554 - Projekt modernizacji i aranżacji podwórka i ciągów pieszych przy Podczaszyńskiego 1/3, 5, 7/9, Żeromskiego 6, Swarzewskiej 38

19.01.2018 11:05 Niewybrany w głosowaniu
awatar MagMus2019
autor projektu

Naprawa istniejącej nawierzchni jezdnej i pieszej, rekultywacja całego terenu zielonego poprzez utworzenie trawnika, żywopłotu i nasadzenia krzewów oraz pnączy. Wykonanie murków terenowych jako elementy małej architektury oraz postawienie ławek i stojaków na rowery.


Oddane głosy

109

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna

Koszt całkowity projektu

663 600,00 zł

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny, Stare Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Podczaszyńskiego 1/3, 5, 7/9 / Żeromskiego 6 / Swarzewska 38

Istotne informacje o lokalizacji

Podwórko usytuowane jest wzdłuż domów przy Podczaszyńskiego, od skrzyżowania z ulicą Schroegera w kierunku ulicy Żeromskiego i wzdłuż domów przy Żeromskiego, aż do skrzyżowania z ulicą Swarzewską. Kształtem przypomina literę "L".


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Przestrzeń otwarta.Ogólnodostępne ciągi piesze i komunikacyjne.

Pełny opis projektu

Projekt dotyczy modernizacji podwórka przy którym stoi pięć domów. Przede wszystkim, niezbędna jest naprawa nawierzchni pozwalającej na wjazd od ulicy Swarzewskiej. Trylinki, którymi jest wyłożona nawierzchnia ,są w bardzo złym stanie (zdj). W dalszej części ( przy Podczaszyńskiego1/3) , bardzo zniszczonym asfaltem, pokryty jest dawny skład węgla. Bardzo głębokie nierówności, stwarzają wręcz niebezpieczeństwo dla przechodniów (zdj). Wymaga to pilnej naprawy. Nawierzchnia części podwórka przy Podczaszyńskiego 5 ( zdj) jest nierówna i źle wypoziomowana, co w trakcie deszczu powoduje podmakanie muru domu,a w powstałych zagłębieniach chodnika tworzą się wielkie kałuże. Wszystkie kratki ściekowe powinny być wymienione, niekompletne bowiem stwarzają duże zagrożenie. Remontu lub likwidacji wymagają dwa włazy do schronów, które wręcz rozsypują się, a nieszczelne , mogą być schronieniem dla wielu gryzoni.
Równie ważna część projektu , dotyczy rekultywacji terenu zielonego podwórka. Założenie trawnika, posadzenie krzewów i , przede wszystkim, wysokiego żywopłotu, w naturalny sposób odgradzającego od sąsiadujących posesji ulicy Swarzewskiej , bez wątpienia, wpłynie na estetykę przestrzeni i jej użyteczność. Część trawnika granicząca z ulicą Schroegera, przy śmietniku, jak i ta ,na drugim końcu ciągu podwórek , też przy śmietniku (bliżej Swarzewskiej) mogłaby być , poprzez uzupełnienie ziemi i wybudowanie niskich murków, podniesiona i wypoziomowana. Całość stanowiłaby akcent małej architektury.
W uzupełnieniu aranżacji , w miejsce starych, powinny stanąć dwie nowe ławki i , co jest coraz bardziej potrzebne, dwa stojaki na rowery.
Zrealizowanie założeń tego projektu ,pozwoli na poniesienie komfortu życia mieszkańców nie tylko sąsiadujących domów,ale na utworzenie przyjaznej przestrzeni wszystkim z niej korzystającym.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt obejmuje modernizację i nową aranżację podwórka przy ul.Podczaszyńskiego, Żeromskiego i Swarzewskiej.
Zamierzeniem projektowym jest stworzenie nowej przestrzeni miejskiej, która łączy, a nie dzieli mieszkańców, a także przechodniów. Podwórko ma duży potencjał, a jego układ łączy ze sobą kilka kwartałów zabudowy okolicznej. Dzięki modernizacji istniejących nawierzchni dojazdowych, które obecnie utrudniają poruszanie się samochodom, a także pieszym i uporządkowaniu części "zielonych", przez nasadzenie różnorodnych roślin, bez wątpienia, poprawi się jakość życia okolicznych mieszkańców. Poza tym, sąsiedztwo ogródków przy posesjach wzdłuż ulicy Swarzewskiej, wpłynie na stworzeniu dużej powierzchni terenu zielonego. Ma to przecież ogromne znaczenie, biorąc pod uwagę jakość powietrza.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- Żywopłot (np.wysokopienny Berberys Thunberga ) wzdłuż ogrodzenia oddzielającego podwórko od posesji
przy Swarzewskiej - 20 000,00 zł
- Krzewy rozsadzone na całym terenie np.rokitniki - 35 szt.x 100 zł - 3 500,00 zł
- Obsadzienie ścian śmietników np.zimozielonym Wiciokrzewem Henry'ego - 2 000,00 zł
- Przygotowanie terenu i założenie trawnika ok. 700 m2 - 18 000,00 zł
- Dwie ławki z oparciem ( mocowane w gruncie) - 4 000,00 zł
- Naprawa i przede wszystkim wypoziomowanie nawierzchni części podwórka przy Podczaszyńskiego 5.
- 30 000,00 zł
- Murki np. z kamieni pozwalające na wypoziomowanie części terenu przy obu śmietnikach - 30 000,00 zł
- Trzy stojaki na rowery - 6 000,00 zł
- Remont jezdni - 315 700,00 zł
- Remont chodnika - 234 400,00 zł

Całkowity koszt projektu: 663 600,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty utrzymania zieleni czyli okresowego podcinania krzewów, w tym żywopłotu i sezonowego koszenia trawnika.
Jesienne grabienie liści.


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 8 000,00 złKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.