566 - Zlikwiduj dziury. Remont chodnika na ul. Zamienieckiej

19.01.2018 11:58 Niewybrany w głosowaniu
awatar Karol Chudzik
autor projektu

Projekt przewiduję wyminę nawierzchni chodnika na ul. Zamienieckiej na odcinku od ul. Bełżeckiej do ul. Ostrobramskiej (po stronie wschodniej)

Oddane głosy

396

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • bezpieczeństwo

Koszt całkowity projektu

221 300,00 zł

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny, Grochów Południowy


Lokalizacja projektu

Ul. Zamieniniecka nr obrębu: 30517; nr działki 19

Istotne informacje o lokalizacji

ul. Zamieniecka na odcinku od ul. Bełżeckiej do ul. Ostrobramskiej


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Obecnie istniejący chodnik przy ulicy Zamienieckiej jest w bardzo złym stanie ( fotografie w załączniku nr 2, 3), w niektórych miejscach wręcz niebezpieczny.Mieszkańcy wielokrotnie zabiegali o wymianę jego nawierzchni.

Pełny opis projektu

Projekt zakłada remont istniejącego chodnika wzdłuż ulicy Zamieniecka na odcinku od ul. Bełżeckiej do ul. Ostrobramskiej. Remont istniejącego chodnika obejmowałby wymianę krawężników i płyt chodnikowych. Proponuję wykonanie nowej nawierzchni chodnika z płyt chodnikowych 50x50

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecnie istniejący chodnik przy ulicy Zamienickiej jest w bardzo złym stanie ( fotografie w załączniku nr 2, 3), w niektórych miejscach wręcz niebezpieczny. Mieszkańcy wielokrotnie zabiegali o wymianę jego nawierzchni. Zbierali w tej sprawie podpisy. Wyremontowany chodnik poprawi komfort i zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- rozbiórka i wykonanie nowej nawierzchni chodnika: 776 m2 x250 zł = 194 000 zł
- rozbiórka i ustawienie nowego krawężnika betonowego: 194 m x 115 zł = 22 300 zł
- opracowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu: 5 000 zł
Suma: 221 300 zł

Całkowity koszt projektu: 221 300,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.