Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Park pokoleń - spacerem ku skarpie.

171
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Wilanów
Obszar IV - Wilanów Zachodni, Osiedle Arbuzowa
Autor pomysłu Tomasz Kuszłejko SMMW
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
195 600 zł
Kategoria
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 852 głosów za tym projektem
Park pokoleń. Projekt przewiduje realizację parku o powierzchni 8100 m kw. (0,81 ha), który pełnić ma funkcje rekreacji, wypoczynku, sportu, a także komunikacji pomiędzy Miasteczkiem Wilanów a tzw. podskarpiem i okolicą ul. Rzodkiewki.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
23.04.2020 11:42

Powstał PARK POKOLEŃ w ramach budżetu partycypacyjnego 2019. W parku mieszkańcy będą mogli aktywnie spędzić czas jak i odpocząć w cieniu drzew. W parku czekają na mieszkańców:
- tyrolka
- boisko
- ścieżka gruntowowa
- górka saneczkowa

Park będzie pełnił funkcję rekreacyjną jak i komunikacyjną pomiędzy Miasteczkiem Wilanów a tzw. podskarpiem i okolicą ul. Rzodkiewki.

Odbioru projektu dokonał Zastępca Burmistrza Bartosz Wiśniakowski i przedstawiciele wydziału ochrony środowiska UD Wilanów.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za oddane głosy na ten wyjątkowy projekt.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Wilanów
Obszar objęty pomysłem:
Obszar IV - Wilanów Zachodni, Osiedle Arbuzowa
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
okolice ul. Zdrowej
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
* W związku z objęciem działek, na których planowana jest realizacja niniejszego projektu, postępowaniem o wydanie pozwolenia na budowę żłobka przy ul. Pamiętnej/Zdrowej (powierzchnia działek nr 31 i 32 uwzględniona jest w bilansie powierzchni biologicznie czynnej dla całego założenie ww. placówki), ostateczny dobór wyposażenia oraz powierzchnia zagospodarowania, zostaną ustalone po zakończeniu ww. postępowania, w uzgodnieniu z projektodawcą w ramach konsultacji społecznych. Projektowane założenie znajduje się w uczęszczanym, popularnym wśród spacerowiczów przejściu pomiędzy osiedlem Ostoja Wilanów a ul. Rzodkiewki.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Park pokoleń. Projekt przewiduje realizację parku o powierzchni 8100 m kw. (0,81 ha), który pełnić ma funkcje rekreacji, wypoczynku, sportu, a także komunikacji pomiędzy Miasteczkiem Wilanów a tzw. podskarpiem i okolicą ul. Rzodkiewki.

Opis projektu
Projekt przewiduje realizację parku liniowego o powierzchni 8100 m kw. (0,81 ha), który pełnić ma funkcje rekreacji, wypoczynku, sportu, a także komunikacji pomiędzy Miasteczkiem Wilanów a tzw. podskarpiem i okolicą ul. Rzodkiewki. Wskazane wykorzystanie działek 31 i 32 z obrębu 1-10-25 - obok sygnalizowanych potrzeb mieszkańców w zakresie dostępu do terenów parkowych - wskazane jest w uzasadnieniu do projektu.
Park liniowy miałby ok 400 m długości, natomiast jego szerokość wahałaby się od ok. 15 - 23 m. Dlatego też zaplanowane w nim elementy (tyrolka, boiska, hamak, wyrównana ścieżka gruntowa, czy górka saneczkowa) muszą uwzględniać tę właśnie specyfikę. Autor dopuszcza również powstanie w tym miejscu tzw. "dogparku". Teren jest obecnie w znacznej części pusty lub porośnięty chwastami posiada również piękne krzewy i drzewa, które należy pielęgnować - wyeksponować.
Obszar - po zrealizowaniu ul. Zdrowej w kierunku Al. Wilanowskiej - będzie dostępny bezpośrednio z ul. Zdrowej jak również ul. Rzodkiewki, a w przyszłości - po przedłużeniu drogi - od ul. Pamiętnej. Będzie to - poza walorami parkowymi - istotny element komunikacji pieszej, odseparowany od ruchliwych ulic.
Jest to szczególnie ważne z uwagi na sąsiedztwo istniejących i planowanych placówek edukacyjnych.
Na wskazanym terenie proponuję posadzenie po stronie północnej szpaleru drzew - brzoza - co ok 6 m. Po stronie południowej szpaler byłby przerwany istniejącymi drzewami (nasadzenia jedynie od wschodu i zachodu).
Choć projekt stanowi całość i zgodnie z zasadami BP nie przewiduje etapowania realizacji, to nie wyklucza w przyszłości uzupełnienia (np. latarnie lub inne).
Należy zaznaczyć, że projekt odpowiada w ok 2/3 swojej powierzchni, części idei realizacji w tym obszarze Wilanowa parku dla mieszkańców (patrz załącznik z projektem nowego MPZP). Natomiast mając świadomość trybu uchwalania nowych planów miejscowych uznałem, że życie każdego z nas nie jest na tyle długie by czekać latami (uchwalenie i realizacja). Można działać już teraz.
Uzasadnienie realizacji projektu
Wskazany obszar 5 ME w obowiązującym planie miejscowym dopuszcza funkcje sportu i rekreacji bez urządzeń kubaturowych oraz tereny zieleni miejskiej. Przy projekcie żłobka przy ul. Zdrowej uwzględniono części wskazanych działek (łącznie 8100 m kw.) do bilansu powierzchni biologicznie czynnej. A zatem faktycznie wskazany teren obu działek (31 i 32 z obrębu 1-10-25 utracił walor podstawowego przeznaczenia - zabudowy ekstensywnej i stał się faktycznie terenem zieleni miejskiej. Biorąc pod uwagę rozbudowę potrzeby mieszkańców i stały rozwój osiedla potrzeba realizacji kolejnych parków i skwerów jest oczywista. Jest to doskonałe miejsce do stworzenia ciekawej, zielonej przestrzeni dla mieszkańców. Jest to propozycja - dopuszczam modyfikacje, proszę o uwagi.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
* Przedstawione wyposażenia ma jedynie charakter poglądowy, niezbędny do ustalenia całkowitego kosztu projektu. Ostateczny dobór wyposażenia zostanie ustalony w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej z udziałem projektodawcy w ramach konsultacji społecznych.

