177 - Skwer Krzyżówki/Kowalczyka - Żerań

12.01.2018 12:02
awatar TERESA SKUBIJ
autor projektu

Stan realizacji projektu

Oddane głosy

671

Modernizacja terenu zieleni (skweru) – sadzenie drzew i krzewów ozdobnych, renowacja trawników, montaż latarni parkowych, stworzenie naturalnych alejek parkowych, doposażenie skweru w ławki i kosze parkowe oraz trwałego niskiego ogrodzenia od strony parkingu.

Kategoria projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

273 000,00 zł

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny, Obszar 4 - Piekiełko, Żerań, Annopol


Lokalizacja projektu

Teren zieleni (skwer) u zbiegu ulic Krzyżówki i Kowalczyka (nr ew. dz. 22; obręb 4-06-11). Teren miasta stołecznego Warszawy.

Istotne informacje o lokalizacji

Skwer znajduje się w bliskiej odległości od zabudowań mieszkalnych i przylega od strony wschodniej do lasku przy kanale Żerańskim, natomiast od strony północnej graniczy z kompleksem boisk sportowych „Orlik”. Na terenie skweru znajduje się siłownia plenerowa, stoły do ping-ponga oraz wiata wypoczynkowa, jak również jesienią 2016 roku zostały posadzone 40 szt. drzew ozdobnych w ramach realizacji projektu „Milion drzew dla Warszawy”. Powierzchnia ogólna wynosi 0,43 ha. Obecnie skwer stanowi teren zieleni otwartej-ogólnodostępnej i pełni głównie rolę rekreacyjną dla okolicznych mieszkańców.


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

skwer dostępny dla okolicznych mieszkańców o każdej porze dnia i pory roku.

Pełny opis projektu

projekt ma na celu stworzenie przyjaznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej dla okolicznych mieszkańców. Skwer wymaga gruntownej modernizacji poprzez zagospodarowanie zieleni w nowe nasadzenia krzewów ozdobnych, założenie trawników, wykonanie alejek parkowych (eko-ścieżek) w ciągach już wyznaczonych przez okolicznych mieszkańców. Jak również doposażenie skweru w elementy małej architektury (ławki i kosze parkowe) oraz latarnie parkowe. Działania te miałyby na celu polepszenie estetyki skweru oraz zapewnienie okolicznym mieszkańcom właściwych warunków korzystania ze skweru.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Stworzenie przyjaznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej dla okolicznych mieszkańców zarówno dla osób dorosłych jak i dzieci. W okolicy skweru powstają nowe osiedla mieszkaniowe, których mieszkańcy będą mieli możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu na terenie skweru zarówno w ciągu dnia jak i wieczorem (latarnie parkowe).

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Alejki parkowe (naturalne) z granitowymi obrzeżami: pow. 520 m2 x 125 zł. = 65.000 zł. brutto
2. Latarnie parkowe: 6 szt. x 10.000 zł. = 60.000 zł. brutto
3. Kosze na śmieci: 5 szt. x 800 zł. = 4.000 zł. brutto
4. Psie stacje: 2 szt. x 1.150 zł. = 2.300 zł. brutto
5. Ławki parkowe: 8 szt. x 1.000zł. = 8.000 zł. brutto
6. Niskie grodzenie od strony parkingu: 80 mb. x 125 zł. = 10.000 zł. brutto
7. Renowacja trawnika: 2000 m2 x 15 zł. = 30.000 zł. brutto
8. Sadzenie krzewów ozdobnych wraz z roczna pielęgnacją: 457 szt. x 100 zł. = 45.700 zł. brutto
9. Sadzenie drzew ozdobnych o obwodach 18 cm wraz z 3-letnia pielęgnacją: 10szt. x 1.000 zł. = 10.000 zł.
10. Inne prace pielęgnacyjne (cięcia pielęgnacyjne drzew, krzewów, korowanie, itp. – 15.000 zł. brutto
11. Projekt budowlano-wykonawczy: 20.000 zł. brutto
12. Nadzory 3000,00zł brutto
Podane ilości i powierzchnie oraz zakres prac jest orientacyjny, finalny zakres prac i ich ilości będzie wiadomy po wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego, który obejmować będzie wszystkie niezbędne prace modernizacyjne.

Całkowity koszt projektu: 273 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Prace porządkowe: 10.000 zł.
Prace ogrodnicze (koszenie, grabienie, cięcie krzewów):10.000 zł.
Konserwacja ławek, koszy, ogrodzenia: 5.000 zł.
Razem: 20.000 zł.


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 25 000,00 zł

Modyfikacje

  • 09.02.2018 09:05 - Koordynator w dzielnicy Białołęka - sprawdź zmiany
  • 16.04.2018 13:58 - Wydział Konserwacji i Środowiska_Białołęka_9 - sprawdź zmiany
  • 29.05.2018 13:23 - Koordynator w dzielnicy Białołęka - sprawdź zmiany


Komentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.