1835 - Mikroklimat na Niedźwiadku

22.01.2018 21:57 Niewybrany w głosowaniu
awatar Dariusz Stępień
autor projektu

Rewitalizacja ciągu spacerowego wzdłuż ulicy Zagłoby.

Oddane głosy

204

Kategoria projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

293 000,00 zł

Dzielnica

Ursus


Charakter projektu

Lokalny, Ursus Północny


Lokalizacja projektu

ZAGŁOBY

Istotne informacje o lokalizacji

DEPTAK NA OSIEDLU NIEDŹWIADEK


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

ogólnodostępne

Pełny opis projektu

Rewitalizacja ciągu spacerowego wzdłuż ulicy Zagłoby polegająca na:
- uporządkowaniu i przeprojektowaniu zieleni;
- dodaniu mebli miejskich typu ławki, stoliki;
- modernizacja nawierzchni.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ciąg spacerowo - pieszy jest miejscem spotkań i wypoczynku mieszkańców osiedla, ale i jego wizytówką.
Ponadto deptak nie był remontowany od dawna, wiele elementów nosi ślady zużycia. Ponadto jego reitalizacja doprowadzi do zwiększenia liczby osób, które z niego będą korzystać: zwiększenie liczby miejsc do siedzenia oraz poszerzenie.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1 dokumentacja projektowa 10 000,00 zł
2 nadzór autorski i inwestorski 7 000,00 zł
3 promocja wykonanej rewitalizacji 6 000,00 zł
4 wymiana kloszy w lampach parkowych 4 000,00 zł
5 nowa nawierzchnia w siłowni dla dorosłych 75 000,00 zł
6 modernizacja elementów małej architektury na końcu pasażu przy ul. Keniga 15 000,00 zł
7 dosadzenia zieleni: drzew i krzewów 30 000,00 zł
8 dodanie i wymiana urządzeń do siłowni dla dorosłych 20 000,00 zł
9 ujednolicenie przestrzeni poprzez zastosowanie tego samego typu ławek i koszy na śmieci na całym terenie 26 000,00 zł
10 przeprojektowanie i dobudowa nawierzchni w celu wykonania większej ilości miejsc do siedzenia 100 000,00 zł
RAZEM: 293 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 293 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty eksploatacji to:
- utrzymanie czystości i porządku - 5000 zł
- akty wandalizmu - naprawy - 2500 zł.


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 7 500,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.