1108 - 50 drzew dla Okęcia! Tak dla czystego powietrza!

22.01.2018 08:57
awatar Cezary Talarczyk
autor projektu
Katarzyna S
współautor

Stan realizacji projektu

Oddane głosy

290

Projekt zakłada posadzenie 50 sztuk drzew na terenach zieleni w pasach drogowych będących w administracji Zarządu Zieleni m.st. Warszawy takich jak: al. Krakowska, ul. 1 Sierpnia, ul. Hynka, ul. Łopuszańska i ul. Komitetu Obrony Robotników.

Kategoria projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

84 625,00 zł

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny, Okęcie


Lokalizacja projektu

Tereny zieleni zlokalizowane w pasach drogowych takich jak: al. Krakowska, ul. 1 Sierpnia, ul. Hynka, ul. Łopuszańska i ul. Komitetu Obrony Robotników.

Istotne informacje o lokalizacji

Tereny zieleni zlokalizowane w pasach drogowych takich jak: al. Krakowska, ul. 1 Sierpnia, ul. Hynka, ul. Łopuszańska i ul. Komitetu Obrony Robotników. Tereny publiczne będące w administracji Zarządu Zieleni m. st. Warszawy.


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt jest w pełni ogólnodostępny gdyż dotyczy terenów zieleni zlokalizowanych w pasach dróg publicznych.

Pełny opis projektu

Projekt zakłada posadzenie 50 sztuk drzew o obw. pnia 16-18 cm oraz koronie ukształtowanej na wysokości ok. 2 m na terenach zieleni w pasach drogowych będących w administracji Zarządu Zieleni m.st. Warszawy takich jak: al. Krakowska, ul. 1 Sierpnia, ul. Hynka, ul. Łopuszańska i ul. Komitetu Obrony Robotników. Dokładne lokalizacje zostaną określone na podstawie analizy instalacji podziemnych. Miejsca nasadzeń powinny zostać wybrane w taki sposób, aby nie kolidowały z istniejącą infrastrukturą, ani nie były zagrożone wycinką (np. pod planowane ścieżki rowerowe, chodniki, zatoki parkingowe). Gatunki drzew powinny zostać wybrane przez ekspertów Zarządu Zieleni i być dostosowane do warunków, w jakich będą rosły oraz charakteru ulic dzielnicy Włochy. Przykładowe gatunki drzew: lipa drobnolistna, klon zwyczajny, dąb szypułkowy, kasztanowiec zwyczajny, platan klonolistny, jesion wyniosły.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Przez wiele lat zieleń była niedoinwestowana. Czas to zmienić. Nowe rośliny uzupełnią i uatrakcyjnią zieleń Okęcia. Ponadto drzewa stanowią integralny element każdego miasta. Dzięki nim ulice wyglądają lepiej, estetyczniej oraz są przyjemniejsze dla oka. Drzewa wchłaniają wody opadowe, ograniczają hałas i oczyszczają powietrze, dają cień i schronienie dla ptaków, a w lecie zapewniają większy komfort klimatyczny. Realizacja projektu bardzo korzystnie wpłynie więc na wiele aspektów, a zwłaszcza na zdrowie i komfort życia mieszkańców. Dzięki temu Włochy staną się dzielnicą jeszcze bardziej przyjazną do życia.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

• Koszt sadzenia 1 szt. drzewa o obw. 16-18 cm (cena sadzenia z wraz z materiałem i opalikowaniem) – 1 500,00 zł
• 1 rok pielęgnacji – 180,00 zł/szt. (należy przewidzieć 3 lata pielęgnacji)
• Posadzenie 50 szt. drzew – 75 000,00 zł
• Koszt 1 szt. naklejki – 12,50 zł
• Koszt 50 szt. naklejek – 625,00 zł
• Pielęgnacja 50 szt. drzew przez 1 rok – 9 000,00 zł

Całkowity koszt projektu: 84 625,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt pielęgnacji nasadzeń (podlewanie, cięcia pielęgnacyjne) – 50 x 180,00 zł = 9 000,00 zł
Szacunkowy koszt eksploatacji 50 szt. drzew w:
• 2020 r. – 9 000,00 zł
• 2021 r. – 9 000,00 zł
• 2022 r. – 9 000,00 zł


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 9 000,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.