1115 - Kontraruch rowerowy na parkingu przy Ratuszu wraz z wjazdem od KEN

22.01.2018 09:30 Niewybrany w głosowaniu
awatar Bartosz Dominiak
autor projektu

Celem projektu jest dopuszczenie do kontraruchu rowerowego na całym parkingu przy Ratuszu Dzielnicy Ursynów oraz na wjeździe na parking. Dzięki realizacji projektu poprawi się też bezpieczeństwo pieszych korzystających z chodnika wzdłuż ul. Gandhi.

Oddane głosy

1576

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Koszt całkowity projektu

7 300,00 zł

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Parking przy Ratuszu Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61

Istotne informacje o lokalizacji

Teren należący do m.st. Warszawy lub jednostek podległych.


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Efekty projektu będą dostępne dla wszystkich rowerzystów w godzinach otwarcia parkingu przy Ratuszu. Skorzystają również piesi, których bezpieczeństwo zostanie poprawione - na chodniku wzdłuż ul. Gandhi.

Pełny opis projektu

Obecnie rowerzyści mogą zgodnie z prawem wjechać na parking przy Ratuszu Dzielnicy Ursynów od strony al. KEN – wjeżdżając z drogi dla rowerów. Jednak dla wyjazdu z parkingu rowerzyści nie mają już bezpośredniego połączenia z drogą dla rowerów. Aby poruszać się zgodnie z prawem powinni wyjeżdżać tak samo jak samochody - wyjazdem na ul. Gandhi, a następie po 20-30 metrach wykonywać manewr wjazdu na drogę dla rowerów w al. KEN.
W praktyce większość rowerzystów wyjeżdża z parkingu naruszając przepisy prawa:
- albo chodnikiem po północnej stronie budynku Urzędu (stwarzając zagrożenie dla pieszych),
- albo pod prąd jezdnią po południowej stronie budynku Urzędu.
W łatwy sposób można dokonać zmiany organizacji ruchu na parkingu, który umożliwi rowerzystom w bezpieczny i zgodny z prawem wyjazd z parkingu na drogę rowerową w al. KEN, a jednocześnie nie pogorszy ruchu pieszych i samochodów w obrębie parkingu.
W ramach projektu proponuję dopuszczenie kontraruchu rowerowego:
- na odcinku ok. 40 metrów wjazdu na parking od al. KEN (rozwiązanie akceptowane przez ZDM)
- na części parkingu bliższej budynkowi
oraz instalację progu zwalniającego na wysokości szlabanu przy wyjeździe z parkingu do Gandhi (w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na chodniku wzdłuż Gandhi, relacja metro-kościół).
W ramach projektu należy dodać tabliczki T-22 z napisem „Nie dotyczy rowerów” do znaków B-2 („Zakaz wjazdu wszelkich pojazdów”) oraz D-3 („droga jednokierunkowa”) znajdujących się na wjeździe na parking od strony al. KEN.. Dla poprawy komfortu kierowców wyjeżdżających z parkingu podziemnego należ umieścić lustro drogowe, które poprawi widoczność rowerzystów wyjeżdżających pod prąd wjazdem na parking od strony al. KEN. Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych należy umieścić próg zwalniający na wysokości szlabanu przy wyjeździe z parkingu w kierunku ul. Gandhi.
Rozmieszczenie zmian zostało oznaczone na mapie.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dzięki realizacji projektu wzrośnie komfort i bezpieczeństwo rowerzystów-interesantów Urzędu Dzielnicy Ursynów bez pogarszania sytuacji innych uczestników ruchu (pieszych, kierowców). Jednocześnie poprawi się szacunek dla prawa, które dziś, w zakresie jaki został powyżej opisany, nagminnie jest łamane.

Stosowanie tabliczki T-22 jest praktykowane jako zgodne zasadami poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. W wydanej przez Miasto Stołeczne Warszawa broszurze „Dobre maniery. Samochody, piesi, rowery” napisano: „Dopuszczenie ruchu rowerowego pod prąd bez wyznaczania specjalnego pasa dla ruchu dla rowerów. Takie rozwiązanie może być stosowane na krótkich odcinkach ulic o charakterze uspokojonym, gdzie rowerzyści i kierowcy mogą się nawzajem dobrze widzieć.”

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Tabliczka T-22 („Nie dotyczy rowerów”) (2 szt.) - 300 zł
Lustro drogowe (1 szt) - 500 zł
Próg zwalniający - 1500 zł
Projekt zmiany organizacji ruchu - 3000 zł
Instalacja zmian - 2000 zł

Całkowity koszt projektu: 7 300,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Konserwacja znaków - 300 zł


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 300,00 zł

Modyfikacje

  • 22.01.2018 09:37 - Autor projektu - sprawdź zmiany
  • 22.03.2018 13:50 - Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki Ursynów - sprawdź zmiany
  • 09.04.2018 11:32 - Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki Ursynów - sprawdź zmiany


Komentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.