1170 - Bezpieczne skrzyżowania w Falenicy

22.01.2018 11:20 Niewybrany w głosowaniu
awatar Bartosz Mróz
autor projektu

Wyniesienie skrzyżowań w dwóch lokalizacjach w Falenicy w ciągu ulic modernizowanych przy budowie POWu.
1. Lokalna - Bystrzycka
2. Ciepielowska - Mozaikowa

Oddane głosy

183

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi
  • bezpieczeństwo

Koszt całkowity projektu

100 000,00 zł

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Lokalny, Falenica


Lokalizacja projektu

Skrzyżowania ulic:
1. Bystrzyckiej i Lokalnej
2. Ciepielowskiej i Mozaikowej

Istotne informacje o lokalizacji

1. Obecnie jest to skrzyżowanie z priorytetem dla ul. Bystrzyckiej, wobec czekających nas zmian związanych z POW i wiaduktem ul. Zabawnej ruch w tym rejonie Falenicy ulegnie wielu zmianom. 2. Obecnie jest to jedyne większe skrzyżowanie w ciągu ulicy Mozaikowej które z niewiadomych przyczyn nie jest wyniesione jak np z ul. Halną czy Jagienki. Ulica

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Drogi są ogólnodostępne przez cały czas

Pełny opis projektu

Skrzyżowanie z wyniesioną powierzchnią – rodzaj skrzyżowania stosowany w strefach uspokojenia ruchu. Charakteryzuje się podniesieniem tarczy skrzyżowania do poziomu chodników przy jezdni. Celem takiego ukształtowania jest podkreślenie charakteru strefy uspokojonej, tj. brak pierwszeństwa pojazdów przed pieszymi oraz ograniczenie prędkości pojazdów.
Wjazd na wyniesioną powierzchnię skrzyżowania odbywa się poprzez specjalnie ukształtowane rampy, działające podobnie jak progi zwalniające tzn. umożliwiające komfortowy wjazd na skrzyżowanie jedynie z ograniczoną prędkością (od 30 do 50 km/h).
Skrzyżowania z wyniesioną powierzchnią są często skrzyżowaniami równorzędnymi, co także jest sposobem uspokojenia ruchu, ponieważ kierowcy przed wjechaniem na skrzyżowanie muszą upewnić się czy nie mają obowiązku ustąpić pierwszeństwa innym pojazdom.
Nawierzchnię skrzyżowania z wyniesioną powierzchnią najczęściej wykonuje się w kolorze odmiennym od poprzedzającego go odcinka ulicy, by było ono łatwiej dostrzegalne. Nawierzchnia najczęściej jest wykonana z kostki betonowej.
Cytat ze strony: https://pl.wikipedia.org/wiki/Skrzyżowanie_z_wyniesioną_powierzchnią

Takie rozwiązania są stosowane w ciąg ulicy Mozaikowej np. skrzyżowanie z ulicą Jagienki, Halną czy Małowiejską..

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Celem takiego ukształtowania jest podkreślenie charakteru strefy uspokojonej, tj. brak pierwszeństwa pojazdów przed pieszymi oraz ograniczenie prędkości pojazdów.
Oba skrzyżowania ze względu na swój osiedlowy charakter powinny być bezpieczne. Na skrzyżowaniu Bystrzycka/ Lokalna na przełomie listopada i grudnia 2017 doszło do dwóch wypadków. Przy ul. Mozaikowej/ Ciepielowskiej także dochodzi do kolizji.
Przy obu skrzyżowaniach jest intensywny ruch samochodowy który ulegnie dodatkowemu natężeniu po wybudowaniu POW ponieważ przez skrzyżowanie nr 1 Lokalna/ Bystrzycka będzie "płynął" ruch do wiaduktu w ciągu ulicy Zabawnej. Ulica Mozaikowa także będzie wiaduktem omijać POW.
Przy obu lokalizacjach odbywa się intensywny ruch pieszy i rowerowy (TKKF, szkoły, osiedla mieszkaniowe).

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

20 tyś (10 tyś projekt *2)
80 tyś (40 tyś wykonanie *2)
=
100 000 tyś zł

Całkowity koszt projektu: 100 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE
Komentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.