277 - Dobudowanie fragmentów chodnika do alejki prowadzącej przez Zieleniec Wielkopolski od Reja do kładki przy Wawelskiej

awatar Joanna Bojarska
autor projektu

Stan realizacji projektu

Oddane głosy

401

Projekt dotyczy fragmentu pieszego ciągu komunikacyjnego Filtrowa - kładka przy Wawelskiej. Część trasy - od ulicy Reja - jest wyłożona zniszczonymi płytkami chodnikowymi, których wymiana jest przewidziana w 2018 r., a część to podłoże ziemne, na którym większość roku są długo utrzymujące się kałuże lub błoto, które uniemożliwiają przejście tą trasą. Konieczne jest dobudowanie brakującego chodnika.

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

44 200,00 zł

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny, Stara Ochota


Lokalizacja projektu

Park w obrębie ulic: Raszyńska - Dantyszka - Górnickiego - Filtrowa - Łęczycka - Wawelska – Reja

Istotne informacje o lokalizacji

Część Parku - Zieleniec Wielkopolski. Przejście od ulicy Reja do kładki przy Wawelskiej i przystanku autobusowego


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Trasa ogólnodostępna przez całą dobę.

Pełny opis projektu

Projekt zakłada stworzenie dobrej jakości chodnika wiodącego przez park od ul. Reja (przy SP 23) do kładki przy ul. Wawelskiej - podejście zarówno do schodów, jak i do ślimaka - podjazdu dla wózków i rowerów (w tym miejscu jest też przejście do przystanku "Aleja Wielkopolski" przy VII LO im. J. Słowackiego).
Część chodnika ciągu komunikacyjnego Filtrowa - kładka przy Wawelskiej -
wyłożona kostką typu holland - już istnieje, jest dobrej jakości i nie wymaga
ingerencji.
Druga część, wiodąca przez Zieleniec Wielkopolski, jest w większości wyłożona zniszczonymi płytami chodnikowymi, których wymiana na nowe jest planowana w 2018r.
Fragmenty opisanej trasy to podłoże ziemne, na którym przez większość roku
są długo utrzymujące się kałuże lub błoto. Uzupełnianie chodnikowej części
przejść mogłoby być wykonane (podobnie jak istniejące już fragmenty) kostką
typu holland.
Kostką wyłożone są również, w całości lub częściowo (obrzeża) wszystkie
alejki w drugiej części parku (skwer Sue Ryder), umożliwiając chodzenie po tej
części parku bez względu na pogodę.
Uzasadnione byłoby tez poszerzenie - tam, gdzie jest to możliwe - chodnika do szerokości umożliwiającej swobodne mijanie się dwóch wózków dziecięcych/inwalidzkich. Brzegi chodników powinny być lekko obniżone, żeby deszczówka spływała na boki. W ramach remontu omawianego ciągu Filtrowa - Wawelska konieczne jest też zerwanie obecnie leżących kostek typu holland, poprawienie podłoża i ponowne ułożenie - prawdopodobnie tych samych - kostek przy wyjściu z ulicy Reja w alejkę (też z kostki holland) prowadzącą na skwer Sue Ryder, przez który jest przejście na ulicę Filtrową. W tym miejscu, ze względu na zagłębienie, przejście uniemożliwia rozległa kałuża. Proponowany projekt ma również na względzie przeciwdziałanie niszczeniu (zadeptywaniu) trawników, którymi przechodnie chodzą, próbując ominąć kałuże i błoto, roznosząc je na co raz większy obszar.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Z istniejącego od kilkudziesięciu lat przejścia korzystają codziennie setki osób. Są to osoby idące ciągiem komunikacyjnym Filtrowa - Wawelska, uczniowie LO im. J. Słowackiego, uczniowie SP 23 przy ul. Reja idący do/ze szkoły oraz podczas lekcji wf na Skrę, a także pracownicy Ministerstwa Środowiska zmierzający do pracy i wracający z niej. Są to tez korzystający z parku spacerowicze, także idący na Pole Mokotowskie oraz okoliczni mieszkańcy wyprowadzający na spacer psy i opiekunowie idący z dziećmi na plac zabaw.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Droga nie wymaga nowego wytyczenia, a jedynie uzupełnienia i naprawienia ciągu komunikacyjnego.

Koszt wykonania 1 m2 wraz z zastosowanym materiałem to ok. 230 zł.
Szacunkowa powierzchnia przewidziana do remontu i budowy (wg obliczeń Wydziału Ochrony Środowiska) – ok. 192 m2.

Przybliżone wyliczenia powierzchni wg Wydziału Ochrony Środowska:

Fragment ziemny łączący ul. Reja z istniejącą skośną alejką-chodniczkiem – ok. 80 m2
Fragment ziemny łączący dwa istniejące „skośne” chodniczki (alejka równoległa do ul. Wawelskiej) – ok. 20,50 x 3 m = ok. 61,50 m2
Fragment ziemny prowadzący od skośnej alejki do kładki (schody i winda) – ok. 11,40 X 3,5 m2
Fragment ziemny prowadzący do przystanku VII LO im. J. Słowackiego – ok. 3,5 x 3,5 m = ok. 10, 50 m2

Całkowity koszt projektu: 44 200,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.