86 - Remont chodników Grzybowska i Karolkowa

28.12.2017 21:49 Niewybrany w głosowaniu
awatar Aleksander Doch
autor projektu

Remont chodników na ulicach Grzybowskiej i Karolkowej na odcinkach wskazanych w opisie lokalizacji. W ramach projektu przewiduje się wymianę nawierzchni chodników, uporządkowanie sytuacji z parkowaniem, dobudowanie brakujących fragmentów chodników, odnowienie przejść dla pieszych, nasadzenie zieleni. Szczegóły w pełnym opisie projektu.

Oddane głosy

217

Kategoria projektu

 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
 • bezpieczeństwo

Koszt całkowity projektu

887 200,00 zł

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny, Rejon Północno-Wschodni


Lokalizacja projektu

Ulice Grzybowska i Karolkowa.

Istotne informacje o lokalizacji

Chodniki w następujących lokalizacjach: - na ulicy Grzybowskiej po północnej stronie drogi na odcinku od obecnego przystanku autobusowego (włącznie) do Karolkowej, - na ulicy Karolkowej po zachodniej stronie drogi (od strony zajezdni tramwajowej) na odcinku od ulicy Grzybowskiej do alei "Solidarności" oraz krótki odcinek po wschodniej stronie drogi pomiędzy ulicą Grzybowską a wjazdem na teren komendy policji.


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt dostępny dla wszystkich mieszkańców miasta przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Pełny opis projektu

Projekt zakłada remont chodników na ulicach Grzybowskiej i Karolkowej na odcinkach wskazanych w opisie lokalizacji.

Założenia i zadania do realizacji w ramach proponowanego projektu to:
1. Na ulicy Grzybowskiej:
- ułożenie nowych płyt chodnikowych, szerokość chodnika co najmniej 3 metry,
- dobudowanie brakującego fragmentu chodnika przy komendzie policji i likwidacja "dzikiego" parkingu,
- wyznaczenie miejsc parkingowych do parkowania przy krawędzi jezdni i na jej poziomie, w miejscach, gdzie to będzie możliwe, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i przy założeniu pozostawienia co najmniej 3 metrów szerokości chodnika,
- ustawienie słupków blokujących wjazd na chodnik,
- utworzenie przejścia dla pieszych przez ulicę Przyokopową, odmalowanie pasów na przejściach dla pieszych przez ulicę Grzybowską w tym utworzenie azyli,
- uzupełnienie elementów małej architektury np. kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery,
- nasadzenie roślinności (np. drzew, krzewów,traw ozdobnych, kwiatów).

2. Na ulicy Karolkowej:
- ułożenie nowych płyt chodnikowych, szerokość chodnika co najmniej 3 metry,
- wyznaczenie miejsc postojowych do parkowania równoległego przy krawędzi jezdni i na jej poziomie, w miejscach, gdzie to będzie możliwe i zgodne z przepisami o ruchu drogowym, przy założeniu pozostawienia co najmniej 3 metrów szerokości chodnika,
- ustawienie słupków blokujących wjazd na chodnik w tym wymiana nieestetycznych istniejących słupków biało-czerwonych,
- odmalowanie przejść dla pieszych i utworzenie progów zwalniających przed przejściami,
- uzupełnienie elementów małej architektury np. kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery,
- nasadzenie roślinności (np. drzew, krzewów, traw ozdobnych, kwiatów).

W związku z zakładaną 3-metrową szerokością chodnika, zmianą organizacji parkowania z ukośnego na równoległe, nasadzeniem drzew przy jezdni oraz ograniczeniem parkowania w miejscach zabronionych przez przepisy o ruchu drogowym, liczba miejsc postojowych może się zmniejszyć.

Obecna sytuacja oraz propozycje w projekcie zostały również zaprezentowane na załączonych mapkach.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Poprawa komfortu i bezpieczeństwa pieszych (w tym osób niepełnosprawnych), uporządkowanie sytuacji z parkującymi samochodami, poprawa estetyki okolicy, zmniejszenie kosztów napraw nawierzchni niszczonej obecnie przez samochody jeżdżące i parkujące na chodniku.

