Reaktywacja Ogrodu Botanicznego w Batorym

198
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Śródmieście
Przywiśle
Autor pomysłu Joanna Gorzelińska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
625 000 zł
Kategoria
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 618 głosów za tym projektem
Projekt ma na celu przywrócenie zabytkowego Ogrodu Botanicznego
na terenie II Liceum im. S. Batorego, przy ul. Myśliwieckiej 6 w Warszawie.
Autorem projektu kompleksu szkół Batorego był wybitny polski architekt Tadeusz Tołwiński,
który nadał zespołowi formy wczesnobarokowego pałacu magnackiego.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
07.01.2020 12:30

Wykonano dokumentację techniczną reaktywacji ogrodu botanicznego. Obecnie trawją uzgodnienia projektu do uzyskania pozwolenia na budowę. Wartość kosztorysu inwestorskiego przewyższyła wartość budżetu obywatelskiego o 150 tys. zł. W związku z tym, iż dokumentacja techniczna wymagała uzgodnień z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków terminy realizacji uległy znacznym korektom. Do uzyskania pozwolenia na budowę konieczna stała się decyzja konserwatora na wycinkę drzew. W związku z brakiem możliwości zakończenia robót w terminie przed wystąpieniem przymrozków (prace konserwatorskie przy basenie w Batorym) środki na realizację zostały przesunięte na 2020 roku oraz uległy podwyższeniu z 625 tys. zł do 800 tys. zł. Środki na realizację zadania są zaplanowane na 2020 rok. Realizacja przewidziana na 2020 rok.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Inwestycji dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Śródmieście
Obszar objęty pomysłem:
Przywiśle
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Myśliwiecka 6, 00-459 Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Teren Ogrodu Botanicznego mieści się w centrum stolicy. Łatwo do niego dotrzeć komunikacją miejską ze wszystkich dzielnic Warszawy. Można również dojechać tutaj na rowerze miejskim Veturilo - jedna ze stacji jest tuż przed budynkiem szkoły.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt ma na celu przywrócenie zabytkowego Ogrodu Botanicznego
na terenie II Liceum im. S. Batorego, przy ul. Myśliwieckiej 6 w Warszawie.
Autorem projektu kompleksu szkół Batorego był wybitny polski architekt Tadeusz Tołwiński,
który nadał zespołowi formy wczesnobarokowego pałacu magnackiego.
Opis projektu
Projekt "Reaktywacja Ogrodu Botanicznego w Batorym" ma na celu przywrócenie zabytkowego Ogrodu Botanicznego, znajdującego się w centrum Warszawy.
Podstawowym zadaniem jest uporządkowanie zarośniętej zdziczałymi krzewami i roślinami przestrzeni zielonej oraz przywrócenie pięknych alejek obsadzonych kiedyś efektownymi drzewami i krzewami. Zabytkowe alpinarium, które było największą atrakcją ogrodu zostało doszczętnie zniszczone, podobnie basen z roślinami wodnymi.
Projekt zakłada kompleksową odbudowę ogrodu botanicznego ze wszystkimi elementami, które kiedyś istniały. Wraz z alpinarium z kunsztownie usypanych łańcuchów wzgórków, sięgających dwóch metrów wysokości. "Sterczały tam większe i mniejsze skały, wśród których wiły się kręte ścieżki, pnące aż do szczytów, które w jednych miejscach lśniły od białego jak śnieg piasku, w innych zaś błyszczały od stalowoszarego żwiru". "Wśród skał, w szczelinach rosły okazy flory tatrzańskiej, specjalnie sprowadzonej tutaj z gór. Było to dzieło jednego z najwybitniejszych nauczycieli przyrody, profesora Mieczysława Radwańskiego", który uczył w Batorym (opisy pochodzą z książki "Pochodem idziemy..." wyd. PIW).
Ogród botaniczny na terenie szkoły był kiedyś ulubionym miejscem uczniów i nauczycieli, ale też przestrzenią zabaw dzieci mieszkających w okolicy.
Dzisiaj nic po nim nie zostało.
Pora to zmienić.
Uzasadnienie realizacji projektu
Obecnie teren po zabytkowym ogrodzie botanicznym jest zapomnianą i zaniedbaną przestrzenią. Prawie 2000 metrów kwadratowych ziemi w ścisłym centrum Warszawy leży odłogiem. Zdziczały i zarośnięty teren na tyłach szkoły jest niewykorzystywany do żadnych celów.
Najwyższy czas, żeby przywrócić zabytkowy ogród, który tętnił kiedyś życiem. Ptaki ćwierkały, pszczoły miały swoje ule, a uczniowie i okoliczni mieszkańcy miejsce do nauki i odpoczynku.
To jedno z najbardziej reprezentacyjnych miejsc w Warszawie. Zasługuje, żeby o nie zadbać.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Szacunkowa wycena reaktywacji ogrodu botanicznego w Batorym:
1. Dokumentacja projektowa - 50 000 zł
- inwentaryzacja
- projekt gospodarki zielenią
- projekt zieleni
- projekt nawierzchni
- projekt elementów małej architektury
- projekt sieci zraszającej
- projekt elektryczny
- projekt remontu konserwatorskiego basenu
- projekt alpinarium
- specyfikacje wykonania i odbioru robót
- kosztorys inwestorski
- kosztorys przedmiarowy

2. Realizacja - teren o powierzchni około 1 200 m2
- nawierzchnie typu tegra przyjeto 1/3 całej powierzchni 400 m2 - 36000 zł
- nawierzchnia z kostki granitowej przyjeto 100 m2 - 18000 zł
- obrzeża stalowe przyjeto 300 mb - 300 zł
- prace konserwatorskie basen - 115000 zł
- maszynownia do basenu - 80000 zł
- alpinarium - 40000 zł
- ławki typu tzw historycznego przyjeto 6 szt - 12000 zł
- kosze na śmieci przyjeto 4 szt. - 4000 zł
- obramowanie parterów kwiatowych lub z żywopłotami za mb przyjeto 400 mb - 80000 zł
- system nawadniający - 40000 zł
- wycinka drzew przyjeto 5 szt - 1750 zł
- karczowanie karp 5 szt - 75 zł
- zakup ziemi przyjeto 30 m3 - 1740 zł
- podłoże dla roślin wodnych przyjeto 10 m3 - 1300 zł
- zakup i dostawa drzewa iglastego z sadzeniem wys 250-300 cm przyjeto 2 szt - 800 zł
- zakup i dostawa drzewa lisciastego z sadzeniem obwód pnia 14/16 cm przyjeto 4 szt - 2400 zł
- zakup i dostawa krzewu lisciastego soliterowego z sadzeniem przyjeto 100 szt - 2000 zł
- zakup i dostawa roslin wodnych z sadzeniem przyjeto 100 szt - 1500 zł
- zakup i dostawa krzewów żywopłotowych z sadzeniem przyjeto 1000 - 25000 zł
- wykonanie trawników z darni rolowanej za 1 m2 przyjęto 500 m2 - 12500 zł

3. Koszt poszczególnych elementów za 1 m2 brutto
- wykonanie 1 m2 nawierzchni typu Tegra wraz z podbudowa za 1 m2 brutto - 90 zł
- wykonanie 1 m2 nawierzchni z kostki granitowej 4/6 cm wraz z podbudowa za 1 m2 brutto - 180 zł
- obrzeża stalowe do nawierzchni za mb - 110 zł
- prace konserwatorskie basen - 115000 zł
- maszynownia do basenu - 80000 zł
- alpinarium - 40000 zł
- ławka za 1 szt (tzw historyczne) - 2000 zł
- ławka za 1 szt współczesna - 1500 zł
- kosz na śmieci - 1000 zł
- obramowanie parterów kwiatowych lub z żywopłotami za mb - 200 zł
- system nawadniający - 40000 zł
- wycięcie 1 szt drzewa - 350 zł
- karczowanie karp drzew za 1 szt -130 zł
- karczowanie krzewów za m2 - 15 zł
- zakup ziemi urodzajnej wraz z rozscieleniem za 1 m3 - 58 zł
- podłoże dla roślin wodnych za 1 m3 - 130 zł
- zakup i dostawa drzewa iglastego z sadzeniem wys 250-300 cm - 400 zł
- zakup i dostawa drzewa lisciastego z sadzeniem obwód pnia 14/16 cm - 600 zł
- zakup i dostawa krzewu lisciastego z sadzeniem - 20 zł
- zakup i dostawa krzewu lisciastego soliterowego z sadzeniem - 50 zł
- zakup i dostawa roslin wodnych z sadzeniem - 15 zł
- zakup i dostawa krzewów żywopłotowych z sadzeniem - 25 zł
- wykonanie trawników z darni rolowanej za 1 m2 - 25 zł
- pielęgnacja za 1 m2 za 12 miesięcy (cena uśredniona) - 15 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
625 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
- zatrudnienie ogrodnika 2000 zł x 12 miesięcy = 24000 zł
- pielęgnacja za 1 m2 za 12 miesięcy (cena uśredniona) - przyjęto 700m2 = 10500 zł
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
34 500,00 zł

Modyfikacje

17.01.2018 14:17
Autor projektu
09.05.2018 13:07
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście
Oddano 618 głosów za tym projektem
Wyślij pytanie do autora

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (4)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Roczna eksploatacja 34500 zł - trochę sporo. Na oświatę w dzielnicy idzie najwięcej środków.

  Nie widzę zgody dyrektora szkoły.

  "wycinka drzew przyjeto 5 szt - 1750 zł" - nie da się zachować drzew?

  A może uczniowie w ramach inicjatywy lokalnej dbaliby o ogród.

  2 lata temu był już zgłaszany ten projekt.
  patryk84b  19.01.2018 19:55
  • Panie Patryku,
   Niestety utrzymanie zabytkowego ogrodu botanicznego generuje koszty, ale Warszawa zyska niezwykłą przestrzeń publiczną.
   Zgoda dyrekcji została dołączona. Nawet w dwóch wersjach.
   pozdrawiam serdecznie
   Joanna Gorzelińska
   Joanna Gorzelińska  21.01.2018 19:12 Autor projektu
 • Świetny, ambitny projekt!
  Wojciech Śliż  10.05.2018 08:57
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany