1140 - Wiaty przystankowe na Trakcie Lubelskim

22.01.2018 10:35
awatar Beata_Fraczak
autor projektu

Stan realizacji projektu

Oddane głosy

567

Projekt zakłada ustawienie wiat przystankowych na przystankach zlokalizowanych wzdłuż wyremontowanego odcinka Traktu Lubelskiego - pomiędzy ul. Lucerny i Zwoleńską. Wniosek dotyczy 2 przystanków:
Lebiodowa 01, Trakt Lubelski - Las 01. We wskazanych lokalizacjach istnieją techniczne możliwości bezpiecznego posadowienia wiat przystankowych.

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna

Koszt całkowity projektu

74 100,00 zł

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

ul. Trakt Lubelski na odcinku pomiędzy ul. Lucerny i Zwoleńską

Istotne informacje o lokalizacji

przystanki komunikacji miejskiej: Trakt Lubelski - Las 01, Lebiodowa 01.


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Przystanki ogólnodostępne dla wszystkich.

Pełny opis projektu

Projekt zakłada ustawienie wiat przystankowych na przystankach zlokalizowanych wzdłuż wyremontowanego odcinka Traktu Lubelskiego - pomiędzy ul. Lucerny i Zwoleńską. Wniosek dotyczy 2 przystanków: Trakt Lubelski Las 01,Lebiodowa 01.
We wskazanych lokalizacjach istnieją techniczne możliwości bezpiecznego posadowienia wiat przystankowych.
Zainstalowane wiaty przystankowe umożliwią korzystającym z komunikacji miejskiej schronienie się podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych np. deszcz, śnieg , wiatr oraz zabezpieczy przed np. ochlapaniem przez przejeżdżające pojazdy podczas deszczu. Ochroni oczekujących na przystanku przed pojazdami np.podczas kolizji.
Obecnie na wskazanym odcinku Traktu Lubelskiego nie ma wiat przystankowych, co zdecydowanie utrudnia korzystanie z komunikacji publicznej przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Szczególnie dotyczy to najmłodszych mieszkańców Wawra, którzy dojeżdżają komunikacja miejska do placówek oświatowych i kulturalnych. Poprawa warunków oczekiwania na autobus pozytywnie wpłynie na mieszkańców i zwiększy się liczba korzystających z komunikacji publicznej. W konsekwencji zapewne zmniejszy się ruch samochodowy co ma ogromne znaczenie dla poprawy jakości powietrza w Wawrze.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wiaty przystankowe umożliwią korzystającym z komunikacji miejskiej schronienie się podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych np. deszcz, śnieg , wiatr oraz zabezpieczy przed np. ochlapaniem przez przejeżdżające pojazdy podczas deszczu. Ochroni oczekujących na przystanku przed pojazdami np.podczas kolizji.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt jednej wiaty to 30900 zł, w tym:
- wiata przystankowa 1 szt. = 30 000 zł
- zakup tzw. podkładu geodezyjnego = 900 zł
- zakup projektów Stałej Organizacji Ruch = 3 000 zł
- koszt wykonania płytowania pod wiaty = 3 150 zł
Łącznie 2 wiaty x 37 050 = 74 100 zł

Całkowity koszt projektu: 74 100,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Składowe elementy kształtujące koszty eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach to przeciętny roczny koszt utrzymania przez ZTM jednego przystanku (wydatki na konserwację, bieżące remonty oraz naprawy po dewastacjach), który szacuje się w wysokości 1 500, 00 zł, oraz całoroczne sprzątanie jednego przystanku (w tym m.in. odśnieżanie, mycie wiat, usuwanie nielegalnych ogłoszeń, ustawienie i opróżnianie kosza, usuwanie graffiti) oszacowane przez ZOM na 7 000, 00 zł rocznie. Zatem przeciętny roczny koszt eksploatacji jednego przystanku szacuje się w wysokości 8 500,00 zł. Koszt eksploatacji dwóch przystanków 16 000,00 zł


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 16 000,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.