644 - Utworzenie skweru osiedlowego Królewska 43,45,47, Zielna 45, Próżna 10,12;

19.01.2018 16:13
awatar Bartłomiej Gołąbek
autor projektu

Stan realizacji projektu

Oddane głosy

250

Projekt zakłada utworzenie skweru z urządzoną zielenią miejską w miejsce zdegradowanej przestrzeni w samym sercu miasta. Celem projektu jest uzyskanie przestrzeni przyjaznej dla różnych użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem integracji lokalnej społeczności oraz usunięcia barier dla osób z ograniczoną mobilnością ruchową - seniorzy. W efekcie planowanych działań okoliczni mieszkańcy zyskają przestrzeń wspólną.

Kategoria projektu

 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
 • integracja społeczna

Koszt całkowity projektu

155 600,00 zł

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny, Śródmieście Północne


Lokalizacja projektu

Rejon ulic Królewska, Próżna, Zielna

Istotne informacje o lokalizacji

Projekt obejmuje teren oznaczony na mapie własności Warszawy jako część nr obrębu 50306, nr działki: 39/1. Pomiędzy ulicami Próżna, Królewska, Zielna.


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Utworzony w ramach projektu skwer będzie całkowicie ogólnodostępny. Ponadto dzięki udogodnieniom dla osób niepełnosprawnych i seniorów, jego atrakcje skierowane będą do wszystkich użytkowników przestrzeni miejskiej.


Pełny opis projektu

Projekt składa się z następujących części:
1) opracowanie projektu modernizacji
2) uporządkowanie i nowe zagospodarowanie omawianego terenu:
-usunięcie dzikiej roślinności, uporządkowanie terenu i rekultywacja gleby
-rozprowadzenie podłączeń do infrastruktury technicznej (oświetlenie)
-wytyczenie i realizacja utwardzonych ciągów pieszych
-zakup i instalacja elementów małej architektury (kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery, stanowiska rekreacyjne do gry w szachy)
-nasadzenie niskiej roślinności miejskiej (odmiany łatwe w utrzymaniu, zimozielone trawy ozdobne itp.)
-uzupełnienie istniejącego zadrzewienia (ok.12 drzew)

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Okoliczni mieszkańcy niejednokrotnie wyrażali opinię mówiącą, że ich podwórko jest zaniedbane a jedynym elementem obecnym na tym terenie jest zniszczony i nieużywany trzepak.
Nowo powstały skwer w założeniach ma się stać alternatywą dla pobliskiego Placu Grzybowskiego, który bardziej przeznaczony jest dla turystów niż lokalnej społeczności.
Realizacja tego projektu sprawi, że mieszkańcy z większą chęcią będą aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu.
Biorąc pod uwagę fakt, że w bezpośredniej okolicy, na ulicy Próżnej, istnieje społeczny ogród, utworzony zostanie niejako kompleks terenów sprzyjających włączeniu i integracji społecznej.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- projekt i nadzór - 20 000 zł
- stoły do szachów plenerowych (zakup, montaż, nadzór) - 2 szt. - 6 600 zł
- zakup i montaż stojaków rowerowych - 10 szt. - 3 000 zł
- zakupienie i montaż nowego trzepaka- 1 000 zł
- doprowadzenie oświetlenia i postawienie latarni 4 szt - 15 000 zł
- rekultywacja gleby plus zasianie trawnika - 10 000 zł
- alejki parkowe - 10 000 zł
- drzewa - obwód pnia 20 cm - 12 szt. - 9 600 zł
- ławki (zakup, montaż i nadzór) - 4 szt. - 4 000 zł
- kosze na śmieci 50 l - 2 szt. - 400 zł
- krzewy - 100 szt. (= 50mb żywopłotu) - 5000 zł

Całkowity koszt projektu: 155 600,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Utrzymanie zieleni, koszenie trawników 2 razy do roku;


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 10 000,00 złKomentarze (2)

 • piotrkosinski  24.06.2018 13:48
  Witam. Proszę o informację na ile realizacja projektu wpłynie na możliwość parkowania auta na osiedlu za bud. 12 ul. Próżna. Obecnie i tak jest już problem ze znalezieniem miejsca nawet tego płatnego od ul. Zielnej czy pl. Grzybowskiego. Zanim oddam głos muszę znać więcej szczegółów.

  Pozdrawiam. Sąsiad Piotr Kosiński
 • bartekg2612  24.06.2018 14:01 Autor projektu
  Liczba miejsc parkingowych pozostanie bez zmian. Projekt zakłada wykorzystanie tylko terenu, ktory obecnie zajmuje trawa.

Zaloguj się, aby komentować.