Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Otwarte Podwórko Integracyjne

292
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Mokotów
Stary Mokotów
Autor pomysłu Marta i Jerzy
Współautorzy jerzy55555
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
600 000 zł
Kategoria
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • sport
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 1747 głosów za tym projektem
Projekt zakłada stworzenie na terenie SP nr 70 podwórka z placem zabaw i urządzeniami sportowymi, otwartego dla społeczności lokalnej, stanowiącego miejsce integracji i spotkań sąsiedzkich oraz spotkań grup osób o wspólnych pasjach.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
28.01.2020 16:16

W dniu 28 lutego 2019 roku złożono dokumentację projektowo - kosztorysową. W maju i w czerwcu 2019 roku trwały przygotowania do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. Złożono ofertę przewyższającą możliwości finansowe Zamawiającego.W dniu 07.08.2019 r. ponownie ogłoszono przetarg na realizację. Postepowanie unieważniono z uwagi na brak ofert. Przeprowadzona procedura negocjacyjna nie przyniosła rezultatów. Podjęto decyzje o ogłoszeniu kolejnego przetargu nieograniczonego. Planowane ogłoszenie przetargu - początek października 2019 roku. W dniu 09.10.2019 r na stronie Urzędu zostało zamieszczone ogłoszenie w celu wyłonienia wykonawcy. Termin składania ofert upływał w dniu 24.10.2019r. Wpłynęła jedna oferta.  Postępowanie zostało unieważnione ponieważ cena ofert przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W listopadzie została podjęta decyzja o przeniesieniu zadania na rok  2020. Z uwagi na kilkukrotne powtórzenie przetargu i wpływy ofert, które przekraczały środki jakie zleceniodawca mógł przeznaczyć na realizacje zadania. 

Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Inwestycji i Remontów dla Dzielnicy Mokotów

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Mokotów
Obszar objęty pomysłem:
Stary Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Szkoła Podstawowa nr 70
ul. Bruna 11; 02-594 Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Projekt dotyczy istniejącego podwórka szkolnego. Obiekt ten nie przeszedł remontu od czasu powstania w latach 60-tych ubiegłego wieku i nie spełnia już podstawowych wymagań stawianych tego typu przestrzeniom publicznym. Remont w ramach procesu partycypacyjnego umożliwi korzystanie z tej infrastruktury lokalnej społeczności.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada stworzenie na terenie SP nr 70 podwórka z placem zabaw i urządzeniami sportowymi, otwartego dla społeczności lokalnej, stanowiącego miejsce integracji i spotkań sąsiedzkich oraz spotkań grup osób o wspólnych pasjach.
Opis projektu
Projekt zakłada stworzenie na terenie SP nr 70 infrastruktury dedykowanej dzieciom powyżej 9 roku życia. Obecnie Szkoła posiada już niewielki plac zabaw, przeznaczony jest on jednak dla klas młodszych. Pojawianie się na boisku klas 1-3 i zerówek każdorazowo zmusza starsze dzieci do opuszczenia miejsca zabawy, co przy braku alternatywnej infrastruktury skutkuje zmniejszeniem aktywności starszych klas oraz brakiem poczucia posiadania swojego miejsca na terenie otaczającym Szkołę. Istniejące obecnie asfaltowe boisko nie przeszło gruntownego remontu od czasu powstania w latach 60-tych ubiegłego wieku, nawierzchnia jest bardzo zniszczona, a przez dużą część roku korzystanie ograniczone jest przez stojącą na asfalcie wodę.
Projekt zakłada stworzenie obiektów odpowiadających na potrzeby rozwojowe dzieci starszych:
1. Plac zabaw: Ma mieć formę czterech pagórków miękko łączących się ze sobą. Trzy pagórki wykończone będą nawierzchnią z naturalnej trawy, jeden nawierzchnią bezpieczną z granulatu EPDM. Przestrzeń pomiędzy pagórkami wypełniona zostanie piaskiem. W strefie tej rozlokowane zostaną urządzenia do zabawy i ćwiczeń równowagi: wiszący mostek drewniano-linowy łączący dwa pagórki, liny, drewniane pomosty i stopnie o zmiennej wysokości. Stopnie będą mogły służyć także do prowadzenia zajęć lekcyjnych na powietrzu, co znacznie zwiększy atrakcyjność prowadzonych tam lekcji. Jeden z pagórków przebijać będzie rura z wytrzymałego tworzywa lub stali nierdzewnej.
2. Tor do biegania i boisko do gier zespołowych: Na miejscu asfaltowego boiska wydzielone zostaną trrzy obszary. Jeden z nich ma służyć swobodnej grze w piłkę nożną na jedną bramkę; drugi grze w koszykówkę na jeden kosz, trzeci to miejsce do jazdy na rolkach. Obszary te oddzielone zostaną nierównościami terenu. Wokół strefy gry biegł będzie tor do biegania lub jazdy na rowerze/rolkach o długości 110 m. Nawierzchnia w całości wykonana zostanie z granulatu EPDM w technice nawierzchni sportowej.
Przebudowane w proponowany sposób boisko, będzie w optymalny sposób odpowiadać na potrzeby dzieci we wszystkich grupach wiekowych i pozwoli na ich jednoczesne i bezproblemowe aktywne spędzanie czasu na dworzu.
Uzasadnienie realizacji projektu
Obiekty sportowe to jedne z kluczowych ośrodków życia społecznego. Stanowią miejsce integracji i spotkań lokalnej społeczności i grup o wspólnych pasjach, służąc budowaniu dobrych relacji. Otwarty, nieodpłatny obiekt pomoże ukierunkować zainteresowania młodzieży, rozbudzając zdrową rywalizację sportową i propagując zdrowy tryb życia. Jest to szczególnie ważne w kontekście danych o obecnym stanie zdrowia młodych Polaków, gdy zaledwie 24% osiąga zalecany poziom aktywności fizycznej. Brak atrakcyjnej i dostępnej infrastruktury, oraz duże koszty uczestnictwa w różnych formach aktywności fizycznej są wymieniane jako jedne z najważniejszych przyczyn niedostatków aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Proponowany projekt jest idealną odpowiedzią na obie te kwestie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Wykonanie nawierzchni typu HanseGrand (materiał + wykonanie)- 18 450,00 zł
Wykonanie nawierzchni sportowej- 220 250,00 zł
Wykonanie nawierzchni betonowej- 35 750,00 zł
Zakup i montaż urządzeń sportowych- 15 650,00 zł
Wykonanie monitoringu podwórka (kamery, rejestrator, dysk, montaż)- 12 980,00 zł
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej dla WSU 1,7m (EPDM + podbudowa + wykonanie)- 133 447,00 zł
Zakup i dowóz ziemi do kształtowania terenu, prace ziemne przy nierównościach terenu (koszt usługi + materiał)- 20 840,00 zł
Wykonanie trawnika z rolki (koszt usługi + materiał) 7 896,00 zł
Zakup i montaż urządzeń do zabawy- 108 447,00 zł
Wykonanie dokumentacji projekt. 5% kosztów budowy- 26 290,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
600 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

