198 - Reaktywacja Ogrodu Botanicznego w Batorym

13.01.2018 00:27
awatar Joanna Gorzelińska
autor projektu

Stan realizacji projektu

Oddane głosy

618

Projekt ma na celu przywrócenie zabytkowego Ogrodu Botanicznego
na terenie II Liceum im. S. Batorego, przy ul. Myśliwieckiej 6 w Warszawie.
Autorem projektu kompleksu szkół Batorego był wybitny polski architekt Tadeusz Tołwiński,
który nadał zespołowi formy wczesnobarokowego pałacu magnackiego.

Kategoria projektu

 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

625 000,00 zł

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny, Przywiśle


Lokalizacja projektu

ul. Myśliwiecka 6, 00-459 Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji

Teren Ogrodu Botanicznego mieści się w centrum stolicy. Łatwo do niego dotrzeć komunikacją miejską ze wszystkich dzielnic Warszawy. Można również dojechać tutaj na rowerze miejskim Veturilo - jedna ze stacji jest tuż przed budynkiem szkoły.


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ogród botaniczny na terenie II Liceum im. S. Batorego jako przestrzeń publiczna
będzie otwarty codziennie dla wszystkich mieszkańców Warszawy w godzinach:
w dni powszednie od godz. 16.00 do 20.00
w soboty, niedziele oraz święta w godzinach: 9.00 - 20.00

Pełny opis projektu

Projekt "Reaktywacja Ogrodu Botanicznego w Batorym" ma na celu przywrócenie zabytkowego Ogrodu Botanicznego, znajdującego się w centrum Warszawy.
Podstawowym zadaniem jest uporządkowanie zarośniętej zdziczałymi krzewami i roślinami przestrzeni zielonej oraz przywrócenie pięknych alejek obsadzonych kiedyś efektownymi drzewami i krzewami. Zabytkowe alpinarium, które było największą atrakcją ogrodu zostało doszczętnie zniszczone, podobnie basen z roślinami wodnymi.
Projekt zakłada kompleksową odbudowę ogrodu botanicznego ze wszystkimi elementami, które kiedyś istniały. Wraz z alpinarium z kunsztownie usypanych łańcuchów wzgórków, sięgających dwóch metrów wysokości. "Sterczały tam większe i mniejsze skały, wśród których wiły się kręte ścieżki, pnące aż do szczytów, które w jednych miejscach lśniły od białego jak śnieg piasku, w innych zaś błyszczały od stalowoszarego żwiru". "Wśród skał, w szczelinach rosły okazy flory tatrzańskiej, specjalnie sprowadzonej tutaj z gór. Było to dzieło jednego z najwybitniejszych nauczycieli przyrody, profesora Mieczysława Radwańskiego", który uczył w Batorym (opisy pochodzą z książki "Pochodem idziemy..." wyd. PIW).
Ogród botaniczny na terenie szkoły był kiedyś ulubionym miejscem uczniów i nauczycieli, ale też przestrzenią zabaw dzieci mieszkających w okolicy.
Dzisiaj nic po nim nie zostało.
Pora to zmienić.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecnie teren po zabytkowym ogrodzie botanicznym jest zapomnianą i zaniedbaną przestrzenią. Prawie 2000 metrów kwadratowych ziemi w ścisłym centrum Warszawy leży odłogiem. Zdziczały i zarośnięty teren na tyłach szkoły jest niewykorzystywany do żadnych celów.
Najwyższy czas, żeby przywrócić zabytkowy ogród, który tętnił kiedyś życiem. Ptaki ćwierkały, pszczoły miały swoje ule, a uczniowie i okoliczni mieszkańcy miejsce do nauki i odpoczynku.
To jedno z najbardziej reprezentacyjnych miejsc w Warszawie. Zasługuje, żeby o nie zadbać.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Szacunkowa wycena reaktywacji ogrodu botanicznego w Batorym:
1. Dokumentacja projektowa - 50 000 zł
- inwentaryzacja
- projekt gospodarki zielenią
- projekt zieleni
- projekt nawierzchni
- projekt elementów małej architektury
- projekt sieci zraszającej
- projekt elektryczny
- projekt remontu konserwatorskiego basenu
- projekt alpinarium
- specyfikacje wykonania i odbioru robót
- kosztorys inwestorski
- kosztorys przedmiarowy

