Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Wiedza o życiu seksualnym człowieka - zajęcia dla klas 5-6

1462
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Ursynów
Autor pomysłu Bartosz Podlewski
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
97 920 zł
Kategoria
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć z wiedzy o życiu seksualnym człowieka w 16 publicznych szkołach podstawowych w klasach 5-6, w wymiarze 4 godzin lekcyjnych. Zajęcia dotyczą rozwoju psychoseksualnego człowieka i prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę (edukatorów) w obecności nauczyciela. Zajęcia są dobrowolne, dostosowane do wieku uczestników, a ich treść jest zgodna z podstawą programową.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Publiczne szkoły podstawowe na terenie dzielnicy Ursynów.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Publiczne szkoły podstawowe na terenie dzielnicy Ursynów.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć z wiedzy o życiu seksualnym człowieka w 16 publicznych szkołach podstawowych w klasach 5-6, w wymiarze 4 godzin lekcyjnych. Zajęcia dotyczą rozwoju psychoseksualnego człowieka i prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę (edukatorów) w obecności nauczyciela. Zajęcia są dobrowolne, dostosowane do wieku uczestników, a ich treść jest zgodna z podstawą programową.
Opis projektu
Celem zajęć z wiedzy o życiu seksualnym jest przekazanie uczniom klas 5-6 wszechstronnej informacji na temat rozwoju psychoseksualnego człowieka dostosowanej do wieku dziecka i naukowej wiedzy z zakresu etycznych, społecznych i higienicznych aspektów ludzkiej seksualności.
W zajęciach może wziąć udział maksymalnie tyle osób, ile liczy dana klasa.
Program 4-godzinnych zajęć obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:
1. kształtowanie dojrzałości psychoseksualnej i pozytywnego stosunku do płci;
2. dostarczenie aktualnej wiedzy naukowej dotyczącej zmian biologicznych, psychicznych i społecznych na różnym etapie rozwoju człowieka;
3. omówienie procesu dojrzewania (zmiany psychofizjologiczne, "burza hormonalna", menstruacja, polucje nocne);
4. omówienie różnic płci wraz z budową i funkcją narządów rozrodczych (zmiany fizjologiczne, współżycie seksualne, ciąża, rozwój płodu, poród, pokwitanie);
5. sprzyjanie modelom trwałych związków opierających się na miłości i partnerstwie;
6. przeciwdziałanie kompleksom, lękom, mitom, fobiom seksualnym i presji rówieśniczej;
7. promocja odpowiedzialności, asertywności i świadomości w zakresie zachowań seksualnych;
8. promocja higieny osobistej;
9. dostarczenie wiedzy odpowiednio wcześnie - tak, by wyprzedzać doświadczenia młodzieży.
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę edukatorów (dwie osoby), należących do wybranego ośrodka edukacyjnego. Osoby prowadzące zajęcia powinny w szczególności:
1. posiadać zdolność nawiązywania kontaktu z młodzieżą oraz reprezentować wysoki poziom kultury osobistej gwarantujący profesjonalne ucięcie tematu i szacunek dla wszystkich uczestników zajęć;
2. mieć dobre przygotowanie merytoryczne i pedagogiczne;
3. wyważać proporcje w doborze treści do wieku uczestników zajęć z uwzględnieniem aspektów biologicznych, psychologicznych i społecznych życia seksualnego człowieka;
4. poznać zespół dzieci i rodziców, zaznajomić się z ich oczekiwaniami i propozycjami tematów - plan 4-godzinnych zajęć zostanie wysłany mailowo lub udostępniony przez dziennik elektroniczny rodzicom, ci zaś będą mogli wrócić z pytaniami do fundacji prowadzącej zajęcia, mailowo lub telefonicznie. Ponadto zawsze będzie można zadzwonić lub umówić się z prowadzącymi zajęcia indywidualnie, kontaktując się z daną fundacją.
5. dobrać metody i formy zajęć tak, aby zainteresować i poszerzyć fachową wiedzę dziecka, rozbudzając wrażliwość na drugiego człowieka;
6. służyć fachową pomocą w przypadku pytań i wątpliwości ze strony uczestników zajęć;
7. przekazywać informacje w sposób obiektywny, pluralistyczny i tolerancyjny, wyłącznie w oparciu o sprawdzoną wiedzę naukową.
Zajęcia prowadzone są w formie interdyscyplinarnej, łącząc w sobie elementy wykładu, prezentacji, warsztatów i dyskusji. Mają formę dobrowolną, koedukacyjną i otwartą dla rodziców, którzy wyrażą na to ochotę. Prowadzone są w sali szkolnej, w obecności nauczyciela. Prowadzący zajęcia wybiorą najważniejsze tematy, dostosują je do czasu zajęć i przedstawią Urzędowi na etapie przygotowania oferty przetargowej.
- Dokładne terminy i godziny realizacji projektu zostaną ustalone w oparciu o plan lekcji poszczególnych klas i roczników, tak, aby nie kolidował z godzinami lekcyjnymi. Należy przyjąć, że zajęcia odbędą się po lekcjach obowiązkowych.
- Zajęcia mają odbywać się we wszystkich ursynowskich szkołach publicznych (16 placówek), w których znajdą się rodzice chętni, aby zapisać na nie swoje dzieci.
- Rekrutacja odbędzie się przy pomocy ogólnodostępnych środków przekazu (m.in. strona www Urzędu Dzielnicy Ursynów, strony www. szkół, profil facebookowy, plakaty w szkołach).
Uzasadnienie realizacji projektu
Tematy związane z seksualnością człowieka, dojrzewaniem płciowym, współżyciem seksualnym czy higieną osobistą często są wśród młodzieży źródłem mitów, stereotypów i domysłów nie mających pokrycia w rzeczywistości. Naukową wiedzę z wiarygodnego źródła zastępuje "edukacja podwórkowa", fora internetowe, a nawet pornografia. Brak odpowiedniego kształcenia w tym zakresie prowadzi nieraz przedwczesnych inicjacji seksualnych, ryzykownych kontaktów, niechcianych ciąż czy chorób. Oprócz wiedzy wyniesionej z domu i przekazywanej przez otwartych na rozmowę rodziców, miejscem, w którym młodzież powinna czerpać wiedzę są placówki szkolne. Zajęcia z wiedzy o życiu seksualnym człowieka mają stanowić wprowadzenie do kształtowania własnej dojrzałości psychoseksualnej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszt 4-godzinnych zajęć to: 2 edukatorów x 80 zł x 4 godz. = 640 zł

Koszt zajęć w ramach jednej szkoły to: 640 zł x 8 klas = 5120 zł

Koszt zajęć w 16 szkołach to: 5120 zł x 16 szkół = 81 920 zł

Koszt zakupu materiałów informacyjno-dydaktycznych dla szkół (tj. tablice informacyjne, plakaty informacyjne, materiały drukowane): 16 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
97 920,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

22.01.2018 17:41
Autor projektu
21.03.2018 15:41
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ursynów
21.03.2018 15:43
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ursynów
21.03.2018 15:45
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ursynów
09.05.2018 10:48
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ursynów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (2)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Pomysł świetny i bardzo potrzebny. Mam tylko nadzieję, że edukacją zajmą się osoby kompetentne, np. z takich organizacji jak PONTON, a nie związane ze środowiskami kościelnymi.
    kolorowekredki  10.06.2018 15:29
  • brakuje informacji o nauce tolerancji wobec mniejszości seksualnych a przede wszystkim - nękania na tle seksualnym. Chyba, że zawiera się to w punkcie pierwszym.

    Jaś i Małgosia unoszą koleżankom spódniczki i ściągają spodnie - Jan i Małgorzata klepią swoich pracowników po pupach.
    Maciej Jednoralski  15.06.2018 11:22
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany