495 - Nowe drzewa i krzewy na Wawrzyszewie

awatar autor_5a608f75a23a4
autor projektu

Stan realizacji projektu

Oddane głosy

677

Poprawa estetyki Wawrzyszewa poprzez zasadzenie nowych drzew i krzewów na terenie osiedla (w kilku miejscach). Nasadzenia stanowiłyby drzewa iglaste: sosny, świerki, jodły oraz drzewa kwitnące na kolorowo. Krzewy stanowiłyby gatunki zimnozielone oraz gatunki zrzucające liście na zimę o ładnym wybarwieniu. Lokalizacja obejmowałaby część osiedla w rejonie ulic Szekspira i Dantego.

Kategoria projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

75 100,00 zł

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny, Wawrzyszew


Lokalizacja projektu

ul. Szekspira 2 i Dantego 3

Istotne informacje o lokalizacji

Działek nr ew. 70803-94/41, 70803-94/45, 70803-94/12, 70803-94-43, 70803-94/35

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z dobrodziejstw posadzenia nowej roślinności skorzystają wszyscy mieszkańcy, a także osoby spoza Wawrzyszewa biorące udział w plenerowych imprezach kulturalnych organizowanych przez Bielański Ośrodek Kultury.

Pełny opis projektu

Cały projekt składa się z siedmiu mniejszych projektów. Zakłada zasadzenie drzew iglastych, liściastych kwitnących na kolorowo oraz krzewów w wybranych siedmiu lokalizacjach w rejonie ulic Szekspira 2, Dantego 1 ,1a ,1b , Dantego 3. Miejsca nasadzeń zostały wybrane w ten sposób, aby nie kolidowały z istniejącą infrastrukturą, ani nie były zagrożone wycinkę. Wśród drzew preferowana grubość pnia to 30-35 cm (dotyczy zarówno drzew iglastych jak i liściastych).Krzewy te w przeważającej części gatunki, które już się sprawdził na osiedlu, co nie jest bez znaczenia, zważywszy na częste kradzieże (wykopywanie) drobniejszej roślinności.
Proponowane drzewa iglaste użyte w projekcie to:
sosna zwyczajna, jodła koreańska, świerk srebrny, modrzew europejski, cyprys lawsona.
Proponowane drzewa kwitnące na kolorowo to:
wiśnia piłkowana, judaszowiec wschodni, wiśnia pospolita "umbraculifera".
W projekcie użyta została także brzoza brodawkowata.
Proponowane krzewy to:
miskant cukrowy, miskant chiński, jałowiec płożący, tawuła, berberys Thunberga - różne odmiany, forsycja, sosna kosodrzewina, pęcherznica kalinolistna, jałowiec- różne odmiany.
Wymagane jest aby każde indywidualne nasadzenie poparte było analizą lokalizacji i warunków glebowych, w celu wybrania odpowiednich gatunków roślinności.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Poprawa estetyki osiedla Wawrzyszew. Stworzenie przyjemnego miejsca do odpoczynku podczas spaceru. Poprawa jakości powietrza na Bielanach, a przez to zdrowia mieszkańców. Na terenie Wawrzyszewa brakuje zieleni całorocznej, która również zimową porą generowałaby tlen oraz uprzyjemniała spacery. Większość rosnącej na osiedlu roślinności gubi na jesieni liście i od listopada osiedle staje się szare i ponure. Sosny i krzewy zimozielone ożywiłyby i urozmaiciłyby otoczenie, a także skłoniłyby mieszkańców do częstego wypoczynku na powietrzu. Ponadto część wskazanych do nasadzeń miejsc znajduje się w bliskim sąsiedztwie Bielańskiego Ośrodka Kultury. W atrakcyjnym otoczeniu plenerowe imprezy zyskałyby na atrakcyjności.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Lokalizacja:Szekspira 2 na wysokości klatek 7,8 oraz Dantego 3
- Posadzenie 3 drzew o obwodzie pnia 30-35 cm wraz z wszystkimi kosztami - 15 000,00 zł
- Posadzenie 2 drzew o obwodzie pnia 14-16 cm wraz ze wszystkimi kosztami - 2 400,00 zł
- Posadzenie krzewów - miskantów - 2 000,00 zł
Razem 17 600,00 zł x 2 lokalizacje - 35 200,00 zł

Lokalizacja: Szekspira 2, na wysokości klatki 10
- Posadzenie 1 drzewa o obwodzie pnia 30-35 cm wraz ze wszystkimi kosztami - 5 000,00 zł
- Posadzenie 1 drzewa o obwodzie pnia 14-16 cm wraz ze wszystkimi kosztami - 1 200,00 zł
- Posadzenie 1 krzewu wraz ze wszystkimi kosztami - 100,00 zł

Lokalizacja: Szekspira 2, Dantego 1b
- Posadzenie 1 drzewa o obwodzie pnia 30-35 cm wraz ze wszystkimi kosztami - 5 000,00 zł
- Posadzenie 4 krzewów wraz ze wszystkimi kosztami - 400,00 zł

Lokalizacja: Dantego 1b/Goldoniego 1
- Posadzenie 1 drzewa o obwodzie pnia 30-35 cm wraz ze wszystkimi kosztami - 5 000,00 zł
- Posadzenie 4 krzewów wraz ze wszystkimi kosztami - 400,00 zł

Lokalizacja: Szekspira 2 od strony klatek, na wysokości klatki 10
- Posadzenie 1 drzewa o obwodzie pnia 30-35 cm wraz ze wszystkimi kosztami - 5 000,00 zł
- Posadzenie 1 drzewa o obwodzie pnia 14-16 cm wraz ze wszystkimi kosztami - 1 200,00 zł
- Posadzenie 8 krzewów wraz ze wszystkimi kosztami - 800,00 zł

Lokalizacja: Szekspira 2 na wysokości klatek 10-11
- Posadzenie 2 drzew o obwodzie pnia 30-35 wraz ze wszystkimi kosztami - 10 000,00 zł
- Posadzenie 18 krzewów wraz ze wszystkimi kosztami - 1 800,00 zł

Całkowity koszt projektu: 75 100,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty utrzymania zieleni, prace pielęgnacyjne


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 7 000,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (1)

  • Inga Szeliga  23.01.2018 07:57
    Brawo dla projektodawcy i mieszkańców - zieleń w mieście to podstawa.
    Swój głos w czerwcu z przyjemnością oddam:)
    Zapraszam do zapoznania się z projektem nr 307.

Zaloguj się, aby komentować.