61 - Rewitalizacja podwórka Bazyliańska 3 i Wybrańska 6/8

06.12.2017 21:47 Zweryfikowany negatywnie
awatar Robert Goliński
autor projektu

Rewitalizujemy podwórko między Bazyliańską 3 a Wybrańską 6/8. Pozbądźmy się upiornych asfaltowisk, przywróćmy zieleń, uporządkujmy chodniki, zainstalujmy zabawki dla dzieci i ławki dla seniorów. Oddajmy przestrzeń mieszkańcom.

Projekt prowadzi:
www.facebook.com/PodworkoWybranska

przy wsparciu:
www.facebook.com/rembielinska

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

100 000,00 zł

Powód weryfikacji negatywnej

Realizacja projektu będzie rodziła spory kompetencyjne pomiędzy Dzielnicą Targówek i SM Bródno.


Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Lokalny, Bródno


Lokalizacja projektu

Obszar między budynkami Bazyliańska 3 i Wybrańska 6/8

Istotne informacje o lokalizacji

Działka 52/2, obręb 4-08-06 będąca własnością miasta st. Warszawy, dla której nie ma ustanowionego użytkowania wieczystego. Spółdzielnia Mieszkaniowa Bródno ma zawarte z właścicielem działki porozumienie w zakresie opłaty podatku gruntowego, które nie przewiduje intencji przejęcia prawa własności na rzecz osób trzecich. Około 865 m2 terenu objętego projektem.


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren ogólnodostępny publicznie, bez żadnych ograniczeń.

Pełny opis projektu

Proponujemy by na tym zaniedbanym podwórku wykonać:
1. Usunięcie asfaltu z wnętrza podwórka i zastąpienie go trawnikiem, zwracając tym samym zieloną przestrzeń mieszkańcom na przestrzeni około 300m2.
2. Wykonanie dojścia z budynku Bazyliańska 3 w kierunku ulicy Słubickiej z płyt chodnikowych co racjonalizowałoby ciągi piesze.
3. Umieszczenie w odzyskane zielonej przestrzeni 2-3 zabawek dla dzieci w formie huśtawki, pajęczyny, bujawki.
4. Umieszczenie w odzyskanej zielonej przestrzeni 2-3 sprzętów do ćwiczeń w formie mini siłowni plenerowej.
Oba powyższe obszary powinny być możliwie odseparowane, tak by sprzęty do ćwiczeń nie stwarzały zagrożenia dla bawiących się dzieci, a te, by swą zabawą nie przeszkadzały ćwiczącym.
5. Umieszczenie w przestrzeni podwórka 4 nowych ławek.
6. Przegląd zieleni w formie wycinki rozrosłych krzewów ograniczających widoczność.
7. Wykonanie nawierzchni elastycznej na przestrzeni ok. 50 m2 umożliwiającej zabawę dzieciom na utwardzonej nawierzchni.

Dzięki tym pracom mieszkańcy uzyskają przyjemne miejsce do spędzania czasu poza domem, gdzie dzieci będą mogły bezpiecznie się bawić a dorośli wypoczywać.
Za względu na skomplikowany układ instalacji i infrastruktury podziemnej przeprowadzenie większych prac rewitalizacyjnych jest na tym terenie bardzo skomplikowane i kosztowne, dlatego też z części prac zrezygnowano na tę chwilę.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Teren miedzy budynkami Bazyliańska 3 i Wybrańska 6/8 stanowiący wewnętrzne podwórko jest w znacznym stopniu zaniedbany. Jego stan uniemożliwia przyjemne i bezpieczne korzystanie z tej przestrzeni zarówno przez dzieci jak i osoby dorosłe czy seniorów. Znacząca część przestrzeni zajęta jest przez asfaltowy plac z rachityczną piaskownicą, murkiem i czterema zniszczonymi ławkami, każdą inną.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż do budynku Bazyliańska 3 jest bardzo utrudniony dostęp, ze względu na brak odpowiedniej drogi pożarowej. W sytuacji pożaru służby nie mają swobodnego dostępu do wnętrza podwórza.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

25 metrów chodnika - 6 250zł
Utylizacja asfaltu - 25 500zł
4 ławki - 4 800zł
300m2 trawnika - 6 600zł
50m2 nawierzchni elastycznej - 12 000zł
2 sztuki huśtawek dla dzieci - 12 000zł
2 elementy siłowni plenerowej - 18 000zł
40 metrów żywopłotu - 9 200zł
Pozostałe prace (wykonanie projektu wykonawczego, prace ziemne, oznaczenia) - 5 650 zł

Całkowity koszt projektu: 100 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Porządkowanie, tak jak dotychczas, od 2500zł rocznie


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 2 500,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (1)


Zaloguj się, aby komentować.