Obecny stan chodnika przy ul. Grzybowskiej jest bardzo zły. Połamane płyty chodnikowe, dziury i kałuże, brak ciągłości chodnika przy komendzie policji (plus dziki parking w tym miejscu). Dodatkowo samochody jeżdżą po chodniku i parkują w głębi chodnika, co stwarza zagrożenie dla pieszych. Natomiast na ulicy Karolkowej samochody parkują na chodniku ukośnie, często nie pozostawiając pieszym obowiązkowego 1,5 metra przestrzeni.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Ulica Grzybowska - 333 900 zł:
Remont / budowa chodnika ok. 600 m2 w tym nowa nawierzchnia z płyt = 150 000 zł
Słupki ok. 50 szt. = 15 000 zł
Zjazd 39 m2 = 11 700 zł
Miejsca postojowe x 5 = 20 000 zł
Przejścia dla pieszych x 4 (w tym jedno nowe i odmalowanie trzech) = 20 000 zł
Azyle na przejściach x 2 = 20 000 zł
Oznakowanie poziome = 21 500 zł
Oznakowanie pionowe = 10 000 zł
Ławki x 2 = 5 000 zł
Kosze na śmieci x 3 = 7 500 zł
Stojaki rowerowe x 4 = 3 200 zł
Zieleń (np. krzewy) ok. 60 m2 = 20 000 zł
Dokumentacja projektowa – 30 000 zł

2. Ulica Karolkowa - 553 300 zł:
Remont / budowa chodnika ok. 1194 m2 w tym nowa nawierzchnia z płyt = 298 500 zł
Ustawienie / wymiana słupków 190 szt. = 60 800 zł
Miejsca postojowe x 20 = 80 000 zł
Przejścia dla pieszych x 5 (odmalowanie) = 12 500 zł
Progi zwalniające (wyspowe) x 4 = 13 000 zł
Drzewa obwód pnia 30-35 cm x 10 = 50 000 zł
Drzewa obwód pnia 14-16 cm x 3 = 3 600 zł
Krzewy x 20 = 4 600 zł
Inne rośliny (np. rabaty kwiatowe, trawy ozdobne) 50 m2 = 12 500 zł
Ławki x 4 = 10 000 zł
Kosze na śmieci x 3 = 3 000 zł
Stojaki rowerowe x 8 = 4 800 zł

Całkowity koszt projektu: 887 200,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Sprzątanie i utrzymanie roślin - 30 000 zł.


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 30 000,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (3)

