Zielony Widok - nasadzenia drzew i krzewów na ulicy Widok

624
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Śródmieście
Śródmieście Północne
Autor pomysłu Łukasz Patryk Bielecki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
232 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Projekt polega na utworzeniu powierzchni biologicznie czynnej wraz z nasadzeniem na niej drzew i krzewów w miejscach gdzie pozwala na to infrastruktura techniczna. Jest niejako rekompensatą za niezwykle uciążliwości związane z rozbiórkami i budowami (pęknięcia budynków, brud, straszny hałas, zapylenie, spaliny ciężarówek itp.) .

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Śródmieście
Obszar objęty pomysłem:
Śródmieście Północne
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ulica Widok
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
ulica Widok
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt polega na utworzeniu powierzchni biologicznie czynnej wraz z nasadzeniem na niej drzew i krzewów w miejscach gdzie pozwala na to infrastruktura techniczna. Jest niejako rekompensatą za niezwykle uciążliwości związane z rozbiórkami i budowami (pęknięcia budynków, brud, straszny hałas, zapylenie, spaliny ciężarówek itp.) .
Opis projektu
Projekt polega na utworzeniu powierzchni biologicznie czynnej wraz z nasadzeniem na niej drzew i krzewów w miejscach gdzie pozwala na to infrastruktura techniczna. Jest niejako rekompensatą za niezwykle uciążliwości związane z rozbiórkami i budowami (pęknięcia budynków, brud, straszny hałas, zapylenie, spaliny ciężarówek itp.) .

Opcjonalnie proponuję się albo po stronie północnej nasadzenie niskich krzewów (żywopłotów i innych roślin) w miejscu obecnych donic na chodniku, albo po stronie południowej korektę krawężnika i w tym miejscu nasadzenie powiększenie istniejącej lub planowanej powierzchni biologicznie czynnej. Zawężenie jezdni przyczyni się od uczytelnienia istniejącej organizacji ruchu i zmniejszenia prędkości samochodów.

Dodatkowo w celu poprawy warunków ruchu pieszego zostanie poszerzony chodnik pod budynkiem Krucza 51 (wlot ulicy Widok pod budynkiem), który jest bardzo wąski i uniemożliwia poruszeni się osób na wózkach lub z wózkami dziecięcymi (obecnie jest tam zakaz parkowania, a samochody stoją). Spowodowane jest to ustawieniem słupków uniemożliwiających parkowanie w skrajni chodnika.

Proponowane drzewa to lipy i klony jesionolistne.
Uzasadnienie realizacji projektu
Teren centrum miasta jest bardzo narażony na spaliny. Dodatkowo mieszkańcy i wszyscy przebywający na ulicy są narażeni na uciążliwości związane z rozbiórkami i budowami (Rotunda, Universal, Widok 5/7/9, Smyk, pawilon Zodiak). Niektóre z tych inwestycji spowodowały wycinkę dużych drzew, których tak mało przy ulicy Widok. Projekt ten jest popierany przez Radę Osiedla Centrum i wpisuje się w poprawę warunków życia mieszkańców osiedla.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
projekt - 12000 zł
16 dużych drzew z dużą koroną - 16x3000 - 48000
krzewy - 12000 zł
zorganizowanie powierzchni biologicznie czynnej (plus ewentualna korekta krawężników) - 100 000 zł
masa ziemna zgodnie z wytycznymi przy rewitalizacji zieleni przyulicznej - 50 000 zł
korekta chodnia pod budynkiem Krucza 51 z uwzględnieniem istniejącej studzienki (prefabrykaty) - 10 000 zł
łącznie cały projekt - 232 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
232 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
pielęgnacja i podlewanie - 2000 zł
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
2 000,00 zł

Modyfikacje

22.01.2018 17:35
Autor projektu
02.02.2018 09:33
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany