434 - Budowa chodnika łączącego ul. Popradzką z pętlą autobusową w Falenicy

awatar Zbigniew Korzeniowski
autor projektu

Stan realizacji projektu

Oddane głosy

289

Projekt zakłada budowę chodnika zapewniającego najkrótsze dojście do pętli autobusowej dla mieszkańców budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych usytuowanych na południe od ul.Popradzkiej, bez konieczności korzystania z drogi okrężnej prowadzącej przez ul.Poezji i ul.Byslawska

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Koszt całkowity projektu

80 000,00 zł

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Lokalny, Falenica


Lokalizacja projektu

ul. Popradzka, między nr 8 a nr 14, wzdłuż dawnego boiska sportowego

Istotne informacje o lokalizacji

działka ewidencyjna nr 5 z ob. 3-12-93Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

chodnik ogólnodostępny dla wszystkich 24/h , 7 dni w tygodniu.

Pełny opis projektu

Projekt polega na wybudowaniu chodnika. Prace obejmują:
- korytowanie z usunięciem i wywiezieniem nadmiaru ziemi,
- ułożenie obrzeży betonowych,
- wykonanie warstw podbudowy,
- ułożenie nawierzchni z płyt betonowych o wymiarach 50 x 50 cm wraz ze spoinowaniem.
Chodnik połączy ul. Popradzka z ul. Kamieńskiego, a w konsekwencji zapewni dojście do pętli autobusowej, z której korzystają wszyscy niezmotoryzowani mieszkańcy osiedla Falenica. Długość planowanego chodnika wyniesie ok. 150 m, szerokość 2 m ( 4 płyty o wymiarach 50X50 cm)

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zanim teren dawnego boiska został wygrodzony, służyło ono za dojście do pętli autobusowej dla okolicznych mieszkańców. Po jego wygrodzeniu, mieszkańcy korzystają ze ścieżki wzdłuż tego ogrodzenia, która jest nieutwardzona, co w czasie opadów atmosferycznych powoduje jej rozmiękanie. Skutkuje to tym, że tworzy się dużo kałuż i błota, a samo przejście po tej ścieżce jest niewygodne, a w wielu przypadkach niemożliwe i niebezpieczne. Budowa tego chodnika rozwiązuje problem istotny dla lokalnej społeczności, jakim jest swobodne dojście do pętli autobusowej.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt wybudowania 1m2 chodnika wraz z podbudową, o nawierzchni z płyt betonowych o wymiarach 50 x 50 cm 250 zł.
Zatem koszt 150 m chodnika o szerokości 2m wynosi od 75000 zł
Koszt wykonania dokumentacji - 5.000 zł
Razem koszt projektu 80.000 zł

Całkowity koszt projektu: 80 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

zamiatanie i odśnieżanie chodnika


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 500,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (1)


Zaloguj się, aby komentować.