Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej z elementami samoobrony dla kobiet

459
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Wola
Autor pomysłu autor_5a5db74f262a1
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
57 200 zł
Kategoria
  • edukacja
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Projekt skierowany do kobiet niezależnie od wieku oraz do dzieci, ich rodziców i nauczycieli w dwóch szkołach podstawowych. Dla kobiet przewidziano treningi z samoobrony oraz spójne z nimi warsztaty komunikacji z osobą agresywną, dla dzieci warsztaty z komunikacji i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej prowadzone w szkołach.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Wola
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Szkoła Podstawowa 351 im. Bolesława Prusa, ul. J.Olbrachta 48/56
Szkoła Podstawowa nr 132 im. Sandora Petofiego ul Grabowska 1

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt skierowany do kobiet niezależnie od wieku oraz do dzieci, ich rodziców i nauczycieli w dwóch szkołach podstawowych. Dla kobiet przewidziano treningi z samoobrony oraz spójne z nimi warsztaty komunikacji z osobą agresywną, dla dzieci warsztaty z komunikacji i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej prowadzone w szkołach.
Opis projektu
Projekt jest skierowany do:
1. kobiet: miesiąc nieodpłatnych treningów (8h zegarowych) z samoobrony oraz warsztatów (9h zegarowych) komunikacji z osobą agresywną i/lub przejawiającą znamiona przemocy (fizycznej, psychicznej, etc.) przeprowadzonych w sposób spójny ze scenariuszem - sytuacjami zagrożenia i wyjścia z tego zagrożenia przerabianymi na treningach.
2. dzieci: warsztaty obejmujące: taktykę działania i komunikacyjne z osobą, której zachowanie wskazuje na możliwość przejścia od agresji werbalnej do fizycznej; stawianie granic; asertywność; zachowanie w przypadku bycia namawianym do zrobienia czegoś wbrew sobie (zachowania niebezpieczne, przyjęcie środków psychoaktywnych, używki); reagowanie na przemoc wobec innych (świadek przemocy). Warsztaty są dostosowane do wieku. (4 godziny dydaktyczne)
3. rodziców oraz nauczycieli dzieci objętych projektem: (zaproszeni zostaną wszyscy nauczyciele i rodzice dzieci objętych projektem) warsztaty z komunikacji i przeciwdziałania agresji, reagowanie na agresję i inne przejawy różnych rodzajów przemocy.
Warsztatami objęte zostaną klasy wytypowane przez dyrekcję szkół jako najbardziej potrzebujące tego typu zajęć, opiekunowie prawni dzieci objętych projektem oraz nauczyciele. Wspólny i spójny model komunikacji najskuteczniej przeciwdziała przemocy i buduje nawyk bezpiecznej komunikacji.

Oczekiwania względem osób prowadzących warsztaty:
o wykształcenie pedagogiczne, pedagogika specjalna lub resocjalizacja,
o trener / warsztatowiec / coach kompetencji miękkich,
o doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z kompetencji miękkich z dziećmi i z dorosłymi,
o nie figuruje w rejestrze osób skazanych (zaświadczenie o niekaralności).

Oczekiwania względem osób prowadzących treningi dla kobiet:
o certyfikowany instruktor samoobrony lub sztuk walki,
o co najmniej roczne doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu treningów z samoobrony lub sztuk walki,
o przeszkolenie w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy (zaświadczenie),
o nie figuruje w rejestrze osób skazanych (zaświadczenie o niekaralności).
Uzasadnienie realizacji projektu
- występująca przemoc wobec kobiet oraz agresja rówieśnicza wśród dzieci i młodzieży,
- niskie poczucie bezpieczeństwa (fizycznego i psychicznego) kobiet oraz dzieci i młodzieży,
- niewielka oferta dostępna na warszawskim rynku kompleksowych zajęć:
* dla kobiet z zakresu bezpieczeństwa fizycznego (treningi) i psychicznego (komunikacja z osobą agresywną) przeprowadzonych w sposób spójny, tj. część fizyczna i psychiczna (komunikacyjna) przerabiają te same scenariusze i najczęściej występujące sytuacje zagrożenia fizycznego, psychicznego i emocjonalnego oraz sposoby wyjścia z tych zagrożeń,
* z zakresu przeciwdziałania agresji rówieśniczej dla dzieci i młodzieży wraz z całym ich otoczeniem: nauczycielami, rodzicami, rówieśnikami.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
warsztaty dla uczniów: Ilość grup (20 szt.), Max liczebność grupy (35 osoby), Ilość przeszkolonych osób (700 osób), Ilość osób prowadzących (2 osoby), Ilość zajęć na 1 grupę (4 godz.), Koszt przeprowadzenia 1 godz. zajęć (150 pln), Koszt całkowity (12 000 pln brutto)
warsztaty dla rodziców: Ilość grup (5 szt.), Max liczebność grupy (20 osób), Ilość przeszkolonych osób (100 osób), Ilość osób prowadzących (2 osoby), Ilość zajęć na 1 grupę (2 godz.), Koszt przeprowadzenia 1 godz. zajęć (200 pln), Koszt całkowity (2000 pln brutto)
warsztaty dla nauczycieli: Ilość grup (3 szt.), Max liczebność grupy (20 osób), Ilość przeszkolonych osób (60 osób), Ilość osób prowadzących (2 osoby), Ilość zajęć na 1 grupę (2 godz.), Koszt przeprowadzenia 1 godz. zajęć (200 pln), Koszt całkowity (1 200 pln brutto)
treningi dla kobiet: Ilość grup (10 szt.), Max liczebność grupy (25 osób), Ilość przeszkolonych osób (250 osób), Ilość osób prowadzących (2 osoby), Ilość zajęć na 1 grupę (8 godz.), , Koszt przeprowadzenia 1 godz. zajęć (200 pln), Koszt całkowity (16000pln brutto)
warsztaty dla kobiet: Ilość grup (10 szt.), Max liczebność grupy (25 osób), Ilość przeszkolonych osób (250 osób), Ilość osób prowadzących (2 osoby), Ilość zajęć na 1 grupę (9 godz.), Koszt przeprowadzenia 1 godz. zajęć (200 pln), Koszt całkowity (18000pln brutto)
koszty promocji: koordynacja 4000 zł brutto, projekt materiałów graficznych 1000 zł brutto, wykonanie materiałów promocyjnych 3000 zł brutto

RAZEM: ilość grup 48 szt., ilość przeszkolonych osób (1110osób), koszt całościowy 57 200 ZŁbrutto)
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
57 200,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

18.01.2018 12:29
Wydział Kultury dla Dzielnicy Wola
23.01.2018 16:00
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
30.01.2018 16:50
Koordynator w Dzielnicy Wola
03.04.2018 12:48
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola
03.04.2018 12:52
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola
12.04.2018 11:30
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola
13.04.2018 11:43
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola
30.05.2018 09:23
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Potrzebne, zawsze warto przeciwdzialac, warsztaty dla mlodziezy szczegolnie cenne, wsrod mlodziezy coraz wiecj agresji, popieram!
    Asikle321  04.03.2018 07:06
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany