757 - Dobre chodniki dla Politechniki! Przebudowa chodnika i drogi rowerowej przy alei L. Kaczyńskiego

20.01.2018 21:27
awatar Jakub Kaczorowski
autor projektu

Stan realizacji projektu

Oddane głosy

308

Projekt przewiduje remont chodnika i drogi rowerowej wzdłuż al. Kaczyńskiego (dawniej al. Armii Ludowej) wraz z poszerzeniem chodnika, odpowiednio dla potrzeb sprawnego i bezpiecznego poruszania się pieszych i rowerzystów.

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Koszt całkowity projektu

378 100,00 zł

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny, Śródmieście Południowe


Lokalizacja projektu

al. Kaczyńskiego (dawniej al. Armii Ludowej), ul. Romana i Jana Podoskich

Istotne informacje o lokalizacji

Chodnik i droga rowerowa przy północnej jezdni ul. Kaczyńskiego (d. al. Armii Ludowej, część Trasy Łazienkowskiej), od Metra Politechnika do biurowca Focus


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Przedstawiony projekt jest ogólnodostępny dla wszystkich.

W szczególności ułatwi komunikację rowerzystom oraz studentom Politechniki Warszawskiej, a także pracownikom pobliskich biurowców. Dzięki wyrównaniu poziomów przejścia dla pieszych przez ul. Podolskich zwiększy się również dostępność dla osób niepełnosprawnych. Podniesie się także poziom bezpieczeństwa, poprzez wyraźne oddzielenie strefy rowerowej od strefy dla pieszych.

Pełny opis projektu

Projekt przewiduje remont chodnika i drogi rowerowej wraz z poszerzeniem chodnika, odpowiednio dla potrzeb sprawnego i bezpiecznego poruszania się pieszych i rowerzystów.

Przebudowa obejmuje położenie nowej nawierzchni z płyt na chodniku oraz wymianę asfaltowej nawierzchni na drodze rowerowej, zamiast obecnej, która jest bardzo zniszczona. Ponadto planuje się odcinkowe poszerzenie chodnika z 2 m do 4 m, aby umożliwić bezpieczne poruszanie się większej liczby użytkowników bez ryzyka kolizji pieszych i rowerzystów.

Projekt powstał z inicjatywy członków Koła Naukowego Inżynierii Komunikacyjnej Politechniki Warszawskiej.

Dokumentacja projektowa w załączniku nie jest ostateczna i może ulec zmianie w przypadku realizacji projektu.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

W obecnej formie ciąg pieszo-rowerowy jest w złym stanie technicznym, m.in. liczne nierówności i spękania nawierzchni powodują powstawanie kałuż, które zimą zamieniają się w niebezpieczne tafle lodu. Powoduje to także dalsze niszczenie nawierzchni. Dodatkowo wąski chodnik utrudnia poruszanie się pieszym, którzy często zmuszeni są wchodzić na drogę dla rowerów, ze względu na duży ruch pieszych do i z metra, i przystanków autobusowych, w szczególności w godzinach szczytów zarówno porannych, jak i popołudniowych.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- chodniki 690m2 x 350 zł = 241 500 zł
- droga rowerowa – 480m2 x 250 zł = 120 000 zł
- projekt organizacji ruchu 6600 zł
- dokumentacja projektowa 10 000 zł
Suma 378 100 zł

Całkowity koszt projektu: 378 100,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt bieżącego utrzymania chodnika i drogi rowerowej.


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 2 000,00 złKomentarze (1)

  • Jakub Kaczorowski  13.07.2018 12:15 Autor projektu
    Pięknie dziękuję w imieniu całego Koła Naukowego Inżynierii Komunikacyjnej Politechniki Warszawskiej za oddane głosy, nasza praca dzięki nim nie poszła na marne i już za rok powinniśmy cieszyć się równym i szerokim chodnikiem oraz wygodną drogą rowerową! :) Przebieg budowy będziemy relacjonować na bieżąco na naszym fanpage'u na Facebooku, na który już teraz zapraszam: https://www.facebook.com/knik.pw

Zaloguj się, aby komentować.