630 - Nowe nasadzenia zieleni w rejonie ulicy Zielnej i Marszałkowskiej.

19.01.2018 15:51
awatar patryk84b
autor projektu

Stan realizacji projektu

Oddane głosy

267

Nasadzenia drzew i krzewów na terenie w pobliżu pałacu Janasza oraz przy al. Jana Pawła II w pobliżu skrzyżowania z ul. Grzybowską, zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami ZZW zadania pn. Koncepcja aranżacji zieleni wzdłuż ulic wraz z projektem wykonawczym nasadzeń i zmian w granicach pasów drogowych wybranych ulic w Warszawie (Marszałkowska i Jana Pawła II).

Kategoria projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

70 000,00 zł

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny, Śródmieście Północne


Lokalizacja projektu

teren zlokalizowany w pobliżu Pałacu Janasza oraz przy al. Jana Pawła II w pobliżu skrzyżowania z ul. Grzybowską.

Istotne informacje o lokalizacji

działka miejska


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren ogólnodostępny, miejski.

Pełny opis projektu

Nasadzenia drzew i krzewów na terenie znajdującym się na w pobliżu pałacu Janasza oraz przy alei Jana Pawła II, w pobliżu skrzyżowania z ul. Grzybowską, zgodnie z koncepcją oraz z przyjętymi rozwiązaniami w ramach realizowanego przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy zadania pn. Koncepcja aranżacji zieleni wzdłuż wraz z projektem wykonawczym nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych wybranych ulic Warszawy (ul. Marszałkowska i al. Jana Pawła II).

Uzasadnienie dla realizacji projektu

W 2017 r., jak i w latach poprzednich nastąpiła masowa wycinka drzew. Teren ten jest położony w ścisłym centrum i stanowi korytarz ekologiczny pomiędzy Parkiem Świętokrzyskim a Ogrodem Saskim. Mieszkańcy potrzebują tlenu, szczególnie po zniszczeniu przez transportu zbiorowego na terenach wiejskich, co w konsekwencji powoduje wzrost liczby samochodów (na przykład: w powiecie sierpeckim w województwie mazowieckim już ponad 720 na 1000 mieszkańców, co jest jednym z najwyższych wskaźników w Europie, a jednocześnie ponadprzeciętne bezrobocie). Mieszkańcy Śródmieścia potrzebują drzew. Teren będzie stanowić także miejsce wypoczynku.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Nasadzenia drzew dużych
10 stuk x 5 000 zł = 50 000 zł
nasadzenia krzewów około 5000 zł
nasadzeni drzew 3 sztuki x 5000 zł 3 sztuki x 5000 zł Al. Jana Pawła II - 15 000 zł
razem 70 000 zł

Całkowity koszt projektu: 70 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Pielęgnacja nowoposadzonych drzew i krzewów w sezonie wegetacyjnym: 13.000 zł.


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 13 000,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.