Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Budujemy NOWY PARK na Woli! Rejon Człuchowska-Olbrachta

1021
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Wola
Rejon Północno-Zachodni
Autor pomysłu Aneta Milczarkiewicz
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
155 340 zł
Kategoria
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 904 głosów za tym projektem
Rozpoczęcie prac przy tworzeniu nowego parku na Ulrychowie (okolice ul. Olbrachta, Znanej, Człuchowskiej) - uporządkowanie fragmentu terenu przeznaczonego w planie zagospodarowania na park, pierwsze nasadzenia, podstawowa infrastruktura służąca wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców oraz zabawie dzieci.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
23.04.2020 12:37

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wyłoniono wykonawcę realizacji zadania. W dniu 14.05.2019 r. podpisano umowę na wykonawstwo z terminem realizacji do 30.10.2019 r. Rozpoczęto prace ziemne. Zadanie zostało zrealizowane.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wola

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Wola
Obszar objęty pomysłem:
Rejon Północno-Zachodni
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ulrychów - część działki (nr 6, obręb 60707) zlokalizowanej przy ul. Człuchowskiej pomiędzy ul. Szulborską i Znaną
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Projekt zlokalizowany na Ulrychowie, w rejonie ul. Olbrachta, w południowo-wschodniej części działki nr 6, obręb 60707, wzdłuż ulicy Człuchowskiej , między osiedlami Budimex 2 oraz Verdis.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Rozpoczęcie prac przy tworzeniu nowego parku na Ulrychowie (okolice ul. Olbrachta, Znanej, Człuchowskiej) - uporządkowanie fragmentu terenu przeznaczonego w planie zagospodarowania na park, pierwsze nasadzenia, podstawowa infrastruktura służąca wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców oraz zabawie dzieci.
Opis projektu
Celem projektu jest rozpoczęcie prac przy tworzeniu nowego parku, który jest uwzględniony w planie zagospodarowania dla rejonu ul. Olbrachta.
Efektem projektu będzie uporządkowany skwer z dużą ilością zieleni (już istniejącej i nowo sadzonej), elementami małej architektury (ławki, kosze na śmieci), z pierwszymi alejkami, oświetlony.

Powierzchnia terenu dostępnego do realizacji projektu (czyli działka miejska na obszarze docelowego parku) wynosi ok. 3000 m.kw.

Prace będą prowadzone dwuetapowo.

Etap 1 - dotyczy całego terenu i obejmuje:
- uprzątnięcie terenu, w tym oczyszczenie z dziko rosnących krzewów,
- wyznaczenie drzew do zachowania.

Etap 2 - dotyczy mniejszego obszaru - fragmentu o powierzchni ok. 1000 m.kw. przy ulicy Człuchowskiej, bliżej osiedla Budimex 2; zakres przewidywanych prac:
- wyrównanie terenu i stworzenie trawnika na powierzchni co najmniej 1000 m.kw.,
- nasadzenie 7 nowych drzew szlachetnych gatunków,
- utworzenie dwóch klombów, każdy o powierzchni ok. 50 m.kw., z nasadzeniami krzewów ozdobnych i bylin,
- instalacja 4 ławek,
- ustawienie 3 koszy na śmieci,
- ustawienie tablicy informacyjnej - "W tym miejscu mieszkańcy Woli rozpoczęli tworzenie nowego parku."

Wzdłuż ul. Człuchowskiej, przy krawędzi obszaru działki ustawione są dwie jednoramienne (dające jednostronne źródło światła) latarnie uliczne oświetlające ulicę. Przy realizacji projektu zostałyby wymienione na latarnie dwuramienne, w celu doświetlenia skweru lub zostałyby zainstalowane 3 lampy solarny na terenie skweru.

Biorąc pod uwagę, że działka nr 6 jest w planie zagospodarowania przeznaczona pod teren zielony (przeznaczenie terenu: ZP - zieleń uporządkowana; PBC - 90%), rozpoczęcie prac zagospodarowania terenu, który obecnie wygląda nieestetycznie, będzie dobrym początkiem etapowego tworzenia parku. Ponadto uporządkowanie i zagospodarowanie tego terenu poprawi walory estetyczne okolicy. Obecnie teren nie jest przyjazny mieszkańcom - szpeci okolicę, zamiast ją zdobić.
Uzasadnienie realizacji projektu
W ostatnich latach obszar Ulrychowa w obrębie ulic Człuchowskiej, Sowińskiego i Szulborskiej zmienił się poprzez nowe inwestycje mieszkaniowe, które są tu prowadzone przy jednoczesnym braku planowania i aranżacji terenów zielonych.

Zagospodarowanie części działki poprzez przekształcenie w teren rekreacyjno-wypoczynkowy będzie służyło mieszkańcom okolicy. Najbliższy Park Powstańców Warszawy oddalony jest od planowanego skweru o około 1 km. Osoby starsze lub rodzice z małymi dziećmi nie zawsze mają możliwość lub ich sprawność nie pozwala na dotarcie do Parku Powstańców Warszawy, by odpocząć w otoczeniu zieleni. Stworzony skwer będzie dla mieszkańcom przestrzenią do relaksu na świeżym powietrzu przy jednoczesnej możliwości budowania i podtrzymywania relacji społecznych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Uporządkowanie terenu (3000 m.kw.) - 30 000 zł
2. Transport - 5 000,00 zł
3. Wycięcie krzewów-chwastów - 4 000 zł
4. Utworzenie trawnika (1000 m.kw.) - 22 00,00 zł
5. Utworzenie klombów o łącznej pow. ok. 100 m.kw. - 8 000 zł
6. Zasadzenie żywopłotu jednorzędowego ( ok 25 mb) - 5 700,00 zł
6. Drzewa (7 szt.) - 19 800,00 zł
7. Utworzenie alejki żwirowej (dł. 100 m, szer. 1,5 m) - 13 500,00 zł
8. Kosz na odchody zwierzęce (1 szt.) - 900,00 zł
9. Kosze na śmieci (2 szt.) - 1 400,00 zł
10. Ławki z oparciem (4 szt.) - 8 000,00 zł
11. Latarnia, wymiana na dwuramienną (2 szt.) lub montaż 3 lamp solarnych - 20 000,00 zł
12. Budki dla ptaków (4 szt.) - 600,00 zł
12. Tablica informacyjna - 500 zł
13. Nadzór inwestorski - 2 000,00 zł
14. Projekt wykonawczy - 20 910,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
155 340,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Koszty sprzątania, konserwacji, pielęgnacji zieleni.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
15 900,00 zł

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany