2726 - Rewitalizacja trawnika, dosadzenie drzew i ustawienie koszy i ławek na ulicy Białostockiej

21.03.2017 09:45 W trakcie realizacji
awatar autor_5889ff037de32
autor projektu

Stan realizacji projektu

W celu realizacji zadania w pierwszej kolejności zostanie wyłoniona firma, która opracuje dokumentację projektową. Na sierpień 2018 r. zaplanowano zapytanie ofertowe na wyłonienie firmy wykonawczej. Realizację prac w terenie, tj. sadzenie drzew i krzewów ozdobnych, montaż ogrodzenia, ławek i koszy, zaplanowano na miesiące wrzesień-październik 2018 r.

Oddane głosy

382
Realizowany przez: Zarząd Praskich Terenów Publicznych
Aktualizacja: 29.06.2018 12:23

Posadzenie drzew i rewitalizacja trawnika, ustawienie ławek, koszy na psie odchody oraz tabliczek informacyjnych na terenach zielonych po północnej stronie ulicy Białostockiej na wysokości ulic Nieporęckiej i Tarchomińskiej.

Kategoria projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

100 000,00 zł

Dzielnica

Praga-PółnocLokalizacja projektu

Północna strona ulicy Białostockiej w okolicy ul. Nieporęckiej i Tarchomińskiej.

Istotne informacje o lokalizacji

Północna strona ulicy Białostockiej, rozległy teren zielony ciągnący się wzdłuż drogi dla rowerów, na odcinku wzdłuż budynku nr 9


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Przestrzeń miejska dostępna dla wszystkich osób w niej przebywających w tym mieszkańców okolicy.

Pełny opis projektu

Projekt zakłada utworzenie enklawy zieleni wzdłuż ul. Białostockiej po jej północnej stronie.
Pierwszym elementem projektu jest rewitalizacja trawnika zwłaszcza skrajnych partii przy chodnikach i wjazdach, dosadzenie drzew wzdłuż ulicy Białostockiej na rozległym terenie zielonym wzdłuż drogi dla rowerów i chodnika
Posadzenie 15 drzew w formie szpalerowych nasadzeń, na istniejących trawnikach, w odstępach 8-10 m, w doborze gatunkowym zgodnym z roślinnością typowa dla Warszawy. Zastosować należy gatunki niewymagające, odporne na warunki miejskie i mróz. Dobór roślin harmonizujący niż istniejącą zielenią. Sposób posadzenia powinien umożliwić pielęgnację murawy pośród nasadzeń.Dzięki szpalerowi drzew ulica i droga dla rowerów wyglądać będą lepiej i przyjemniej, powstanie miejscowa enklawa zieleni pozwalająca na odpoczynek przechodniom i mieszkańcom, zaś drzewa ograniczać będą hałas i oczyszczać powietrze, ponadto dadzą cień i schronienie dla ptaków. Szpaler drzew stanowić również będzie osłonę przed niekorzystnym wpływem wzmagającego się ruchu ulicznego w ulicy Białobrzeskiej. Wskazane jest zastosowanie następujących gatunków odpornych i łatwych w utrzymaniu:
Lipa drobnolistna
Jarząb pospolity
Klon kulisty
Drugim elementem projektu jest uporządkowanie i organizacja przestrzeni rekreacyjnej i terenu zieleni poprzez ustawienie dwóch ławek typu parkowego dwóch koszy na psie odchody oraz ustawienie tabliczek informujących o potrzebie usuwania nieczystości pozostających po wyprowadzanych psach i o potrzebie poszanowania zieleni.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dodatkowe drzewa i zadbany trawnik poprawia estetykę, dadzą cień i schronienie dla ptaków, zatrzymają więcej wody, stworzą enklawę zieleni i miejsce do rekreacji dzięki ustawionym ławkom. Montaż koszy oraz ustawienie tabliczek informacyjnych ułatwią utrzymanie porządku i czystości na tym terenie, co poprawi komfort mieszkańców i przechodniów oraz poprawi ogólny wizerunek tej części miasta.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Drzewa: 30 000,00 zł.
Rekultywacja trawnika: 3000,00 zł. (tylko skrajne partie wymagające rekultywacji)
Ławki: 3000,00 zł.
Kosze na odchody psów: 1500,00 zł.
Tabliczki „szanuj zieleń”: 500,00 zł.
Tabliczki „sprzątnij po swoim pupilu”: 500,00 zł.
Tablica informacyjna (oznaczenie projektu): 1500 zł.
Ogrodzenie trawanika 300mb: 60.000 zł.

Całkowity koszt projektu: 100 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Utrzymanie drzew i trawnika oraz opróżnianie koszy.


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 6 000,00 zł

Modyfikacje

  • 26.01.2017 15:27 - Koordynator w dzielnicy Praga-Północ - sprawdź zmiany
  • 02.03.2017 12:36 - Koordynator w dzielnicy Praga-Północ - sprawdź zmiany
  • 21.03.2017 13:40 - Koordynator w dzielnicy Praga-Północ - sprawdź zmiany
  • 21.03.2017 13:41 - Koordynator w dzielnicy Praga-Północ - sprawdź zmiany
  • 28.03.2017 12:44 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych - sprawdź zmiany
  • 06.04.2017 13:52 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych - sprawdź zmiany
  • 30.05.2017 11:03 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych - sprawdź zmiany

Napisz do autora pomysłu

Autor pomysłu nie podał adresu e-mail. Nie możesz się z nim skontaktować.


Komentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.