Propozycje wykonania następujących elementów:
8 ławek - 12 tys
8 koszy na śmieci - 3,6 tys
ok 100 drzew - brzoza - 45 tys
naprawa istniejącej drogi gruntowej i wytyczenie ścieżki - 16 tys
plac do buli 4X25 m - 15 tys
górka saneczkowa dla najmłodszych (ok. 3,5 m wysokości) - 30 tys
boisko do badmingtona (ok. 13X6 m) - 25 tys
tyrolka - zjazd linowy dla dzieci 5-12 lat - 15 tys
gra w kółko i krzyżyk dla dzieci - 2 tys
hamak publiczny - 6 tys
altanka zadaszona - 6 tys.
5 stojaków rowerowych - 2 tys
uporządkowanie terenu (koszenie, pielęgnacja drzew istniejących - w tym obcięcie części gałęzi do wys. ok. 2m) - 10 tys
projekt - 8 tys.
Autor dopuszcza zmiany na etapie realizacji projektu, będące wynikiem konsultacji z mieszkańcami (dodanie innych elementów, lub rezygnację z części zaproponowanych w projekcie).
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
195 600,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
koszt utrzymania, koszenia i konserwacji zieleni oraz elementów naniesionych 7000 zł
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
7 000,00 zł

Modyfikacje

18.01.2018 19:24
Autor projektu
18.04.2018 11:36
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów
18.04.2018 11:51
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów
18.04.2018 11:55
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów
18.04.2018 11:57
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów
18.04.2018 12:11
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów
16.05.2018 13:33
Koordynator w dzielnicy Ursynów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (3)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Znakomity pomysł wykorzystania tego obszaru. Jeżeli to możliwe wykorzystałbym do realizacji form architektonicznych możliwie jak najwięcej elementów naturalnych takich jak drewno czy kamień, dzięki czemu to miejsce wpisywałoby się w otoczenie i nie wyróżniałoby się tak bardzo, jednocześnie porządkując tę zaniedbaną obecnie okolicę.
  Szatyn55  09.02.2018 22:45
 • Zastanawiam się też nad możliwością realizacji utwardzonej ścieżki wzdłuż tego parku linowego, tak by wytrzymała okres jesiennych deszczowych dni i nie przerodziła się odrazu w błoto.
  Szatyn55  09.02.2018 23:00
 • Dziękuję za opinię. Pierwotnie też o tym myślałem, ale biorąc pod uwagę, że ten teren kompensował powierznię biologicznie czynną obawiałem się utwardzenia. Wyrównanie, dosypanie tam gdzie są błota powinno poprawić sytuację, a może kiedyś okaże się, że utwardzenie będzie realne.
  Kuszłejko  13.02.2018 22:06 Autor projektu
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany