1021 - Budujemy NOWY PARK na Woli! Rejon Człuchowska-Olbrachta

21.01.2018 23:15
awatar Aneta Milczarkiewicz
autor projektu

Stan realizacji projektu

Oddane głosy

904

Rozpoczęcie prac przy tworzeniu nowego parku na Ulrychowie (okolice ul. Olbrachta, Znanej, Człuchowskiej) - uporządkowanie fragmentu terenu przeznaczonego w planie zagospodarowania na park, pierwsze nasadzenia, podstawowa infrastruktura służąca wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców oraz zabawie dzieci.

Kategoria projektu

  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

155 340,00 zł

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny, Rejon Północno-Zachodni


Lokalizacja projektu

Ulrychów - część działki (nr 6, obręb 60707) zlokalizowanej przy ul. Człuchowskiej pomiędzy ul. Szulborską i Znaną

Istotne informacje o lokalizacji

Projekt zlokalizowany na Ulrychowie, w rejonie ul. Olbrachta, w południowo-wschodniej części działki nr 6, obręb 60707, wzdłuż ulicy Człuchowskiej , między osiedlami Budimex 2 oraz Verdis.

Klasyfikacja projektuZasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren otwarty, dostępny dla wszystkich przez 24 godziny na dobę.

Pełny opis projektu

Celem projektu jest rozpoczęcie prac przy tworzeniu nowego parku, który jest uwzględniony w planie zagospodarowania dla rejonu ul. Olbrachta.
Efektem projektu będzie uporządkowany skwer z dużą ilością zieleni (już istniejącej i nowo sadzonej), elementami małej architektury (ławki, kosze na śmieci), z pierwszymi alejkami, oświetlony.

Powierzchnia terenu dostępnego do realizacji projektu (czyli działka miejska na obszarze docelowego parku) wynosi ok. 3000 m.kw.

Prace będą prowadzone dwuetapowo.

Etap 1 - dotyczy całego terenu i obejmuje:
- uprzątnięcie terenu, w tym oczyszczenie z dziko rosnących krzewów,
- wyznaczenie drzew do zachowania.

Etap 2 - dotyczy mniejszego obszaru - fragmentu o powierzchni ok. 1000 m.kw. przy ulicy Człuchowskiej, bliżej osiedla Budimex 2; zakres przewidywanych prac:
- wyrównanie terenu i stworzenie trawnika na powierzchni co najmniej 1000 m.kw.,
- nasadzenie 7 nowych drzew szlachetnych gatunków,
- utworzenie dwóch klombów, każdy o powierzchni ok. 50 m.kw., z nasadzeniami krzewów ozdobnych i bylin,
- instalacja 4 ławek,
- ustawienie 3 koszy na śmieci,
- ustawienie tablicy informacyjnej - "W tym miejscu mieszkańcy Woli rozpoczęli tworzenie nowego parku."

Wzdłuż ul. Człuchowskiej, przy krawędzi obszaru działki ustawione są dwie jednoramienne (dające jednostronne źródło światła) latarnie uliczne oświetlające ulicę. Przy realizacji projektu zostałyby wymienione na latarnie dwuramienne, w celu doświetlenia skweru lub zostałyby zainstalowane 3 lampy solarny na terenie skweru.

Biorąc pod uwagę, że działka nr 6 jest w planie zagospodarowania przeznaczona pod teren zielony (przeznaczenie terenu: ZP - zieleń uporządkowana; PBC - 90%), rozpoczęcie prac zagospodarowania terenu, który obecnie wygląda nieestetycznie, będzie dobrym początkiem etapowego tworzenia parku. Ponadto uporządkowanie i zagospodarowanie tego terenu poprawi walory estetyczne okolicy. Obecnie teren nie jest przyjazny mieszkańcom - szpeci okolicę, zamiast ją zdobić.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

W ostatnich latach obszar Ulrychowa w obrębie ulic Człuchowskiej, Sowińskiego i Szulborskiej zmienił się poprzez nowe inwestycje mieszkaniowe, które są tu prowadzone przy jednoczesnym braku planowania i aranżacji terenów zielonych.

Zagospodarowanie części działki poprzez przekształcenie w teren rekreacyjno-wypoczynkowy będzie służyło mieszkańcom okolicy. Najbliższy Park Powstańców Warszawy oddalony jest od planowanego skweru o około 1 km. Osoby starsze lub rodzice z małymi dziećmi nie zawsze mają możliwość lub ich sprawność nie pozwala na dotarcie do Parku Powstańców Warszawy, by odpocząć w otoczeniu zieleni. Stworzony skwer będzie dla mieszkańcom przestrzenią do relaksu na świeżym powietrzu przy jednoczesnej możliwości budowania i podtrzymywania relacji społecznych.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Uporządkowanie terenu (3000 m.kw.) - 30 000 zł
2. Transport - 5 000,00 zł
3. Wycięcie krzewów-chwastów - 4 000 zł
4. Utworzenie trawnika (1000 m.kw.) - 22 00,00 zł
5. Utworzenie klombów o łącznej pow. ok. 100 m.kw. - 8 000 zł
6. Zasadzenie żywopłotu jednorzędowego ( ok 25 mb) - 5 700,00 zł
6. Drzewa (7 szt.) - 19 800,00 zł
7. Utworzenie alejki żwirowej (dł. 100 m, szer. 1,5 m) - 13 500,00 zł
8. Kosz na odchody zwierzęce (1 szt.) - 900,00 zł
9. Kosze na śmieci (2 szt.) - 1 400,00 zł
10. Ławki z oparciem (4 szt.) - 8 000,00 zł
11. Latarnia, wymiana na dwuramienną (2 szt.) lub montaż 3 lamp solarnych - 20 000,00 zł
12. Budki dla ptaków (4 szt.) - 600,00 zł
12. Tablica informacyjna - 500 zł
13. Nadzór inwestorski - 2 000,00 zł
14. Projekt wykonawczy - 20 910,00 zł

Całkowity koszt projektu: 155 340,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty sprzątania, konserwacji, pielęgnacji zieleni.


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 15 900,00 złKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.