631 - Rewitalizacja zieleni przy ulicy Emilii Plater i Pankiewicza

19.01.2018 15:53
awatar patryk84b
autor projektu

Stan realizacji projektu

Oddane głosy

343

Rewitalizacja drzew rosnących przy ul. Emilii Plater pomiędzy ul. Hożą a ul. Wilczą wraz z uzupełnieniem ubytków oraz przy ulicy Pankiewicza. Ulice są w gestii dzielnicy.

Kategoria projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

221 000,00 zł

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny, Śródmieście Południowe


Lokalizacja projektu

pas drogowy ulicy Nowogrodzkiej przy Cepelii (zgodnie z rysunkiem), Emilii Plater pomiędzy Hożą a Wilczą, Pankiewicza

Istotne informacje o lokalizacji

Emilii Plater pomiędzy Hożą a Wilczą, Pankiewicza


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren pasa drogowego, ogólnodostępny, publiczny. Każdy oddycha, zdecydowana większość patrzy.

Pełny opis projektu

W ramach projektu zostaną zmodernizowane misy istniejących drzew oraz nasadzone nowe drzewo jako uzupełnienie szpalerów. Zastosowane zostaną pilotażowo najnowocześniejsze metody, niestosowane dotąd szerzej w Warszawie, gwarantujące właściwe warunki dla życia drzew.

Zamiast dotychczasowej ziemi wokół drzew zastosowane zostaną podłoża strukturalne, które są mieszanką kruszyw o różnej średnicy i żyznej gleby z domieszką hydrożelu. Są one przepuszczalne dla wody, powietrza i korzeni drzew, a jednocześnie przenoszą ciężar nawierzchni. Misy zostaną obsadzone zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!). Montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami. Wytyczne do modernizacja istniejących mis i nowych nasadzeń w załączniku. Misy zostaną powiększone do rozmiarów ok. 1,5 x 4,5 m (wzdłuż krawędzi jezdni, bez kolizji z parkowaniem, ostateczne wielkości wynikać będą ze szczegółowego projektu). Na narożnikach ulic, gdzie parkowanie jest niedozwolone oraz w innych miejscach wskazanych na rysunku należy zrobić większe mis. W ramach projektu wszystkie misy uzyskają metalowe wygrodzenia typu ZOM
i zostaną obsadzone zielenią okrywową lub zadarniającą (nie trawnikiem). Misy zostaną wyposażone
w dreny, umożliwiające ich zasilanie wodą z nawozami mineralnymi - w porach najbardziej suchych. Dreny muszą być wykonane z tworzyw innych niż PVC. Kształt modernizowanych mis przy drzewach oraz możliwość wykonania nowych nasadzeń drzew bezwzględnie wymaga szczegółowej analizy uzbrojenia podziemnego oraz możliwości wprowadzenia zmian w stałej organizacji ruchu, co dokonane zostanie na etapie projektowania.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ma na celu ochronę istniejących drzew w ulicy Pankiewicza i fragmentu ulicy E. Plater i zapewnienie im właściwych warunków. A dodatkowo wdrożenie nowoczesnych i skutecznych metod ochrony drzew w warunkach śródmiejskich.

Projekty podobnego typu zostały lub będą realizowane na Powiślu, na Nowogrodzkiej oraz w rejonie ulic Jasna, Zgoda.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Rewitalizacja mis istniejących drzew przy ul. Pankiewicza - ok. 100000 zł
Rewitalizacja mis istniejących drzew oraz nasadzenia nowych drzew przy Emilii Plater i nasadzenia - 121000 zł
całkowity, szacunkowy koszt projektu 221000 zł

Całkowity koszt projektu: 221 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

pielęgnacja w 2020 r. - 6000 zł
pielęgnacja w latach kolejnych - 2000 zł


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 2 000,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (1)

  • esympatyczna@gmail.com  16.03.2018 18:37
    Proszę zagwarantować, że okoliczni mieszkańcy będą to szanować i sprzątać po swoich pupilach, które wyprowadzają pod urząd a na zwróconą uwagę reagują opryskliwie.
    Przyjemne otoczenie przyda się.

Zaloguj się, aby komentować.