05.04.2018 16:38
Wydział Infrastruktury i Inwestycji dla Dzielnicy Mokotów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (7)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Mam trzy uwagi: 1. Czy naprawdę nie da się otworzyć placu zabaw dla ogółu mieszkańców na dłużej niż 30 godzin tygodniowo? 2. Czy zapis o udostępnianiu obiektu przez pierwsze trzy lata oznacza, że w kolejnych latach mieszkańcy będą się integrować, oglądając plac zabaw z drugiej strony ogrodzenia? 3. Czy nie byłoby lepiej lokować tak drogie inwestycje na ogólnie dostępnym Polu Mokotowskim?
  xxyyzzaa  18.06.2018 07:42
  • 1) Oczywiście, że się da :) 30 godzin to minimum. Jeśli podwórko będzie się cieszyło dużym zainteresowaniem mieszkańców, to poprosimy o więcej godzin.
   2) Trzy lata to również wymagane regulaminem minimum. Nie ma zakazu, aby nie mogło to trwać dłużej.
   3) Pole Mokotowskie jest właśnie w trakcie procesu projektowego jego nowej przestrzeni. Konsultacje społeczne dla Pola przeprowadzane były w minionym roku. Wszelkie informacje można znaleźć tutaj:
   http://konkurs-polem.sarp.warszawa.pl
   Zarząd Zieleni m.st. Warszawa przeznaczył na przebudowę Pola Mokotowskiego 16 166 492,00 PLN brutto (słownie: szesnaście milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa PLN brutto). To zdecydowanie więcej aniżeli ten mały placyk zabaw :)
   Marta i Jerzy  18.06.2018 10:45 Autor projektu
  • 2) Proponuję zatem, abyście Państwo w przyszłym roku wpisali zamiast "wymaganego regulaminem minimum" np. 15 lat. Wtedy miałbym pewność, że moje dziecko z tych atrakcji zdąży skorzystać. W formie obecnej nie jest to projekt służący lokalnej społeczności, lecz ograniczonej grupie klientów tej konkretnej placówki edukacyjnej.
   xxyyzzaa  19.06.2018 00:21
  • 15 lat to niezwykle długa perspektywa. Czy Pańskie dzieci za 15 lat nadal będą dziećmi, bawiącymi się na pobliskim podwórku? Nadmienię również, że społeczność państwowej szkoły rejonowej, to nie to samo co "klient".
   Marta i Jerzy  19.06.2018 11:26 Autor projektu
  • Poproszę jeszcze o wyjaśnienie, dlaczego zapis o udostępnianiu obiektu dzieciom spoza szkoły przez trzy lata jest lepszy od zapisu o udostępnianiu przez 15, 10 czy 5 lat.
   xxyyzzaa  19.06.2018 20:19
 • Gratuluję wygranej! Powodzenia.
  Benito85  13.07.2018 11:39
  • Dziękujemy !!!! :) :) :)
   ... i za rok zapraszamy do wspólnej zabawy na podwórku. Od Was przecież niedaleko :)
   Marta i Jerzy  13.07.2018 15:40 Autor projektu
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany