477 - Nauka w ruchu: sensoryczno-edukacyjny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 Przymierza Rodzin, przy ul. Nocznickiego 7

18.01.2018 13:50
awatar Kamila Styczyńska
autor projektu
KatarzynaCz
współautor

Stan realizacji projektu

Oddane głosy

379

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla mieszkańców Bielan. Projekt skierowany jest do dzieci, umożliwi im korzystanie z urządzeń edukacyjno-ruchowych, celem wsparcia rozwoju psychofizycznego, usprawnienia procesów integracji sensorycznej na drodze nauki w ruchu, eksperymentowania i wielozmysłowego doświadczania.

Kategoria projektu

  • edukacja
  • integracja społeczna

Koszt całkowity projektu

138 471,00 zł

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny, Wrzeciono, Młociny


Lokalizacja projektu

ul. Tomasza Nocznickiego 7

Istotne informacje o lokalizacji

Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin im. bł. ks. J. Popiełuszki

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z efektów projektu korzystać będzie społeczność dzielnicy Bielany oraz mieszkańcy z dalej położonych rejonów Warszawy. Sensoryczno-edukacyjny plac zabaw będzie nieodpłatnie udostępniany dzieciom i rodzinom z dziećmi. Z placu korzystać będzie młodzież szkolna w godzinach zajęć oraz rodziny z dziećmi w godzinach; - od poniedziałku do piątku 17:00-20:00, - sobota - niedziela 8:00 - 20:00.

Pełny opis projektu

Sensoryczno-edukacyjny plac zabaw usytuowany zostanie w pobliżu istniejącego już placu aktywności ruchowej, znajdującego się na terenie Szkoły Podstawowej Przymierza Rodzin przy ulicy Nocznickiego 7, stanowiąc uzupełnienie dla możliwości pełnego rozwoju dzieci poprzez ruch i zabawę. Wybór urządzeń podyktowany jest potrzebą zapewnienia dzieciom warszawskich Bielan możliwości kreatywnego, rozwijającego sposobu spędzania wolnego czasu w sprzyjającym i bezpiecznym otoczeniu. Zaproponowane instalacje służyć będą rozwojowi poznawczemu, kształtowaniu wyobraźni i wspieraniu procesów integracji sensorycznej poprzez stworzenie warunków do wielozmysłowego doświadczania, obserwowania i manipulowania urządzeniami. Na placu znajdą się, między innymi, urządzenia aktywizujące zmysł słuchu (np. ksylofon, cymbałki czy rury deszczowe), wzroku (np. koło optyczne, peryskop czy „Naukowy HEX” – konstrukcja służąca eksperymentowaniu i stwarzaniu iluzji optycznych), rozwijające sferę naukowo-poznawczą (np. tablica edukacyjna do nauki języka migowego, eko-memory czy stoliczek do gry w warcaby). Miejsce to stwarza także możliwość integracji społecznej, a także relaksu – dzięki instalacji ławek w otoczeniu zieleni. Finalizacja pomysłu wymaga przygotowania projektu rozmieszczenia wybranych urządzeń, ich transportu oraz montażu.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Edukacyjno - sensoryczny plac zabaw stanowi uzupełnienie dla istniejącego placu aktywności ruchowej, zapewniając dzieciom warszawskich Bielan możliwość holistycznego rozwoju psychofizycznego (rozwój intelektualny i poznawczy, rozwój wyobraźni, usprawnienie dużej i małej motoryki). Dobór urządzeń dyktowany jest troską o zapewnienie dzieciom warunków do interesującego doświadczania świata, eksperymentowania oraz nauki przez zabawę w bezpiecznym i estetycznym otoczeniu. Miejsce to stanowi także przestrzeń sprzyjającą integracji lokalnego środowiska. Jest również propozycją interesującego i rozwijającego sposobu spędzania czasu wolnego.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- Eko-memory - 6 765,00 zł
- Koło optyczne - 8 134,00 zł
- Ksylofon - 11 824,00 zł
- Naukowy HEX, 2x koło optyczne, 2x krzywe zwierciadła, tablica ze złudzeniami, kogo widzisz - 25 985,00 zł
- Panel sensoryczny - 5 904,00 zł
- Peryskop - 10 225,00 zł
- Rury deszczowe - 10 594,00 zł
- Tablica edukacyjna (język migowy) - 1 200,00 zł
- Tablica edukacyjna (cymbałki) - 3 300,00 zł
- Ławka metalowa z oparciem x6 - 1700,00 x 6 - 10 200,00 zł
- Ława metalowa podwójna ze stołem x4 - 2800,00 x 4 =11 200,00 zł
- Śmietnik x2 - 1300 x 2 - 2600,00 zł
- Stolik szachowy - 2 800,00 zł
- Transport - 6 000,00 zł
- Montaż urządzeń - 11 740,00 zł
- Przygotowanie projektu i dokumentacji - 10 000,00 zł

Całkowity koszt projektu: 138 471,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.