466 - Kolorowy żywopłot wzdłuż bloków na ulicy Szekspira

awatar autor_5a608f75a23a4
autor projektu

Stan realizacji projektu

Oddane głosy

305

Posadzenie różnokolorowego żywopłotu po stronie balkonowej wzdłuż całego bloku przy ul. Szekspira 2 oraz wzdłuż części bloku ul. Szekspira 4 (strona balkonowa klatek 14 i 15).

Kategoria projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

95 020,00 zł

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny, Wawrzyszew


Lokalizacja projektu

ul. Szekspira 2 i Szekspira 4

Istotne informacje o lokalizacji

Szekspira 2 dz. nr 94/41 z obrębu 7-08-03, nr 94/33 z obrębu 7-08-03, Szekspira 4 dz. nr 94/22 z obrębu 7-08-03

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z dobrodziejstw posadzenia nowej roślinności skorzystają wszyscy mieszkańcy.

Pełny opis projektu

Celem projektu jest odtworzenie istniejącego wcześniej grubego żywopłotu po stronie balkonowej: wzdłuż całego bloku przy ulicy Szekspira 2 oraz wzdłuż części bloku przy ulicy Szekspira 4 (strona balkonowa klatki: 14 i 15). Krzewy użyte do stworzenia żywopłotu powinny mieć wysokość minimum 50 cm i być dobrze rozgałęzione, co pozwoliłoby zwiększyć szansę na jego przetrwanie. Użyte sadzonki roślin byłyby różnobarwne - w dwóch lub trzech kolorach (do wyboru, np.: zielony jasny, zielony ciemny, brąz, żółty) i dobrane w taki sposób, by tworzyły harmonijną całość ciesząc oko. Zastosować można różne gatunki krzewów - dereń, berberysy, trzmielinę, ogniki. Nasadzenia naprzemienne w dwóch rzędach pozwoliłyby uzyskać pożądaną docelową grubość (ok. 50 cm). Projekt zakłada wykonanie pełnej inwentaryzacji zieleni na terenie wykonania projektu.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Poprawa estetyki osiedla Wawrzyszew. Stworzenie przyjemnego miejsca do odpoczynku podczas spaceru.
Wzdłuż całego budynku przy ulicy Szekspira 2 po stronie balkonowej znajdował się przed laty ładny żywopłot. Niestety, w trakcie prowadzenia rozmaitych prac budowlano- remontowych został zniszczony. Obecnie teren po tej stronie bloku prezentuje się niezbyt atrakcyjnie. Rachityczne drzewka i przerzedzona trawa nie dodają uroku. Odtworzenie żywopłotu w wyraźny sposób poprawiłoby estetykę otoczenia budynku i przyczyniłoby się do umilenia spacerów po osiedlu. Dodatkowo żywopłoty będą stanowiły schronienie dla drobnych, np. wróbli.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Teren przy ulicy Szekspira 2:
180 m x 410 zł = 73 800,00 zł
Teren przy ulicy Szekspira 4:
42 m x 410 zł = 17 220,00 zł
Wykonanie pełnej inwentaryzacji zieleń na terenie wykonanie projektu - 2 000,00 zł
Oznakowanie graficzne, wykoronowanie założonego żywopłotu - 2 000,00 zł

Całkowity koszt projektu: 95 020,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Szacunkowy koszt utrzymania zieleni (podlewanie i pielęgnacja).


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 6 000,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (1)

  • Inga Szeliga  23.01.2018 07:50
    Rewelacja - zieleń w mieście jest niezbędna.
    W czerwcu będę głosować:)
    Zapraszam do zapoznania się z projektem nr 307.

Zaloguj się, aby komentować.