Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Naturalny, przyjazny przyrodzie trawnik w Parku Cm. Żołnierzy Redzieckich

2768
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Mokotów
rejon 1
Autor pomysłu autor_569e0a416ca20
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
10 900 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 458 głosów za tym projektem
Projekt polega na zmianie zasad koszenia parkowych trawników tak aby stały się one przyjazne przyrodzie i umożliwiły zakwitnięcie roślin kwiatowych oraz dały schronienie zwierzętom bytującym w trawie. W celu informacji o podjętych działaniach przy wejściach do parku zostaną ustawione tablice informacyjne.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
23.01.2019 15:44

W ramach projektu wykonano koszenia trawników i ich pielęgnację.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Mokotów
Obszar objęty pomysłem:
rejon 1
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Al. Zwirki i Wigury, ul. Racławicka
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Park Cm. Żołnierzy Radzieckich - po wschodniej stronie Alei Żwirki i Wigury.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt polega na zmianie zasad koszenia parkowych trawników tak aby stały się one przyjazne przyrodzie i umożliwiły zakwitnięcie roślin kwiatowych oraz dały schronienie zwierzętom bytującym w trawie. W celu informacji o podjętych działaniach przy wejściach do parku zostaną ustawione tablice informacyjne.
Opis projektu
Projekt polega na zmianie zasad utrzymania zieleni trawiastej trawników i powierzchni trawiastych na ok. 15 ha parku - czyli znaczącej jego powierzchni. Działania nie będą dotyczyć grobów ziemnych (trawiastych) żołnierzy Armii Radzieckiej poległych w czasie wyzwalania Warszawy w ciągu II wojny światowej, którymi aktualnie opiekuje się Zarząd Terenów Publicznych m.st. Warszawy.
Projekt przewiduję opóźnienie pierwszego koszenia trawników w sezonie wegetacyjnym 2018 r. aż do dnia 15 lipca 2018 r - przez co uzyska się naturalną, przyjazną parkowej przyrodzie powierzchnię trawiastą z licznymi kwitnącymi roślinami - jak fiołki, stokrotki i chabry. Koszenie trawników po 15 lipca 18 r. będzie realizowane jak dotychczas - co zapobiegnie schnięciu powstałej łąki w ciągu lata. Dla pomyślnej realizacji projektu przewidziano ustawienie przy wejściach do parku 5 tablic informacyjnych z tekstem informującym parkową publiczność o celach podjętych, wyżej wymienionych działań i ich pożyteczności dla przyrody parku oraz osób w nim odpoczywających.
Uzasadnienie realizacji projektu
Dotychczasowe, intensywne (nieraz 4- krotne w roku począwszy od maja) koszenie trawników w tym parku jest niezmiernie uciążliwe dla środowiska - gdyż emituje hałas i emisje spalin, zaś ruch pojazdów mechanicznych, w tym maszyn koszących zakłóca spokój wypoczywających osób. Jednocześnie taki system koszenia nie daję w okresie rozrodu zwierząt, w tym wychowu młodych przez ptaki możliwości ukrycia się w trawie, powoduję także śmiertelność drobnych zwierząt bytujących w parku.
Wiosenne wykaszanie trawników eliminuje również kwitnienie wielu roślin np. fiołków, stokrotek i chabrów. Zmiana systemu koszenia - poprzez opóźnienie jego rozpoczęcia dopiero w lecie przyniesie też oszczędności dla budżetu Dzielnicy przeznaczonego na utrzymanie mokotowskiej zieleni.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszt projektu będą stanowiły:
1. Przygotowanie tekstu informacyjnego, wraz z grafiką, który zostanie umieszczony na tablicach - 900 zł
2. Wykonanie i montaż 5 tablic informacyjnych o rozmiarze co najmniej 1m x 1m każda. - 10.000 zł
Opóźnione koszenie trawników (po 15 lipca 2018 r) zostanie sfinansowane - tak jak dotychczas z budżetu Dzielnicy Mokotów na utrzymanie zieleni miejskiej.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
10 900,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Utrzymanie i konserwacja tablic informacyjnych
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
1 000,00 zł

Dokumenty

Modyfikacje

21.04.2017 14:38
WOŚ_Mokotów_1

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany