Dobudowanie fragmentów chodnika do alejki prowadzącej przez Zieleniec Wielkopolski od Reja do kładki przy Wawelskiej

277
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Ochota
Stara Ochota
Autor pomysłu Joanna B.
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
44 200 zł
Kategoria
  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 401 głosów za tym projektem
Projekt dotyczy fragmentu pieszego ciągu komunikacyjnego Filtrowa - kładka przy Wawelskiej. Część trasy - od ulicy Reja - jest wyłożona zniszczonymi płytkami chodnikowymi, których wymiana jest przewidziana w 2018 r., a część to podłoże ziemne, na którym większość roku są długo utrzymujące się kałuże lub błoto, które uniemożliwiają przejście tą trasą. Konieczne jest dobudowanie brakującego chodnika.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
21.10.2020 10:59

Opracowano dokumentację projektową.

Przetarg nieograniczony nie przyniósł rozstrzygnięcia – brak ofert.

Podjęto próbę przeprowadzenia negocjacji z wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki. Przeprowadzone negocjacje nie przyniosły rozstrzygnięcia.

Planowane są kolejne próby pozyskania wykonawcy robót.

Stan realizacji zaplanowanej na rok 2020: Zaktualizowano kosztorys dokumentacji projektowej. Opracowana została dokumentacja przetargowa.

Ogłoszony przetarg został unieważniony z powodu braku oferentów - planowane jest przeniesienie realizacji na rok 2021.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Ochrony Środowiska dla dzielnicy Ochota

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Ochota
Obszar objęty pomysłem:
Stara Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park w obrębie ulic: Raszyńska - Dantyszka - Górnickiego - Filtrowa - Łęczycka - Wawelska – Reja
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Część Parku - Zieleniec Wielkopolski. Przejście od ulicy Reja do kładki przy Wawelskiej i przystanku autobusowego
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt dotyczy fragmentu pieszego ciągu komunikacyjnego Filtrowa - kładka przy Wawelskiej. Część trasy - od ulicy Reja - jest wyłożona zniszczonymi płytkami chodnikowymi, których wymiana jest przewidziana w 2018 r., a część to podłoże ziemne, na którym większość roku są długo utrzymujące się kałuże lub błoto, które uniemożliwiają przejście tą trasą. Konieczne jest dobudowanie brakującego chodnika.
Opis projektu
Projekt zakłada stworzenie dobrej jakości chodnika wiodącego przez park od ul. Reja (przy SP 23) do kładki przy ul. Wawelskiej - podejście zarówno do schodów, jak i do ślimaka - podjazdu dla wózków i rowerów (w tym miejscu jest też przejście do przystanku "Aleja Wielkopolski" przy VII LO im. J. Słowackiego).
Część chodnika ciągu komunikacyjnego Filtrowa - kładka przy Wawelskiej -
wyłożona kostką typu holland - już istnieje, jest dobrej jakości i nie wymaga
ingerencji.
Druga część, wiodąca przez Zieleniec Wielkopolski, jest w większości wyłożona zniszczonymi płytami chodnikowymi, których wymiana na nowe jest planowana w 2018r.
Fragmenty opisanej trasy to podłoże ziemne, na którym przez większość roku
są długo utrzymujące się kałuże lub błoto. Uzupełnianie chodnikowej części
przejść mogłoby być wykonane (podobnie jak istniejące już fragmenty) kostką
typu holland.
Kostką wyłożone są również, w całości lub częściowo (obrzeża) wszystkie
alejki w drugiej części parku (skwer Sue Ryder), umożliwiając chodzenie po tej
części parku bez względu na pogodę.
Uzasadnione byłoby tez poszerzenie - tam, gdzie jest to możliwe - chodnika do szerokości umożliwiającej swobodne mijanie się dwóch wózków dziecięcych/inwalidzkich. Brzegi chodników powinny być lekko obniżone, żeby deszczówka spływała na boki. W ramach remontu omawianego ciągu Filtrowa - Wawelska konieczne jest też zerwanie obecnie leżących kostek typu holland, poprawienie podłoża i ponowne ułożenie - prawdopodobnie tych samych - kostek przy wyjściu z ulicy Reja w alejkę (też z kostki holland) prowadzącą na skwer Sue Ryder, przez który jest przejście na ulicę Filtrową. W tym miejscu, ze względu na zagłębienie, przejście uniemożliwia rozległa kałuża. Proponowany projekt ma również na względzie przeciwdziałanie niszczeniu (zadeptywaniu) trawników, którymi przechodnie chodzą, próbując ominąć kałuże i błoto, roznosząc je na co raz większy obszar.
Uzasadnienie realizacji projektu
Z istniejącego od kilkudziesięciu lat przejścia korzystają codziennie setki osób. Są to osoby idące ciągiem komunikacyjnym Filtrowa - Wawelska, uczniowie LO im. J. Słowackiego, uczniowie SP 23 przy ul. Reja idący do/ze szkoły oraz podczas lekcji wf na Skrę, a także pracownicy Ministerstwa Środowiska zmierzający do pracy i wracający z niej. Są to tez korzystający z parku spacerowicze, także idący na Pole Mokotowskie oraz okoliczni mieszkańcy wyprowadzający na spacer psy i opiekunowie idący z dziećmi na plac zabaw.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Droga nie wymaga nowego wytyczenia, a jedynie uzupełnienia i naprawienia ciągu komunikacyjnego.

Koszt wykonania 1 m2 wraz z zastosowanym materiałem to ok. 230 zł.
Szacunkowa powierzchnia przewidziana do remontu i budowy (wg obliczeń Wydziału Ochrony Środowiska) – ok. 192 m2.

Przybliżone wyliczenia powierzchni wg Wydziału Ochrony Środowska:

Fragment ziemny łączący ul. Reja z istniejącą skośną alejką-chodniczkiem – ok. 80 m2
Fragment ziemny łączący dwa istniejące „skośne” chodniczki (alejka równoległa do ul. Wawelskiej) – ok. 20,50 x 3 m = ok. 61,50 m2
Fragment ziemny prowadzący od skośnej alejki do kładki (schody i winda) – ok. 11,40 X 3,5 m2
Fragment ziemny prowadzący do przystanku VII LO im. J. Słowackiego – ok. 3,5 x 3,5 m = ok. 10, 50 m2
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
44 200,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

16.01.2018 09:52
Koordynator w dzielnicy Ochota
16.01.2018 09:56
Koordynator w dzielnicy Ochota
16.01.2018 09:59
Koordynator w dzielnicy Ochota
16.01.2018 10:26
Koordynator w dzielnicy Ochota
23.01.2018 10:15
Koordynator w dzielnicy Ochota
24.01.2018 08:55
Koordynator w dzielnicy Ochota
12.04.2018 13:14
Koordynator w dzielnicy Ochota
01.06.2018 08:40
Koordynator w dzielnicy Ochota

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany