Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Trakt Lubelski

555
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Wawer
Autor pomysłu Michał Tomasz Żebrowski
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
200 000 zł
Kategoria
  • komunikacja/drogi
  • sport
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Oddano 1373 głosów za tym projektem
Ciąg pieszo - rowerowy w ul. Trakt Lubelski, odcinek od ronda Trakt Lubelski/Zwoleńska do ul. Przygodnej. Długość ciągu - 190 m, szerokość - 3 m. Ciąg będzie naturalną kontynuacją prawie 2-kilometrowej ścieżki rowerowej wzdłuż Traktu Lubelskiego, której budowa rozpocznie się w 2018 r. na odcinku: rondo z ul. Zwoleńską - planowane rondo z ul. Borowiecką.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
31.12.2019 10:35

W kwietniu 2019 r. ogłoszono przetarg na dokumentację projektową. Przetarg został unieważniony z powodu znacznego przekroczenia kosztorysu i posiadanych środków. Zgodnie z decyzją zespołu ds. wspierania weryfikacji i realizacji projektów z 13.11.2019 urząd dzielnicy przygotuje dokumentację projektową dla tego zadania.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Zarząd Dróg Miejskich

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Wawer
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dz. ew. 16/2 z obrębu 3-13-26 i dz. ew. nr 30/20 z obrębu 3-13-31.
Własność gruntów: Miasto Stołeczne Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Dzielnica Wawer, osiedle Zerzeń. Ulica Trakt Lubelski, na odcinku od ronda Trakt Lubelski/Zwoleńska do skrzyżowania Trakt Lubelski/Przygodna - bezpośrednio w rejon Szkoły Podstawowej nr 109, ul. Przygodna 2
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Ciąg pieszo - rowerowy w ul. Trakt Lubelski, odcinek od ronda Trakt Lubelski/Zwoleńska do ul. Przygodnej. Długość ciągu - 190 m, szerokość - 3 m. Ciąg będzie naturalną kontynuacją prawie 2-kilometrowej ścieżki rowerowej wzdłuż Traktu Lubelskiego, której budowa rozpocznie się w 2018 r. na odcinku: rondo z ul. Zwoleńską - planowane rondo z ul. Borowiecką.
Opis projektu
Projekt zakłada kontynuację budowy ciągu rowerowego w ul. Trakt Lubelski. W 2018 r. Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych planuje remont ulicy Trakt Lubelski na odcinku od ronda Trakt Lubelski/Zwoleńska do planowanego ronda Trakt Lubelski/Borowiecka. W jego ramach ZMID planuje budowę ścieżki rowerowej o długości prawie 2. km wzdłuż zachodniej strony Traktu.
Planowany projekt budżetu partycypacyjnego pozwoli na przedłużenie ciągu rowerowego o 190 m, co m.in. umożliwi dzieciom bezpieczne dotarcie rowerem praktycznie wprost na teren Szkoły Podstawowej nr 109 przy ul. Przygodnej 2.
W ramach projektu budżetu partycypacyjnego zakłada się likwidację istniejącego chodnika, wykonanie robót ziemnych, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego oraz nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego z asfaltu oraz przesunięcie 5. słupów oświetleniowych, kolidujących z projektowanych ciągiem. Konieczne będzie też wdrożenie nowej organizacji ruchu.
Budowa tego niespełna 200-metrowego ciągu pieszo-rowerowego jako projektu w ramach budżetu partycypacyjnego będzie też doskonałym impulsem dla władz m. st. Warszawy - dla Zarządu Dróg Miejskich, który jest właścicielem (zarządcą) Traktu Lubelskiego - do wydłużania bezpiecznej drogi dla rowerów poprzez budowę w najbliższych latach ciągu pieszo-rowerowego na kolejnych odcinkach Traktu Lubelskiego (jest na to miejsce - foto w załączeniu). W niedługiej perspektywie umożliwi to bezpieczne przemieszczanie się rowerem wzdłuż całej długości tego jednego z głównych szlaków komunikacyjnych Wawra. Możliwy będzie, na przykład, dojazd do istniejącej już ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż ulicy Kadetów, co będzie kolejnym krokiem w kierunku tworzenia systemu ciągów rowerowych w Wawrze.
Uzasadnienie realizacji projektu
Rower - w metropoliach, do jakich dołącza Warszawa - od dawna zajmuje równoprawne miejsce wśród miejskich środków transportu. Zdrowy (serce, kręgosłup), ekologiczny (nie powoduje hałasu i nie wydziela spalin - SMOGU!), mobilny (nie straszny mu korek) i oszczędny. Aby jednak bezpiecznie przemieszczać się po mieście rowerem potrzeba dostosować infrastrukturę, która pozwoli komfortowo dotrzeć jeśli nie w każdy zakątek, to chociaż w każdy rejon miasta. Sprawa bezpieczeństwa podróży rowerem nabiera szczególnej wagi, kiedy poruszają się nim nasze dzieci.Proponowany ciąg pieszo-rowerowy pozwoli bezpiecznie dojechać jedną z głównych dróg w bezpośredni rejon szkoły podstawowej, której uczniowie już dawno docenili rower (foto w załączniku)

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Wykonanie dokumentacji technicznej:
- 12 500,00 zł
Budowa ciągu pieszo-rowerowego:
190 m dł. x 3 m szer. = 570 m2
Koszt usunięcia istniejącego chodnika, roboty ziemne, podbudowa, warstwa wiążaca i ścieralna z asfaltu + roboty towarzyszące = 250 zł / 1m2
570 m2 x 250 zł / 1m2 = 142 500,00 zł
Przestawienie 5. słupów oświetleniowych, kolidujących z ciągiem:
5 x 9 000 zł / 1 szt, = 45 000,00 zł
Łączny koszt wykonania ciągu pieszo - rowerowego: 200 000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
200 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Koszty remontu i napraw wynikających z bieżącej eksploatacji plus koszt odśnieżania.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
500,00 zł

Modyfikacje

20.01.2018 10:17
Autor projektu
22.01.2018 09:46
Autor projektu
30.05.2018 15:05
Koordynator w dzielnicy Wawer
30.05.2018 15:50
Koordynator w dzielnicy Wawer

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany