165 - Rosochaty park.

12.01.2018 00:47

Stan realizacji projektu

Oddane głosy

56

Zagospodarowanie terenu na miejsce odpoczynku i lekkiej rekreacji dla mieszkańców Powsina, szczególnie rejony\u ul. Rosochatej. Teren przy ul. Zakamarek po stronie zachodniej, poza strefą oddziaływania linii wysokiego napięcia.

Kategoria projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

85 300,00 zł

Dzielnica

WilanówLokalizacja projektu

Ul. Rosochata, dz. nr 86, obręb 10681, strona zachodnia działki

Istotne informacje o lokalizacji

rejon ul. Rosochatej przy ul. Zakamarek, dz. 86, obręb 10681, park po stronie zachodniej działki, poza oddziaływaniem linii wysokiego napięcia


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

ogólnodostępny park

Pełny opis projektu

Zagospodarowanie terenu na miejsce odpoczynku i lekkiej rekreacji dla mieszkańców Powsina, szczególnie rejonu ul. Rosochatej. Teren przy ul. Zakamarek po stronie zachodniej, poza strefą oddziaływania linii wysokiego napięcia. Zagospodarowanie małą architekturą, altaną, miejsce dla rowerów, altana. Element sportowy - boisko do siatkówki. Zachowanie naturalnego charakteru parku, materiały drewniane.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

- rekreacja
- integracja lokalnej społeczności

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Szacunkowy koszt:
1. Prace ziemne - 30 000 PLN
2. Ławki - 5 szt - 10 000 PLN
3. Kosze - 4 szt - 2 800 PLN
4. Altana - 10 000 PLN
5. Tablica informacyjna 1 500 PLN
5. Boisko do siatkówki - 10 000 PLN
6. Projekt wykonawczy - 15 000 PLN
7.Stojaki rowerowe - 15.szt. - 6 000 PLN
suma: 85 300 PLN

Całkowity koszt projektu: 85 300,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszty sprzątania, konserwacji


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 18 000,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.