113 - Zaczarowany ogród z wonnymi krzewami w Choszczówce

07.01.2018 20:10 Niewybrany w głosowaniu
awatar Filip Pelc
autor projektu

Utworzenie zaczarowanego ogrodu na ul. Jabłoni. Będą w nim rosły wonne krzewy takie jak jaśmin i bez, a także drzewka owocowe - wiśnie, grusze i jabłonie. Wokół nich utworzone zostaną ławki i tablice informacyjne.

Oddane głosy

314

Kategoria projektu

  • ochrona środowiska

Koszt całkowity projektu

56 834,00 zł

Dzielnica

BiałołękaLokalizacja projektu

Działka miejska na ul. Jabłoni

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Brak ograniczeń.

Pełny opis projektu

Projekt zakłada utworzenie zaczarowanego ogrodu na ul. Jabłoni. Będą w nim rosły drzewka owocowe takie jak jabłonie, grusze, wiśnie i czereśnie oraz krzewy owocujące np. pigwowce czy jeżyny. Pomiędzy drzewkami wytyczone zostaną alejki. Każda z nich będzie miała swoją nazwę. Przy drzewkach stać będą tablice informacyjne, dzięki którym będzie można poszerzyć swoją wiedzę na temat ich uprawy. Przy alejkach ustawione zostaną ławki i kosz na śmieci.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

W zaczarowanym ogrodzie mieszkańcy będą mogli wypoczywać, spotykać się i zbierać owoce.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

uporządkowanie terenu około 3500m2 wycięcie chwastów i samosiewów 3 000,00 zł
przygotowanie terenu około 400m2 wykarczowanie chwastów, nawiezienie i wyrównanie ziemi 5 184,00 zł
drzewa owocowe - 20szt. zakup, posadzenie i opalikowanie drzewek o odw. min. 14 cm 16 000,00 zł
krzewy owocow w dwóch kwartałach np. pigwowce, jeżyna bezkolcowa- po około 20 szt. zakup i posadzenie 2 000,00 zł
krzewinki - np. Truskawki, poziomki około 50 szt. zakup i posadzenie 1 500,00 zł
ławki - 2szt zakup i montaż 3 000,00 zł
kosze na odpady 2szt. zakup i montaż 2 200,00 zł
trawnik - 100 m2 zakładanie tarwnika wraz z koszeniem 1 000,00 zł
tablice z nazwami drzew i krzewów lub alejek 5 szt. 5 500,00 zł
alejki żwirowo mineralne z podbudową i obrzeżami 105 m2 15 750,00 zł
tablica informacyjna BP 2018 1 szt. 1 700,00 zł

Całkowity koszt projektu: 56 834,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszty eksploatacji drzewa pielęgnacja 3 lata 7 500,00
utrzymanie tablic 1 500,00
utrzymanie sadu ( koszenie trawy, wygrabianie liści ) 3 000,00
opróżnianie koszy na śmieci 3x tydz. 1 500,00
razem 13 500,00


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 13 500,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.