478 - Najazd na Mostek Elekcyjny

18.01.2018 13:53
awatar jola saratowicz
autor projektu

Stan realizacji projektu

Oddane głosy

2401

Projekt przewiduje zamontowanie płyty prefabrykowanej przy chodniku koło południowego krańca Mostka Elekcyjnego oraz postawienie 2 słupków blokujących 20 m dalej na płd. Alternatywnie, zamiast instalacji płyty prefabrykowanej, możliwe jest podniesienie skosem 5 metrowego odcinka ślepej jezdni do poziomu istniejącego chodnika i zrobienie wygodnego podjazdu dla wózków i rowerów.

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • bezpieczeństwo

Koszt całkowity projektu

2 100,00 zł

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Pieszy odcinek ulicy Międzynarodowej, przy południowym krańcu Mostka Elekcyjnego nad Kanałem Wystawowym.

Istotne informacje o lokalizacji

Pieszy odcinek ulicy Międzynarodowej, przy południowym krańcu Mostka Elekcyjnego nad Kanałem Wystawowym. Działka 15/1, obręb 30204.


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Błonia Elekcyjne i ulica Międzynarodowa są ogólnodostępne

Pełny opis projektu

Projekt składa się z dwóch elementów i przewiduje
(1) zamontowanie płyty prefabrykowanej (element najazdowy progu płytowego) przy chodniku koło południowego krańca Mostka Elekcyjnego, ewentualnie podniesienie odcinka ślepej jezdni do poziomu chodnika
oraz
(2) postawienie 2 słupków blokujących 20 m dalej na płd, na przedłużeniu istniejących słupków wzdłuż ulicy Stanisława Augusta.
Skośna płyta prefabrykowana (lub podniesienie odcinka jezdni do poziomu chodnika) ułatwi podjazd wózków i rowerów z boku chodnika. Słupki blokujące poszerzą obszar dostępny spacerowiczom przed pokonaniem Mostka od strony południowej. W załącznikach znajduje się zdjęcie wykonania takiego ułatwienia w Łodzi oraz projekt umiejscowienia słupków blokujących

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Mostek Elekcyjny znajduje się na terenie intensywnej rekreacji pieszej i rowerowej i jest prawie jedyną możliwością przekroczenia Kanału Wystawowego od Zielenieckiej do mostka przy placu zabaw przy Kinowej. Odbywa się tu intensywny ruch pieszy i wózkowy oraz spory rowerowy. Po południowej stronie mostka wszyscy Ci użytkownicy zostają stłoczeni na na 0dcinku 74 metrów na dwu-metrowym chodniku. Chodnik jest 16 cm wyżej niż ślepy odcinek jezdni. Oddzielona krawężnikiem jest tu ślepa odnoga Międzynarodowej.
Należy oddać tę przestrzeń spacerowiczem oraz ułatwić pokonanie wysokiego krawężnika wózkom i rowerom.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

obniżenie krawężnika i przełożenie płyt chodnikowych 3 m X 300 zł = 900 zł
podniesienie nawierzchni jezdni 3 m X 200 zł = 600 zł
2 słupki typu syrenka - 600 zł
projekt - 200 zł

Całkowity koszt projektu: 2 100,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE
Komentarze (1)

  • Tadeusz_Rudzki  28.01.2018 17:04
    Banalne, ale konieczne. Duża poprawa niewielkim kosztem. Miło, że nazwa tej "przeprawy" się przyjmuje :)

Zaloguj się, aby komentować.