2. Realizacja - teren o powierzchni około 1 200 m2
- nawierzchnie typu tegra przyjeto 1/3 całej powierzchni 400 m2 - 36000 zł
- nawierzchnia z kostki granitowej przyjeto 100 m2 - 18000 zł
- obrzeża stalowe przyjeto 300 mb - 300 zł
- prace konserwatorskie basen - 115000 zł
- maszynownia do basenu - 80000 zł
- alpinarium - 40000 zł
- ławki typu tzw historycznego przyjeto 6 szt - 12000 zł
- kosze na śmieci przyjeto 4 szt. - 4000 zł
- obramowanie parterów kwiatowych lub z żywopłotami za mb przyjeto 400 mb - 80000 zł
- system nawadniający - 40000 zł
- wycinka drzew przyjeto 5 szt - 1750 zł
- karczowanie karp 5 szt - 75 zł
- zakup ziemi przyjeto 30 m3 - 1740 zł
- podłoże dla roślin wodnych przyjeto 10 m3 - 1300 zł
- zakup i dostawa drzewa iglastego z sadzeniem wys 250-300 cm przyjeto 2 szt - 800 zł
- zakup i dostawa drzewa lisciastego z sadzeniem obwód pnia 14/16 cm przyjeto 4 szt - 2400 zł
- zakup i dostawa krzewu lisciastego soliterowego z sadzeniem przyjeto 100 szt - 2000 zł
- zakup i dostawa roslin wodnych z sadzeniem przyjeto 100 szt - 1500 zł
- zakup i dostawa krzewów żywopłotowych z sadzeniem przyjeto 1000 - 25000 zł
- wykonanie trawników z darni rolowanej za 1 m2 przyjęto 500 m2 - 12500 zł

3. Koszt poszczególnych elementów za 1 m2 brutto
- wykonanie 1 m2 nawierzchni typu Tegra wraz z podbudowa za 1 m2 brutto - 90 zł
- wykonanie 1 m2 nawierzchni z kostki granitowej 4/6 cm wraz z podbudowa za 1 m2 brutto - 180 zł
- obrzeża stalowe do nawierzchni za mb - 110 zł
- prace konserwatorskie basen - 115000 zł
- maszynownia do basenu - 80000 zł
- alpinarium - 40000 zł
- ławka za 1 szt (tzw historyczne) - 2000 zł
- ławka za 1 szt współczesna - 1500 zł
- kosz na śmieci - 1000 zł
- obramowanie parterów kwiatowych lub z żywopłotami za mb - 200 zł
- system nawadniający - 40000 zł
- wycięcie 1 szt drzewa - 350 zł
- karczowanie karp drzew za 1 szt -130 zł
- karczowanie krzewów za m2 - 15 zł
- zakup ziemi urodzajnej wraz z rozscieleniem za 1 m3 - 58 zł
- podłoże dla roślin wodnych za 1 m3 - 130 zł
- zakup i dostawa drzewa iglastego z sadzeniem wys 250-300 cm - 400 zł
- zakup i dostawa drzewa lisciastego z sadzeniem obwód pnia 14/16 cm - 600 zł
- zakup i dostawa krzewu lisciastego z sadzeniem - 20 zł
- zakup i dostawa krzewu lisciastego soliterowego z sadzeniem - 50 zł
- zakup i dostawa roslin wodnych z sadzeniem - 15 zł
- zakup i dostawa krzewów żywopłotowych z sadzeniem - 25 zł
- wykonanie trawników z darni rolowanej za 1 m2 - 25 zł
- pielęgnacja za 1 m2 za 12 miesięcy (cena uśredniona) - 15 zł

Całkowity koszt projektu: 625 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

- zatrudnienie ogrodnika 2000 zł x 12 miesięcy = 24000 zł
- pielęgnacja za 1 m2 za 12 miesięcy (cena uśredniona) - przyjęto 700m2 = 10500 zł


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 34 500,00 zł



Komentarze (4)

 • patryk84b  19.01.2018 19:55
  Roczna eksploatacja 34500 zł - trochę sporo. Na oświatę w dzielnicy idzie najwięcej środków.

  Nie widzę zgody dyrektora szkoły.

  "wycinka drzew przyjeto 5 szt - 1750 zł" - nie da się zachować drzew?

  A może uczniowie w ramach inicjatywy lokalnej dbaliby o ogród.

  2 lata temu był już zgłaszany ten projekt.
  • Joanna Gorzelińska  21.01.2018 19:12 Autor projektu
   Panie Patryku,
   Niestety utrzymanie zabytkowego ogrodu botanicznego generuje koszty, ale Warszawa zyska niezwykłą przestrzeń publiczną.
   Zgoda dyrekcji została dołączona. Nawet w dwóch wersjach.
   pozdrawiam serdecznie
   Joanna Gorzelińska
 • Wojciech Śliż  10.05.2018 08:57
  Świetny, ambitny projekt!

Zaloguj się, aby komentować.