąsiadującego Mokotowa.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Surowieckiego - 450 000 zł,
- budowa alejki o szer. 2 m i nawierzchni asfaltowej (nie będzie ona formalnie oznakowana jako droga dla rowerów, ale będzie dostępna dla rowerzystów) – 62 000 zł (zgodnie z wyceną z Urzędu Dzielnicy, należy doliczyć koszty niewielkiej niwelacji terenu)
- projekt budowlany - 45 000zł,
Łączny koszt - 557 000zł.

Całkowity koszt projektu: 557 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

1. Koszty odśnieżania 3000zł
2. Koszty sprzątania 1500zł


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 4 500,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (1)

  • Lukasz33  29.01.2017 00:28
    Wyzwaniem jest tu umożliwienie bezpiecznego wjazdu na ta ścieżkę rowerzystom jadącym z Mokotowa Al. Harcerzy Rzeczypospolitej (wiadukt na przedłużeniu KEN-u) - nie wszyscy chcą jeździć z Mokotowa na około przez Park Kozłowskiego.

    Można rozważyć, ażeby na odcinku gdzie są 3 szerokie pasy ruchu zwęzić je z 3,5 metra do 3,0 metrów. Kierowcy niewiele stracą, a zyskuje się 1,5 metra - można wtedy oszczędzić trochę zieleni.

Zaloguj się, aby komentować.