516 - „Młodzi Szachiści” – cykl turniejów szachowych dla uczniów w wieku 7-15 lat

18.01.2018 20:52 Niewybrany w głosowaniu
awatar Anna Strubińska
autor projektu

Projekt ma na celu rozpowszechnienie gry w szachy wśród dzieci w wieku 7 -15 lat i umożliwienie im sprawdzenia umiejętności gry w szachy w cyklu turniejów szachowych. Projekt ma na celu wyłonienie najlepszych zawodników w danych kategoriach wiekowych i umożliwienie im rywalizacji sportowej.

Oddane głosy

206

Kategoria projektu

  • edukacja
  • sport

Koszt całkowity projektu

23 075,00 zł

Dzielnica

BiałołękaLokalizacja projektu

Ul. Dziatwy 6

Istotne informacje o lokalizacji

Budynek Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 STO i Społecznego Gimnazjum nr 333 STO

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt jest ogólnodostępny w tym sensie, że do udziału w nim będą mogły być zgłoszone przez rodziców (prawnych opiekunów) dzieci w wieku 7 -15 lat zamieszkałe w Warszawie. Dzieci będą miały możliwość udziału w pięciu turniejach zorganizowanych w soboty w okresie III – XII 2019 roku. Chętni mogą wziąć udział w dowolnie wybranych przez siebie turniejach, niekoniecznie we wszystkich. Planowana liczba uczestników w każdym turnieju wynosi 100 osób. W przypadku większej liczby chętnych uczestnicy zostaną wyłonieni wg kolejności zgłoszeń. Pozostali zawodnicy zostaną wpisani na listę rezerwową. Zapisu będzie można dokonać drogą mailową lub telefonicznie.

Pełny opis projektu

Realizacja projektu obejmie organizację pięciu turniejów szachowych dla dzieci 7 -15 lat z udziałem sędziów głównych i rundowych. Turniej będzie przeprowadzony systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, czas 12min. + 3sek. dla zawodnika na partię. Dla uczestników turnieju przewidziane są nagrody rzeczowe, puchary, medale i dyplomy w 4 kategoriach wiekowych: do lat 9, do lat 11, do lat 13, do lat 15. Na każdym turnieju w czasie przerwy zaplanowany jest poczęstunek. Turnieje będą odbywać się w soboty w godzinach 10.00 – 16.00 w terminach:
1. 06.04.2019
2. 18.05.2019
3. 21.09.2019
4. 19.10.2019
5. 16.11.2019
Powyższe terminy mogą zostać zmienione po uprzednim ustaleniu z Dyrekcją Szkoły.
Pozyskiwanie uczestników będzie odbywało się poprzez stronę chessarbiter.com (strona z informacjami o turniejach szachowych), stronę szkoły, FB, ogłoszenia w prasie lokalnej oraz ogłoszenia na imprezach szkolnych, a także za pośrednictwem plakatów.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W dzielnicy Białołęka brakuje inicjatyw związanych z propagowaniem gry w szachy wśród dzieci i młodzieży. Cykl turniejów umożliwi popularyzację gry w szachy jako gry strategicznej rozwijającej logiczne myślenie, koncentrację uwagi oraz organizację czasu w weekendy z rówieśnikami, którzy mogą wspólnie spędzić czas na rozgrywkach sportowych. W czasie turniejów dzieci poznają rówieśników o podobnych zainteresowaniach, co wpłynie na rozwój ich pasji, poznanie różnych technik gry oraz integracje środowiska szachowego nie tylko w dzielnicy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zakup sprzętu szachowego:
Zegary szachowe DGT 1002 50x 100zł =5000zł
Komplet figur szachowych 50x 80zł = 4000zł
Szachownice 50x20zł = 1000zł
Materiały biurowe 400zł
Łącznie: 10400zł

Koszt organizacji pięciu turniejów:
Nagrody rzeczowe, puchary, medale, dyplomy 3075zł
catering 5 x 300zł = 1500zł
wynagrodzenie dla sędziego głównego (osoba posiadająca uprawnienia sędziego pierwszej klasy lub wyższe) 5 x 400zł = 2000zł;
wynagrodzenie dla sędziego rundowego (osoba posiadająca uprawnienia sędziego trzeciej klasy lub wyższe) 5 x 350zł = 1750zł;
wynagrodzenie dla koordynatora turnieju ds. organizacyjnych (obowiązki: zakup nagród, dyplomów, organizacja cateringu, sprawy administracyjne) 1000zł;
wynagrodzenie dla koordynatora turnieju ds. szachowych (obowiązki: stworzenie regulaminu turniejów zgodnego z przepisami kodeksu szachowego Polskiego Związku Szachowego, przyjmowanie zgłoszeń, stworzenie list turniejowych oraz weryfikacja zawodników, nadzór nad sędziami, osoba decyzyjna w sprawie wszelkiego rodzaju reklamacji ) 5 x 350zł = 1750zł
Koszty sprzątania (środki czystości, koszty osobowe) 5 x 200zł = 1000zł
koszt promocji projektu- zakup plakatów 600zł
Łącznie: 12675zł

Całkowity koszt projektu: 23 075,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Modyfikacje

  • 01.02.2018 13:41 - Koordynator w dzielnicy Białołęka - sprawdź zmiany
  • 13.04.2018 16:04 - Wydział Sportu i Rekreacji_Białołęka_2 - sprawdź zmiany
  • 29.05.2018 14:06 - Koordynator w dzielnicy Białołęka - sprawdź zmiany


Komentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.