 • Radosława  09.04.2018 21:35
  Zmniejszenie ilości miejsc parkingowych w części miasta gdzie obecnie już samochody stoją w trzech rzędach to zły pomysł. Obecnie inwestycja po stronie południowej ul. Grzybowskiej (patrz. raport z 15.03.2018 Spotkanie tematyczne: inwestycje miejskie i dzielnicowe) już też zmniejsza ilość miejsc parkingowych, przed jej rozpoczęciem samochody parkowały prostopadle do jezdni, obecnie wyłania się obraz równoległego parkowania oraz osłupkowania części dotychczasowych miejsc pod nowym biurowcem.
  Dodatkowo brak pomysłu na zabezpieczenie miejsc parkingowych dla dotychczasowych mieszkańców - ul. Grzybowska 90 i 90a. Brak parkingu dla turystów odwiedzających Muzeum Powstania. Istniejące miejsca są głównie zabierane przez pracowników nowych biurowców w tygodniu i turystów w weekendy. Zaplanowane 20 miejsc parkingowych po stronie północnej to chyba kpina ? Czy twórca policzył ilość mieszkańców dotychczasowych oraz ilość mieszkańców zaplanowanych w nowych inwestycjach - cały teren między Grzybowską i Jaktorowską (zakładając, że będą tam parkingi podziemne to doświadczenie uczy, że i tak ilość samochodów zaparkowanych na zewnątrz wzrośnie).
  Dodatkowo odmalowanie znaków poziomych na jezdni należy chyba do zadań gminy bez potrzeby uruchamiania budż. part. Biorąc pod uwagę ilość inwestycji to inwestorzy powinni zadbać o nawierzchnię.
  Stawianie azyli na przejściach na drodze jednopasmowej nie ma sensu, to nie jest droga przelotowa, nikt tu nie rozwija prędkości pow. 30 km/h.
  Północna część ul. Grzybowskiej od Przyokopowej do Karolkowej jest w strefie inwestycji budowlanej - mieszkaniowej więc po pierwsze może niech inwestorzy odbudują to co niszczą i wykażą się inicjatywą a po drugie jaki jest sens robienia nowych chodników i kwiatów w miejscu gdzie ciężarówki wszystko niszczą. Poziom zapylenia od budów jest tak duży, że rano samochody wszystkie są pokryte białym pyłem. Taka inwestycja chyba powinna poczekać, aż przestaniemy tu żyć na placu budowy.
  No i co z Przyokopową w kierunku Jaktorowskiej ? Tak duża inwestycja powinna chyba objąć również ten kawałek ulicy ? Tu jedynym pomysłem jest dorobienie w tym miejscu przejścia dla pieszych ? To jest krótka, ślepa uliczka, nie wymaga dodatkowej zebry (która znowu odbierze kolejne 4 miejsca parkingowe).
  Mniej idealizmu, więcej rozsądku.
  • olekdoch  10.04.2018 15:00 Autor projektu
   Odpowiadając na Pani wątpliwości odnośnie miejsc do parkowania samochodów, chciałbym zwrócić uwagę, że celem projektu nie jest zmniejszenie liczby miejsc parkingowych. Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i wygody pieszych, co wiąże się m.in. z likwidacją możliwości nielegalnego parkowania. Ponadto projekt przewiduje wyznaczenie miejsc parkingowych w miejscach, w których to będzie możliwe zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
   Zgadzam się z Panią, że zniszczenia poczynione przez inwestorów powinny być przez nich naprawiane - jednak nie liczyłbym na ich inicjatywę. Pobliskie inwestycje nie kolidują z ewentualną realizacją mojego projektu - proszę mieć na uwadze, że projekt byłby realizowany w 2019 jeżeli wygra.
   Co do pozostałych Pani propozycji zmian - niestety nie mam już możliwości wprowadzania zmian.
  • Radosława  10.04.2018 15:44
   Chciałabym zauważyć, że ludzie nie parkują w sposób nielegalny dlatego, że lubią tylko dlatego, że nie mają przeważnie innego wyjścia. Gwarantuję, że jeżeli zadbamy o odpowiednią ilość miejsc parkingowych w tym rejonie wówczas ludzie nie będą parkowali na przejściach dla pieszych (pomijając nieuleczalne sztuki). Już w tej chwili dochodzi tu do dantejskich scen ponieważ wszyscy się denerwują i "polują" na miejsce. Zmniejszenie ich ilości w imię "wygody pieszych" nie jest rozsądne. Może należy się zastanowić nad zwężeniem chodnika do 2 metrów i parkowaniem prostopadłym lub ukośnym. W końcu to nie deptak w miejscowości turystycznej tylko centrum miasta. Największy ruch pieszych generowany jest w tygodniu w godzinach porannych i popołudniowych wraz z pracownikami przyległych biurowców.
   Upieram się też przy pytaniu jak projekt ma się do trwającej inwestycji mieszkaniowej na terenie pomiędzy Grzybowską i Jaktorowską. Czy uwzględnia w jakiś sposób ciągi piesze i uliczki dojazdowe do tych budynków, jeśli takowe będą (np. inwestycja Przyokopowa 43 lub budowa mająca wyjazd na Grzybowską nieopodal policji) czy będziemy za chwilę wszystko na nowo rozkopywać i klomby przestawiać ?

Zaloguj się, aby komentować.